Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Warren Buffetts favoritindikator blinkar rött

Foto: Nati Harnik/AP/TT

FÖR PRENUMERANTER. En av Warren Buffetts favoritindikatorer för att ta temperaturen på aktiemarknadens värdering är kvoten mellan ett lands totala börsvärde och nominella bruttonationalprodukt, BNP.

Buffett-indikatorn. Måttet kan liknas vid ett p/s-tal för hela ekonomin, det vill säga det totala börsvärdet för alla noterade bolag dividerat med landets BNP. Ju högre p/s-tal, desto dyrare aktier. I USA rasade börsen när indikatorn klev över p/s-talet 1,5 år 2000, liksom kring toppnivån 1,1 år 2007. Sverige har med liknande nivåer legat kring 150 procent i börsvärde relativt BNP (p/s 1,5) i flera år. Det vill säga på samma nivåer som såväl 2000 som 2006, vilket då följdes av kraftiga börsfall. På motsvarande sätt började resan uppåt från p/s-tal kring 0,7 såväl 2002 som 2008. Buffetts indikator har sina begränsningar, inte minst för ett exportberoende land som Sverige. Avvikelser mellan marknadsvärdet och BNP kan periodvis avvika relativt mycket från den i jämförelse trendmässigt mer stabila BNP-utvecklingen, inte minst de senaste 20 åren. Börsen brukar ofta överdriva åt båda hållen (över/under BNP), men relativt snabbt återgå till den långa trenden (inom ett par kvartal). Källa: SCB och Börslabbet

Affärsvärlden Börsredaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom