Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fönster med fina utsikter

2017-10-18 18:00

Inwido har pressats tillbaka av en svag halvårsrapport och oro kring byggkonjunkturen i Sverige. Övriga bolaget växer dock snabbt och värderingen är attraktiv.

KÖP Byggrelaterade aktier har haft ett svängigt år på Stockholmsbörsen. Europas största fönsterleverantör Inwido har tappat nästan 30 procent sedan kursrekordet 130 kronor i maj. Trots att pessimismen i byggsektorn i Sverige kan bestå en tid så osar det överdriven oro i Inwido.

Inwidos första halvår var bolagets bästa hittills, men samtidigt blev det andra kvartalet en klar besvikelse. Tillfälliga produktionsstörningar i Sverige, problem i den finska säljorganisationen och påskeffekten tyngde med totalt 65 miljoner kronor. Så sent som i mitten av september uttalade sig vd Håkan Jeppsson att viss effekt av dessa produktionsstörningar även dröjt sig kvar under tredje kvartalet. Det ökar rapportrisken något.

Viss oro finns kring byggkonjunkturen och exponeringen mot Sverige, som utgör 35 procent av omsättningen. Inwido har en relativt hög exponering mot den mer lönsamma sektorn för privatpersoner som ­utgör cirka 70 procent av bolaget, dock är motsvarande andel i Sverige cirka 50 procent.

Omsättningen har haft svårt att lyfta i Sverige de sista åren, men orderstocken vid periodens slut visar positiva signaler. Övriga marknader växer dock snabbt, framför allt ­Danmark och segmentet EBE som innefattar bland annat Polen, Storbritannien och Inwidos e-handel.

Inwidos marknad är mycket fragmenterade där de fem största fönstertillverkarna i Europa har en sammanlagd marknadsandel under 10 procent. Den nyligen föreslagna styrelseordföranden Georg Brunstam, tidigare vd i förvärvsmaskinen Hexpol, lär förstärka Inwidos fokus på internationell förvärvsbaserad tillväxt. Efter vårens utdelning är nettoskuldsättningen 2,3 gånger rörelseresultatet (ebitda). Det begränsar förvärvsmöjligheterna kortsiktigt. Kassaflödet är dock starkt under andra halvåret, särskilt under fjärde kvartalet.

Byggkonjunkturrisken har ökat i aktien, men det avspeglas redan i värderingen, som är lägst i sektorn. Vår riktkurs 120 kronor baseras på p/e 13, som är en rimlig målvärdering och fortfarande innebär en ­rabatt ­relativt sektorn. Den höga direkt­avkastningen kring 5 procent ger ytterligare stöd.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom