Att jobba på Affärsvärlden

För att trivas på Afv så måste man gilla vårt uppdrag, vårt mål och hur vi jobbar.
(Längst ner hittar du länkar till aktuella jobb.)

Affärsvärldens uppdrag

Som Sveriges ledande ekonomimagasin har det sedan 1901 varit Affärsvärldens uppdrag att granska och belysa näringslivet. Att analysera och förstå både företag och marknader bidrar till ett bättre samhälle när:

  • Bra företag lyfts fram och får resurser som skapar välstånd
  • Dåliga företag och företeelser exponeras

Med bra analys belönas alltså sunda bolag samtidigt som färre luras in i dåliga investeringar. Detta leder också till ökat välstånd, inte minst för våra läsare.

Hela vår verksamhet bygger på att Affärsvärldens läsare tjänar på bättre analys.

Nordens erkänt bästa analysmedia

Affärsvärldens mål är att bli Nordens erkänt bästa analysmedia. Vi ska vara bäst, helt enkelt. Att vara bäst betyder tre saker:

  • Ständig utveckling – vi förbättrar hela tiden arbetssätt, förmågor och inte minst produkten
  • Meritokratisk organisation – ett bra utfört arbete är det som räknas
  • Hög lönsamhet – vinst bevisar att vi skapar nytta för läsare och kunder och att vi jobbar smart och effektivt

Hur arbetar vi?

Redaktionell trovärdighet

Vår mest värdefulla tillgång. Vi älskar kommersiella samarbeten och tror inte att modern kvalitetsjournalistik kan vara hermetiskt isolerad från kunder och omvärld. Men vi vill inte kompromissa med vår integritet. Att hitta balansen här ger en stor konkurrensfördel.

Nyfikenhet, samhälle och marknader

Afv är en stimulerande miljö för den som gillar aktier eller valfri form av nörderi kring näringsliv, politik och samhälle. Det finns avarter i alla system men i grunden tror vi att marknadsekonomi är det bästa sättet att skapa välstånd och ett samhälle där människor kan utvecklas. Medarbetare får gärna investera i aktier så länge man har en investeringsstil som fungerar bra med Affärsvärldens Värdepapperspolicy.

Småföretagande är kul

Storbolag har sina fördelar. Men de skiljer sig mycket från det växande entreprenörsföretagets fördelar. För att jobba med oss måste man föredra småföretagslivet. Det är en styrka att ett flertal medarbetare är delägare i vår firma.

Långa relationer, höga krav

Vi gillar långa och goda relationer. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att hjälpa alla medarbetare att utvecklas och bli bättre. Den investeringen i tid och engagemang medför också att vi ställer höga krav. Både på oss själva och alla vi jobbar med.

Tydlighet och öppenhet

Vi tror på tydlighet, transparens och öppenhet. Alla har både en rätt och en skyldighet att veta vad som förväntas av en. Tydlig feedback är alltid bra så länge den är konstruktiv och syftar till framtida förbättring.

Gemensam insats

Bussighet och ömsesidig hjälpsamhet är viktigt. Särskilt om man ställs inför svårigheter. Vi följer gemensamma arbetsmetoder med målet att maximera effektivitet och kvalitet.

Mycket frihet, mycket ansvar

Vi erbjuder mycket frihet under ansvar. Arbetstiderna är oftast flexibla och man kan arbeta hemifrån i väldigt stor utsträckning. Av detta följer krav på stort eget ansvar, både för sig själv och för att hjälpa kollegor där det kan behövas.

Kvalitet och läsarens bästa

Affärsvärlden finns till för läsarnas skull. Vi respekterar och gillar våra läsare och vill deras bästa. Hög kvalitet är ett av våra viktigaste ideal. Det gäller alla delar, från att minsta textsnutt följer våra skrivregler till de stora principiella frågorna.

 


 

För närvarande har vi inte några aktuella tjänster ute. Men vi tar alltid emot spontanansökningar. Tidigare har vi bland annat sökt:

Analytiker och aktieskribent