Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Vi gör precis tvärtom”

2013-09-03 21:00

Henrik Rhenman förvaltar fonden Rhenman Healthcare Equity L/S med 1,3 miljarder i förvaltat kapital.

Fonden är upp 42 procent i år. Det går bra nu?
– Det får man säga. Både i absoluta tal och i förhållande till världsindex. Det är vi glada för. Alla år blir inte så här.

Vad är hemligheten?
– En sak som jag lärt mig efter 20 års förvaltning är att, när det går gäller det att vara med och inte vara för blygsam utan verkligen inse att omvärderingen pågår just nu. Och sedan inte hoppa av när det går upp fem eller tio procent på en relativt kort tid. Det är snarare ett bevis på att det sker en omvärdering givet att värderingarna är rimliga.

Och i juli gick fonden upp 11 procent?

– Ja, det är en av mina bästa månader jag varit med om som fondförvaltare. De tvåsiffriga kliv jag varit med om har alltid varit i starka marknader. Isolerat har det heller inte varit uppgången i sin helhet.

Men tvåsiffrig månadsuppgång, risk för bubbla?
– Hälso- och sjukvårdsmarknaden är stark i alla länder med undantag för länderna i södra Europa. I alla andra länder finns en stigande efterfrågan. Det är inte alla branscher som är sådana år ut och år in.

Vad beror det på?
– Det är naturen av den här marknaden. Det är en kombination av ökat välstånd och allt fler möjligheter att behandla sjukdomar.

Vilken typ av bolag investerar ni i?
– Bolagen måste ha sin huvudsakliga verksamhet inom hälso- och sjuvårdssektorn. Och det är bara noterat då vi eftersträvar en hög likviditet i fonden.

Är det mycket derivat i fonden?
– Nej, vi stod i början av året för en uppvärdering och har nu en relativt stor nettoexponering mot aktier. Det kommer dock en tid fram­över när det blir svårare att tjäna pengar med en sådan här strategi. Då kommer vi att minska volatiliteten och risken med hjälp av derivat.

Vilket är fondens bästa innehav?
– Cancerbolaget Celdex har gjort framsteg inom sin forskning. De har ingen produkt på marknaden. Den stod i 6,5 dollar i början av året och står nu i 22.

Andra raketer?
– Cancerbolaget Incyte. Den stod i 17 dollar vid årets början och står nu i 36.

Vad har Incyte gjort?
– De fick ett genomslag i en helt annan cancertyp än vad de har som kärnverksamhet. De har inga andra utvecklingskostnader för den forskningen utan får nu bara mer försäljning. Den gick upp 30 procent i går och kan mycket väl dubblas på en månads sikt.

30 procent, då är det väl dags att ta hem vinsten?
– Så gör generalister. Vi gör precis tvärtom. Vi ser det med helt öppna ögon. Då är det viktigt att förstå vetenskapen. Vi, som sektorspecialister, har ett enormt försprång gentemot generalister i sådana situationer.

Andra bra bolag?
– Läkemedelsbolaget Warner Chilcott stod i början av året i 12 dollar och står nu i 21.

Hälso- och läkemedelsbolag tenderar att vara kursraketer, men det kan gå åt båda hållen?
– Vi har ungefär ett bakslag i månaden i fonden. Men den besvikelsen ska aldrig drabba fonden mer än 1 procent. Vi har 75 innehav för att få den riskspridningen.

Vad är nästa stora trend?
– Cellgiftsbehandling för cancer kommer att kompletteras med behandling som stärker immunförsvaret. Det är revolutionerande då det ger färre biverkningar.

Kan det bli ett tresiffrigt år?
– Jag utesluter inte det, men tror nog inte det. Senhösten är ofta en stark tid då det ofta sker stora värdeökningar. Men jag har varit med om att förvalta fonder som gått upp över 100 procent.

När skedde det senast?
– Det skedde nära sekelskiftet under min tid på Carnegie.

Så hur slutar fonden i år?
– Jag gissar, hoppas och önskar att den kravlar sig över 50-procentsstrecket.

Henrik Rhenman

Förvaltar: Rhenman Healthcare Equity L/S.

Förvaltat kapital: 1,3 miljarder SEK.

Förvaltar sina egna pengar: Den största delen av mina fria medel ligger i fonden.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom