Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten olika mycket värd

2018-10-10 18:00

Affärsvärlden har listan över hur börsen värderar de trettio största bolagens vinster vid de olika vändlägena på börsen sen supercykeln 2007.

Stockholmsbörsen handlas på nivåer kring all-time-high. Börsen värderar bolagens vinster olika vid olika tidpunkter. Den som kan gira rätt i börscyklerna har mycket att hämta.

Affärsvärlden har sammanställt det framåtriktade p/e-talet, det vill säga börsvärdet i relation till den förväntade vinsten det närmaste året, för de trettio största bolagen vid olika vändlägen på börsen sedan supercykeln sommaren 2007.

Aktiemarknaden tar som bekant gärna ut svängarna åt båda håll och kan vara överdrivet optimistisk eller pessimistisk, för marknaden i allmänhet och enskilda aktier i synnerhet. Vid finanskrisen 2008 eller euro­krisen 2011 föll i princip alla aktier på börsen, även kvalitetsbolag. Investerare flyr risk och värderar varje vinstkrona lägre. Även ränteläget påverkar, där lägre räntor motiverar högre p/e-tal.

För bolagen i tabellen nära nog halverades median-p/e-talet från peaken av supercykeln i juli 2007 till börsbotten vid finanskrisen november 2008, då p/e-talet bottnade på 8,7. I dag värderas medianbolaget till p/e 16,7, vilket är över det historiska värderingsintervallet.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är ett av exemplen på bolag där aktiemarknaden omvärderat synen och belönat med ett väsentligt hög­re p/e-tal.

Lägre p/e-tal drabbar även bolag som möter tillfälliga verksamhetsproblem, som till exempel klädjätten H&M. När aktiemarknadens syn var som mest pessimistisk under våren värderades varje vinstkrona till p/e 14, vilket var nära bottennoteringen kring finanskrisen.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom