Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Verkstan blir värkstan?

2019-10-16 18:00

Extrapolering. Hoppet kring fortsatta toppvinster från svensk verkstad lever in i tredje kvartalets rapportsäsong 2019. I grafen har Affärsvärlden tagit ut en verkstadsmedian över säljsideanalytikernas genomsnittsförväntningar på de närmaste tre årens rörelseresultatdrivare (rapporterad ebit) i Atlas Copco, Sandvik, SKF och Volvo, ur databasen Factset. Tvärt vikande världskonjunktur till trots har förväntningarna på omsättningstillväxten tickat upp för 2019 ju mer av innevarande år som passerats, vilket allt annat lika är normalt om bolagen nettoförvärvar. Nu ses +5 procents mediantillväxt i år. Därefter har tillväxtförhoppningarna inte reviderats ned, utan endast förskjutits lätt framåt då 2020-medianen reviderats ned till +2 procent (+3 procent vid årsskiftet) och 2021 reviderats upp till +3 procent (+2 procent).

Mest intressant är analytikernas förhoppningar om att cykliska marginaler inte ska dippa nämnvärt från toppnivåer. Medianen för de närmaste tre helårsutfallen har sänkts, men endast med 0,8, 0,5 respektive 0,2 procentenheter sedan årsskiftet. Förhoppningarna om nära toppmarginaler, med runt 15-procentig ebit-median för 2019–2021, är långsökta i en lågkonjunktur. Därför ligger det i farans riktning att snittanalytikern kommer att eftersläpa vikande utfall. Dagens aktiekurser med optiskt låga medianvärderingar, på runt ev/ebit 10 för 2019-2021, är inga självklara fyndnivåer just eftersom de bakar in toppmarginal. I SKF och Volvo, som ligger lägst på växelvis ev/ebit 8–9, finns viss fordonsrelaterad riskpremie, medan väldigt lite får gå fel i Atlas Copco på kvalitetspremie (ev/ebit från 17 till 15).

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom