Stiftelsen Affärsvärlden

Stipendier för år 2020
Stiftelsen Affärsvärlden förlänger ansökningstiden

Stiftelsen Affärsvärlden har beslutat att förlänga ansökningstiden för årets stipendium, bortsett från bokstipendiet, till den 15 oktober. Orsaken är att coronapandemin starkt har begränsat möjligheterna till studieresor och utbildningar – som normalt utgör merparten av de beviljade stipendierna.

Totalt delar Stiftelsen Affärsvärlden ut omkring 350 000 kronor årligen, av detta går maximalt 200 000 kronor till ett bokprojekt, där ansökningstiden redan gått ut och inte förlängs.

Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma ekonomijournalister och forskare inom ekonomijournalistik som vill gå en utbildning, vill göra en studieresa eller söker finansiering till forskning eller liknande projekt.

Stiftelsen Affärsvärlden har inga fasta stipendiebelopp, men de beviljade summorna har historiskt tenderat att ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor

Projekt med ett tydligt syfte och en detaljerad plan premieras. För att ge några exempel: vid ansökan om bidrag till en utbildning bör ansökande ange exakt vilken kurs det rör sig om och vilket utbildningstillfälle det gäller, samt hur antagningsmöjligheterna ser ut. Är det ett reportageprojekt det gäller, ange när det ska vara klart var och var det ska publiceras.

Annan extern finansiering är en fördel men inget krav.

Ansökan görs nedan.
Sista ansökningsdag 15 oktober. Besked lämnas senast 15 november.

Stiftelsen Affärsvärlden förbehåller sig rätten att publicera vilka som tilldelats 2020 års stipendier, om inget annat skriftligen överenskommits. Stipendiaterna ska inom ett år efter tilldelat stipendium kortfattat redovisa resultatet av projektet som stöttats av Stiftelsen Affärsvärlden.

I fjol beviljades sammanlagt 350 000 kronor till sju ansökningar. Bokstipendiet gick till Maria Widehed och Jenny Leyman för en reportagebok om entreprenörerna inom Social Impact Bonds. Andra områden som tilldelades pengar var bland annat studier av affärsmodeller för betalande journalistik på nätet, influencerekonomin och utbildning inom finansanalys.

Syftet med stipendierna är att främja svenskt näringsliv genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter.

Om Stiftelsen Affärsvärlden

Tidningen Affärsvärlden har getts ut sedan år 1901. Stiftelsen grundades år 1966, under en ekonomiskt ansträngd tid för tidningen, för att främja svenskt näringsliv genom att verka för utgivande av en eller flera titlar. Stiftelsen äger rättigheterna till utgivningsbeviset och varumärket Affärsvärlden, som ges ut i samarbete med Börsplus AB. Sedan år 1988 stödjer Stiftelsen svensk ekonomi- och näringslivsjournalistik genom ekonomiska bidrag till utbildning och forskning.

Huvudmän för Stiftelsen är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare.

Stiftelsens styrelse:

Anna Karin Källén (ordförande), företagare
Viveka Ekberg, professionell styrelseledamot
Lennart Francke, senior advisor
Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare
Magnus Henrekson, professor och vd Institutet för Näringslivsforskning
Thomas Peterssohn, journalist
Göran Lind, chefredaktör, Affärsvärlden