Stiftelsen Affärsvärlden

Stipendier för år 2020
Stiftelsen Affärsvärlden

  • Har du planer på att skriva en bok och behöver hjälp med finansiering? Stiftelsen Affärsvärlden kommer i år åter att dela ut en större summa pengar till någon eller några som vill skriva en bok i ämnet svenskt näringsliv.
  • Funderar du på att gå en kurs eller utbildning? Söker du finansiering till forskning? Eller planerar du ett större journalistiskt projekt?

Stiftelsen Affärsvärlden delar ut omkring 350 000 kronor årligen. Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma ekonomijournalister och forskare inom ekonomijournalistik.

Liksom förra året kommer Stiftelsen Affärsvärlden dela ut maximalt 200 000 kronor till den eller dem som vill skriva en bok med relevans för svenskt näringsliv och ekonomi. Vid ansökning om bidrag för bokprojekt ska det finnas en tydlig plan för när boken ska skrivas. Det är också en fördel att skicka med en synopsis.

Boken kommer att ges ut tillsammans med bokförlaget Roos & Tegnér.

Även i andra projekt premieras ett tydligt syfte och en detaljerad plan. För att ge några exempel: vid ansökan om bidrag till en utbildning bör ansökande ange exakt vilken kurs det rör sig om och vilket utbildningstillfälle det gäller, samt hur antagningsmöjligheterna ser ut. Är det ett reportageprojekt det gäller, ange när det ska vara klart var och var det ska publiceras.

Annan extern finansiering är en fördel men inget krav.

Stiftelsen Affärsvärlden har inga fasta stipendiebelopp, men de beviljade summorna har historiskt tenderat att ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Det gäller även i år, med undantag för bokstipendiet.

Ansökningarna granskas av Stiftelsen Affärsvärldens stipendiekommitté, som består av ledamöter i stiftelsens styrelse och i bokprojekt även anställda på Roos & Tegnér AB. Eventuella frågor kring stipendierna mejlas till stiftelsen@affarsvarlden.se

Ansökan görs nedan.
Sista ansökningsdag 20 april. Besked lämnas senast 10 juni.

Stiftelsen Affärsvärlden förbehåller sig rätten att publicera vilka som tilldelats 2020 års stipendier, om inget annat skriftligen överenskommits. Stipendiaterna ska inom ett år efter tilldelat stipendium kortfattat redovisa resultatet av projektet som stöttats av Stiftelsen Affärsvärlden.

I fjol beviljades sammanlagt 350 000 kronor till sju ansökningar. Bokstipendiet gick till Maria Widehed och Jenny Leyman för en reportagebok om entreprenörerna inom Social Impact Bonds. Andra områden som tilldelades pengar var bland annat studier av affärsmodeller för betalande journalistik på nätet, influencerekonomin och utbildning inom finansanalys.

Syftet med stipendierna är att främja svenskt näringsliv genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter.

Om Stiftelsen Affärsvärlden

Tidningen Affärsvärlden har getts ut sedan år 1901. Stiftelsen grundades år 1966, under en ekonomiskt ansträngd tid för tidningen, för att främja svenskt näringsliv genom att verka för utgivande av en eller flera titlar. Stiftelsen äger rättigheterna till utgivningsbeviset och varumärket Affärsvärlden, som ges ut i samarbete med Börsplus AB. Sedan år 1988 stödjer Stiftelsen svensk ekonomi- och näringslivsjournalistik genom ekonomiska bidrag till utbildning och forskning.

Huvudmän för Stiftelsen är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare.

Stiftelsens styrelse:

Anna Karin Källén (ordförande), företagare
Viveka Ekberg, professionell styrelseledamot
Lennart Francke, senior advisor
Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare
Magnus Henrekson, professor och vd Institutet för Näringslivsforskning
Thomas Peterssohn, journalist
Göran Lind, chefredaktör, Affärsvärlden