Cementas öde i händerna på regeringen

Det läggs ytterligare press på regeringen för att ta fram en plan för att förhindra cementbrist. Idag hoppas berörda branscher att få svar om regeringen har en plan för att undvika produktionsstopp i höst.
Cementa Gotland
Cementas fabrik i Slite, Gotland. Foto: Joakim Kroger / Cementa/Handout / Cementa/Cementa

Den 6 juli nekades bolaget Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten på Gotland av Mark- och miljödomstolen. Cementa dominerar produktionen av cement i Sverige, och 75% av deras produktion kommer från anläggningen på Gotland.

Det var i svallvågorna av domen, för nästan två veckor sedan, som näringsministern mötte LO-facket Byggnads och byggbranschens samlade organ Byggföretagen. Då fanns det ingen plan från regeringens håll kring hur produktionsstopp av cement ska undvikas. Nu ökar trycket på regeringen.

Idag möter näringsminister Ibrahim Baylan (S) riksdagens näringsutskott samt parter från berörda branscher, för att behandla frågan.

Detta rapporterar TT.

”Regeringen bör kunna redovisa för oss hur planen för att undvika ett produktionsstopp den 31 oktober ser ut och hur man långsiktigt ska hantera frågor av den här typen”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggbranschens samlande organ Byggföretagen till TT.

Mark- och miljödomstolens nekande hade motiveringen att Cementas miljökonsekvensbeskrivning, MKB, hade så pass stora brister att den inte kunde utgöra grund för beslutet om verksamhetens inverkan på miljön. En viktig faktor i beslutet var hur fortsatt brytning kan komma att påverka tillgången på grundvatten. Det nuvarande tillståndet går ut 31 oktober.

Cementa har begärt prövningstillstånd för överklagan av beslutet i Högsta domstolen, och begärt att att HD ska ta sig an målet med förtur. Men enligt uppgifter till TT är det sistnämnda något som HD har nekat.

Hundratusentals jobb berörs

Näringslivet och facken menar att hundratusentals jobb kan påverkas vid ett produktionsstopp. Därför vill de nu ha besked om, och i så fall vilka, åtgärder som ska tas.

”Får vi inget besked måste vi börja varsla”, säger  Elmsäter-Svärd.  LO-facket Byggnads fruktar också stora varsel om en plan inte upprättas. Elmsäter-Svärd menar vidare att regeringen bör ha kunnat ta fram en plan vid det här laget, med de juridiska resurser som finns.

Regeringen har avböjt att uttala sig i frågan om huruvida beslut kommer att tas under onsdagen, med hänvisningen till att de inte kan lägga sig i den juridiska processen.