Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Vi blir mer tvistebenägna”

2020-02-12 18:00
Maria-Pia Hope är vd och managing partner på advokatfirman Vinge. Hör hela intervjun med henne i podden Affärsvärlden.

De senaste åren har vi skrivit rubriker som ”Rekord för advokatbyråerna”. Kommer vi att skriva samma sak i år?

– Ja, detta är en högkonjunktur som har pågått länge och längre än den brukar. Men hela vår bransch växer. Och det är inte bara i Sverige utan i hela världen.

Vad landar ni på för fjolåret?

– Vi räknar fortfarande men det blir ännu ett rekordår.

År 2018 landade arvodesintäkterna på 1,2 miljarder kronor. Det är drygt 100 miljoner kronor i månaden i arvodesintäkter – vad drar ni in pengar på?

– Vi har haft en fantastisk transaktionsmarknad i flera år nu. Att vi har haft en kraftig tillväxt beror på att vi är en fullservicebyrå. Vi rådger i skattefrågor, immaterialrätt, tvister, arbetsrätt, och så vidare, många områden som inte alls är kopplade till transaktioner.

Hur stor andel står M&A-delen för?

– Runt 40 procent, så det är ändå inte majoriteten av våra uppdrag.

Ni har inte så långa pipelines generellt på advokatbyråer, men vad har ni på gång just nu?

– Det beror mycket på verksamhetsområden. Det som rör M&A är mer kvartal för kvartal, medan kapitalmarknadsjuridiken har lite längre framförhållning men ändå inte längre än två kvartal. På tvistesidan kan böckerna vara fulla två till tre år fram i tiden. Generellt blir vi mer tvistbenägna i Sverige. Att det har varit så många investeringar inom det svenska näringslivet har också gjort att vi närmat oss den anglosaxiska traditionen: man ser tvister mer som en del av att göra business.

Vad säger du om transaktionsmarknaden framöver?

– Vi är försiktigt optimistiska, kanske i och för sig inte så att vi ser så många riktigt stora transaktioner just nu. Å andra sidan kommer sådana inte i sjok. Vi tycker att small- och midcapsegmentet fortfarande är aktivt. Dessutom ser vi att private equity verkligen är på frammarsch med sina fonder världen över, och de har ju det som kärna i hela affärsmodellen; att köpa och sälja bolag. Det driver fortfarande marknaden framåt.

Om du ser på nya uppdrag för er, vad efterfrågar näringslivet just nu och framöver?

– Vi tror att vi, i större utsträckning än tidigare, involveras i compliance-frågor, oavsett om de initieras av myndigheter eller internt. Jag pratade med en advokat vid en stor tysk affärsjuridisk byrå nyligen som konstaterade att deras största motor inte längre är M&A utan investigations, alltså undersökningar. Det beror förstås på att den tyska marknaden har haft stora skandaler såsom Volkswagens utsläppsskandal. Deras bild var också att revisionsbyråer inte kommer ifråga för dessa uppdrag, eftersom advokater omfattas av en mer långtgående klientsekretess och därför är särskilt väl lämpade att hantera stora undersökningar. Den trenden tror jag kommer alltmer i Sverige också.

Vilka tecken ser du på vikande konjunktur?

– Att vi ser allt fler tvister är ett tecken på att bolagen jagar pengar där de kan finnas. På vårt kontor på västkusten har man också sett en del insolvens- och rekonstruktionsrelaterade ärenden. Även i Stockholm ser vi den trenden inom vissa branscher men generellt sett så tycker vi att transaktionsaktiviteten verkar fortsätta i ganska bra takt.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom