Cementas öde i händerna på regeringen

Det läggs ytterligare press på regeringen för att ta fram en plan för att förhindra cementbrist. Idag hoppas berörda branscher att få svar om regeringen har en plan för att undvika produktionsstopp i höst.