Stiftelsen Affärsvärlden

Stipendier för år 2021

Stiftelsen Affärsvärlden

  • Har du planer på att skriva en bok och behöver hjälp med finansiering? Stiftelsen Affärsvärlden delar ut en större summa pengar till någon eller några som vill skriva en bok i ämnet svenskt näringsliv.
  • Funderar du på att gå en kurs eller utbildning? Söker du finansiering till forskning? Eller planerar du ett större journalistiskt projekt? Även här kan Stiftelsen Affärsvärlden dela ut stipendium till projekt kopplade till näringslivet och ekonomijournalistik.

Stiftelsen Affärsvärlden delar ut totalt omkring 400 000 kronor årligen. Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma ekonomijournalister och forskare inom ekonomijournalistik.

Liksom föregående år kommer Stiftelsen Affärsvärlden dela ut maximalt 200 000 kronor till den eller dem som vill skriva en bok med relevans för svenskt näringsliv och ekonomi. Vid ansökning om bidrag för bokprojekt ska det finnas en tydlig plan för när boken ska skrivas. Det är också en fördel att skicka med en synopsis.

Boken kommer att ges ut tillsammans med bokförlaget Roos & Tegnér.

Även i andra projekt premieras ett tydligt syfte och en detaljerad plan. För att ge några exempel: vid ansökan för bidrag till en utbildning bör ansökande ange exakt vilken kurs det rör sig om och vilket utbildningstillfälle det gäller, samt hur antagningsmöjligheterna ser ut. Är det ett reportageprojekt det gäller, ange när det ska vara klart var och var det ska publiceras.

Annan extern finansiering är en fördel men inget krav.

Stiftelsen Affärsvärlden har inga fasta stipendiebelopp, men de beviljade summorna har historiskt tenderat att ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Det gäller även i år, med undantag för bokstipendiet.

Ansökningarna granskas av Stiftelsen Affärsvärldens stipendiekommitté, som består av ledamöter i stiftelsens styrelse och i bokprojekt även anställda på Roos & Tegnér AB. Eventuella frågor kring stipendierna mejlas till goran.lind@affarsvarlden.se

ATT TÄNKA PÅ VID ANSÖKAN

Stiftelsens stipendier för utbildning i näringslivsjournalistik ska enligt våra stadgar komma främst bidragstagaren och allmän nytta till godo och ej ett enskilt vinstintresse. Stipendiet ska ej kunna anses utgöra lön eller belöning för en arbetsprestation. Det ska vara den enskilda journalistens egna forskande eller skrivande som ska stödjas.

  1. Konkretisering av studiernas omfattning är viktig och bör innehålla aktiviteter av utbildningskaraktär eller bildande. Ska ej utföras på arbetstid.
  2. Vi uppmuntrar till att stipendietagarens utbildning och skrivande som uppnåtts tack vare stipendiet också kommer till allmän nytta.
  3. Därav uppmuntras starkt att artiklar eller böcker som skrivits med hjälp av stipendier sprids så brett som möjligt för att skapa allmännytta. Där så är möjligt ska det framgå att materialet kunnat tas fram tack vare Stiftelsen Affärsvärldens stipendier.

Ansökan görs nedan. Sista ansökningsdag 20 maj. Besked lämnas senast 15 juni.

Stiftelsen Affärsvärlden förbehåller sig rätten att publicera vilka som tilldelats 2021 års stipendier, om inget annat skriftligen överenskommits. Stipendiaterna ska inom ett år efter tilldelat stipendium kortfattat redovisa resultatet av projektet som stöttas av Stiftelsen Affärsvärlden.

Syftet med stipendierna är att främja svenskt näringsliv genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter.

Om Stiftelsen Affärsvärlden

Tidningen Affärsvärlden har getts ut sedan år 1901. Stiftelsen grundades år 1966, under en ekonomiskt ansträngd tid för tidningen, för att främja svenskt näringsliv genom att verka för utgivande av en eller flera titlar. Stiftelsen äger rättigheterna till utgivningsbeviset och varumärket Affärsvärlden, som ges ut i samarbete med AFV Media AB. Sedan år 1988 stödjer Stiftelsen svensk ekonomi- och näringslivsjournalistik genom ekonomiska bidrag till utbildning och forskning.

Huvudmän för Stiftelsen är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare.

Stiftelsens styrelse:

Anna Karin Källén (ordförande), företagare

Åsa Jamal, styrelseordförande Kasthall, senior Executive and Change Leader.

Lennart Francke, senior advisor

Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen

Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare

Magnus Henrekson, professor och vd Institutet för Näringslivsforskning

Thomas Peterssohn, journalist

Göran Lind, redaktionschef, Affärsvärlden