Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Växer så det knakar

2015-10-20 21:00

Fyra av fem affärsadvokatbyråer planerar att öka antalet jurister under året. Det visar Affärsvärldens unika branschgenomgång, som genomförs för 24:e året i rad.

Inom affärsjuridiken finns ingen riktig lågkonjunktur. Så lyder bransch­myten i alla fall. I goda tider drivs branschen av allmänt högre efterfrågan och ett ökat antal transaktioner på de finansiella marknaderna. I dåliga tider håller obestånds- och processuppdrag advokaterna under armarna.

Statistiken bekräftar delvis den bilden. Affärsvärlden har under nära ett kvarts sekel analyserat branschen och under endast två år har branschens arvodesintäkter minskat. Under finanskrisens 2009 och eurokrisens 2012 backade affärs­juristerna. Det kan jämföras med ­Sveriges BNP som under samma period visade röda siffror under sammanlagt sex år.

De två senaste åren har däremot juristernas klackar varit i taket. Under 2013 ökade arvodesintäkterna med i snitt (ovägt) 15 procent. Fjolåret fortsatte i samma anda om än i avtagande takt, 6 procents tillväxt. De gällde även de tio största byråerna, som i snitt ökade arvodesintäkten med 4 procent. Medan den allmänna konjunkturen i bästa fall kan betecknas som ljummen har det varit affärsjuridikens Klondike inom börs- och finansiella transaktioner.

– Konjunkturen ligger i dag något över genomsnittet samtidigt som vi har ett ränteläge som premierar transaktionsmarknaden. Vi ser en ökning i såväl den privata som den publika M&A-sektorn, säger Racine Ashjari, partner på Morris Law.

Hittills i år har det blåst kallare vindar på finansmarknaden, men det verkar inte ha dämpat optimismen nämnvärt. Cirka 40 företag av 60 ger prognoser på omsättningen för innevarande år och den beräknade mediantillväxten ligger på 3,5 procent. För nästa år är motsvarande siffra drygt 10 procent.

Möjligen är byråer med svagare utsikter mindre benägna att lämna prognoser, vilket skulle göra tillväxtprognoserna tagna i överkant. Men framtidstron bekräftas i ännu högre grad av planerna för nyanställningar. Drygt fyra av fem (44 av 53) svarar att de planerar öka antalet jurister i år, i hälften av dessa fall handlar det om fyra eller fler jurister.

– I grund och botten behöver vi individer som är smarta och kompetenta, och sedan är det upp till oss att ge dem relevant träning för arbetet de ska utföra. Vår strategi är att i första hand anställa nyutexaminerade jurister eftersom vi är övertygade om att bristen på erfarenhet snabbt kan kompenseras med en effektiv och genomtänkt handledning, säger Daniel Thiel, partner på Carthiel.

Roschier, som är en av de byråer som uppvisat snabbast tillväxt, planerar att öka antalet jurister med 8–15 tjänster. Byrån har under det senaste året bland annat haft uppdrag i börsintroduktionen av Eltel och Swecos köp av Grontmij och ser en fortsatt stark efterfrågan på rådgivning inom aktiemarknad och publik kapitalanskaffning.

– Som en följd av den ökade digitaliseringen inom många branscher, inte minst mediebranschen, ser vi också en växande efterfrågan på tjänster dels inom teknologi, dels inom regelverksfrågor och personuppgiftshantering samt integritetsfrågor, säger Fredrik Rydin som är ansvarig partner för Roschiers Stockholmskontor.

De flesta verkar vara överens om att jurister med ett par tre års erfarenhet är svårast att få tag i på marknaden i dag, en bild som branschen delar med andra konsultföretag.

– Jurister inom denna kategori är typiskt sett inte så rörliga i vår bransch, säger Fredrik Rydin på Roschier.

Se hela juristrankingen i spalten till höger.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom