Screener

Laddar...
Bolag Datum Lista Rådgivare Börsvärde vid IPO Flaggor Teckningskurs Erbjudande Andel nyemission (%) Teckningsåtagare Garantiåtagare Andel säkrad (%) VD Ordförande Nyckelpersoners ägande (%) Storägare Säljande aktieägare Storleksklass Affärsvärldens analys Utnyttjad övertilldelning (%) Utveckling Utveckling första handelsdag Hemsida Övriga rådgivare
4C Group 2022-05-24 First North ABG Sundal Collier 1187 Mkr 0 st 35 kr 452 Mkr 22% Fjärde AP-Fonden, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partnes, Skandia Fonder 74.1% Magnus Bergqvist Andreas Hedskog 29.29% Priveq Investment, Andreas Hedskog (styrelseordförande) via bolag, Klas Lindström (Vice VD), privat och via bolag, Mikael Edqvist (Senior VP sales), Fjärde AP-Fonden Priveq Investment, Andreas Hedskog (styrelseordförande) via bolag, Klas Lindström (Vice VD), privat och via bolag, Mikael Edqvist (Senior VP sales), Magnus Bergqvist (VD) via bolag Miljardbolag Läs 0 - - investors.4cstrategies.com Berenberg, Nordnet Bank, Baker McKenzie, White & Case
My Beat 2022-05-30 Spotlight Sedermera Corporate Finance 44 Mkr 3 st 3.63 kr 15 Mkr 100% Polynom Invest, Altitude Capital AS, Niklas Danaliv, Peter Mörsell, Jens Olsson 64.8% Fredrik Horn-Berlin Tore Kristoffersen 20.36% Polynom Investment AB, Tore Kristoffersen (Ordförande) via Our Beat Ventures AB, Aggregate Media Fund X KB, Fredrik Horn-Berlin (VD) via Our Beat Ventures AB, Altitude Capital AS Mikrobolag Läs 0 - - mybeat.se Markets & Corporate Law Nordic, Nordic Issuing
Inuheat (avbruten IPO) 2022-05-09 Spotlight Sedermera Corporate Finance 86 Mkr 2 st 7.1 kr 36 Mkr 100% Norberg & Partner Sustainable Group, Per Vasilis, TAMT, Rothesay, Tellis 43.9% Tobias Palmgren Johan Thiel 5.22% Norberg & Partner Sustainable Group, Nordnet Pensionsförsäkring, Ålandsbanken, Stefan Carlsson (medgrundare & ledamot), HCN Group Mikrobolag Läs 0 0% - inuheat.com Markets & Corporate Law Nordic, Nordic Issuing, Shark Communication
Vultus 2022-05-20 Spotlight Sedermera Corporate Finance 26 Mkr 1 st 5.8 kr 11 Mkr 100% Polynom Investment, Henrik Nilsson, John Moll, Peter Nilsson, Paginera Invest 80.9% Per Karlsson Per Hökfelt 28.34% Kun Luo (medgrundare & Head of AI), Polynom Investment, Henrik Nilsson, Robert Schmitt (medgrundare & ledamot), Seedrs Nominees Mikrobolag Läs 0 -19% -5.86% www.vultus.se Markets & Corporate Law Nordic, Nordic Issuing, Shark Communication
Skolon 2022-05-17 First North Ingen rådgivare 329 Mkr 2 st 12.5 kr 30 Mkr 100% Länsförsäkringar, Roger Johansson, Entreprenörinvest Sverige, CT Intressenter, Max Lönner Länsförsäkringar, Carl-Ejler Rasmussen via A/S af 26.10.1983, Roger Johansson, Entreprenörinvest Sverige, CT Intressenter 79.3% Oliver Lundgren Peter Mattisson 37.93% CIMON Innovation, vari Per-Anders Johansson (ledamot) är majoritetsägare, Carl-Ejler Rasmussen via A/S af 26.10.1983, Anders Abrahamsson via Proweden, Länsförsäkringar Småbolag Läs 0 42% 17.6% skolon.com/investerare Delphi, Avanza Bank
Arctic Blue Beverages 2022-05-12 First North Eminova 86 Mkr 4 st 5 kr 28 Mkr 100% Gustaf Björnberg (ledamot) via Grizzly Hill Capital, Petri Heino (ledamot) via Heino Group, Moonshine Brothers, delägt Tuomas Kukkonen (ledamot), Petri Hirvonen (CFO) via Elk Invest, Venture Gym, vari Antti Vilanden (ordförande) och Valtteri Eroma (VD) deläger 48.9% Valtteri Eroma Antti Villanen 50.62% Petri Heino via Heino Group, Gustaf Björnberg via Grizzly Hill Capital, Tuomas Kukkonen, via Moonshine Brothers & Co, Ilari Schouwvlieger, Kimmo Koivkko Mikrobolag Läs 0 -31% -3.05% arcticbluebeverages.com/sv/investerare Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Västra Hamnen Corporate Finance 2022-05-06 First North Ingen rådgivare 100 Mkr 0 st 100 kr 21 Mkr 0% Per Lönn (vVD & medgrundare), Polynom Investment, Niklas Danaliv, Per Nilsson, Stefan Lundgren 76.2% Oscar Ahlgren Johan Kjell 54.81% Oscar Ahlgren (VD & medgrundare), Per Lönn (vVD & medgrundare), Expassum Förvaltning (delägs av ordförande Johan Kjell), Granitor Invest (delägs av ledamot Roger Wikström), Corespring Invest (delägs indirekt av ledamot Roger Wikström) Oscar Ahlgren (VD & medgrundare) Småbolag Läs 0 -8% 7.52% www.vhcorp.se Aqurat
Sensidose 2022-05-12 Spotlight Sedermera Corporate Finance 64 Mkr 3 st 5.35 kr 24 Mkr 100% Per Nilsson, via Råsunda Förvaltning, Per Vasilis via Myacom Investment, Lars-Åke Adolfsson via Arkonek Invest, Johan Markman via Jungfrutomten Värdeinvest, Gerhard Dal via CapMate 68.1% Jack Spira Per Nilsson 13.28% William Gunnarsson via BWG Invest, Per Vasilis, privat och via Myacom Investment, Lars-Åke Adolfsson via Arkonek Invest, Johan Markman via Jungfrutomten Värdeinvest, Per Nilsson, via Råsunda Förvaltning Mikrobolag Läs 0 -38% -27.38% sensidose.se Markets & Corporate Law Nordic, Nordic Issuing, Shark Communication
Job Solution 2022-05-17 First North Eminova 109 Mkr 3 st 30 kr 15 Mkr 100% Carl Renman (genom CR Asset Management AB), Viktor Rönn (genom LIRÖ Invest AB), Svea Bank, Jonas Bertilsson (genom AB Rugosa Invest), Per Katz 81.7% Viktor Rönn Carl Renman 66.05% Viktor Rönn, privat och genom bolag, Carl Renman, privat och genom bolag, Svea Bank, Charles Käll, Jonas Bertilsson via Rugosa Invest Småbolag Läs 0 4% 4% www.jobsolutionholding.se Delphi
Promimic 2022-04-29 First North Erik Penser Bank 278 Mkr 2 st 16 kr 80 Mkr 100% K-Svets Ventures, Chalmers Ventures, Karolinska Development, Marinvest, Erik Penser Bank för kunders räkning 78.8% Magnus Larsson Tommy Karlsson 5.04% K-Svets Venture, Kdev Investments (kontrolleras delvis av Karolinska Development), Almi Invest, Chalmers Ventures, Firma Andersson & Kjellin Småbolag Läs 0 -30% 1.75% promimic.com Vinge
Oneflow 2022-04-08 First North Danske Bank 1099 Mkr 2 st 45 kr 275 Mkr 100% Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Humle Fonder 79.2% Anders Hamnes Lars Appelstål 52.05% Anders Hamnes (VD) via Hamnes Invest, Lars Appelstål (ordförande), Spintop Investment Partners III Sweden, Swedbank Robur Ny Teknik (via teckningsåtagande), Bengt Nilsson via Greenfield Miljardbolag Läs 20.69 1% 0.22% oneflow.com/se Avanza Bank, Baker McKenzie
Orderhero (avbruten IPO) 2022-04-21 First North Eminova 71 Mkr 4 st 15.8 kr 16 Mkr 100% Aleksandar Goga (ordförande) privat och via bolag, Arash Pournouri via Icon Image, Cihan Punar, Milad Pournouri, Peyman Pournouri 75% Anette Bodenfors Aleksandar Goga 52.99% Aleksandar Goga privat och via bolag, Arash Pournouri via Icon Image, Marcus Boström via Heart of Gold Investment, Svante Tegnér via Esaias Investments, Anette Bodenfors (VD) Mikrobolag Läs 0 0% - www.orderhero.se Törngren Magnell
Katalysen Ventures 2022-04-20 Spotlight Nordic Issuing 245 Mkr 2 st 46 kr 11 Mkr 100% Hallmann Holding International Investment, Alex Schütz Familienstiftung, Tesarus 74.6% Peter Almberg Heinrich Weber 28.97% Peter Almberg (VD och ledamot), Hans Fajersson, Heinrich Weber (styrelseordförande), Bout-du-Monde Private Equity, vari Heinrich Weber och Peter Almberg vardera äger 25% vardera, Mohammed Homman Småbolag Läs 0 -14% - www.katalysen.com Shark Communication
Tendo 2022-04-06 Spotlight Sedermera Corporate Finance 44 Mkr 1 st 6.75 kr 19 Mkr 100% Henrik Nilsson, Peter Nilsson, John Moll, Kjell Nilsson, Stefan Lundgren via Paginera Invest 74.3% Sofie Woge Mette Gross 40.06% Sofie Woge (VD & grundare), Henrik Nilsson (genom teckningsåtagande), Robin Gustafsson (ledamot & medgrundare), Pontus Renmarker (teknisk chef & medgrundare), Bertil Allard via bolag Mikrobolag Läs 0 -35% -1.63% www.tendoforpeople.se Nordic Issuing, Markets & Corporate Law, Shark Communication
Swedish Logistic Property 2022-03-23 Nasdaq Stockholm Carnegie, Nordea 4666 Mkr 2 st 26.25 kr 652 Mkr 100% Capital Worlds Investors, PriorNilsson Fonder, Coeli Asset Management, ODIN Förvaltning, Lannebo Fonder 73.6% Peter Strand Erik Selin 58.26% Greg Dingizian via Agartha (grundare), Peter Strand via Fridam Fastigheter (grundare), Erik Selin via Skandrenting (grundare), Mikael Hofmann via HME Investment (grundare), Bergendahl & Son Miljardbolag Läs 100 14% 56.19% slproperty.se Setterwalls, Nordnet Bank, Wigge & Partners
Bawat Water Technologies 2022-03-28 First North Translution Capital 245 Mkr 2 st 6.5 kr 45 Mkr 100% Klaus Nyborg (Ordförande), VD Marcus Hummer & Charlotte Hummer Vad med familjer via Humarus Holding, Torben Østergaard-Nielsen med familj via Selfinvest, JNG Holding, VD Marcus Hummer privat 52% Marcus Hummer Klaus Nyborg 37.02% Torben Østergaard-Nielsen med familj via Selfinvest, Klaus Nyborg (ordförande) privat och via Return, AkademikerPension, Charlotte Hummer Vad (ledamot) privat och via Humarus Holding, Marcus Hummer (VD) privat och via Homarus Holding Småbolag Läs 0 -28% 2.28% www.bawat.com Nordnet Bank, Nordic Issuing, Lindahl, Gorrissen Federspiel
CombinedX 2022-03-28 First North Redeye 709 Mkr 1 st 42 kr 60 Mkr 100% Cliens Kapitalförvaltning, Martin Gren via Grenspecialisten, Robert Ahldin via Edastra, Investment Spiltan AB, Unionen 56.9% Jörgen Qwist Niklas Hellberg 19.73% Martin Gren via Grenspecialisten, Robert Ahldin via Edastra, Niklas Hellberg (styrelseordförande) privat och via bolag, Joakim Alkman (ledamot) privat och via bolag, Ulf Sandlund (ledamot) via bolag Småbolag Läs 0 -6% -2.38% www.combinedx.com Törngren Magnell
Northgold 2022-03-24 First North Augment Partners 126 Mkr 6 st 11.6 kr 44 Mkr 100% Richard Gazal, Andrew Randall, Kimberly Wrixon, Otto Persson (ordförande) via Hylbo Gård, Ej namngivna 73.6% Mitch Vanderydt Otto Persson 11.6% Magnus Minerals, Aurora Exploration, Andrew Randall, Kimberly Wrixon, Richard Gazal Mikrobolag Läs 0 124% 37.93% northgoldab.com Schjødt, Aqurat, Nordnet Bank
Rebelle 2022-02-25 First North Vator 626 Mkr 4 st 28 kr 200 Mkr 100% Swedbank Robur Ny Teknik, Skandia Fonder, Thoren Tillväxt, Reti Televisive Italiane, Ej namngivna 90% Max Schönemann Hans-Christian Semmler 36.84% Hans-Christian Semmler (ordförande) via HCS Beteiligungsgesellschaft, Swedbank Robur Ny Teknik (via teckningsåtagande), Christoffer Martinsen (ledamot) Konigsfeldt via Friheden Invest, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Robert Frowein (ledamot) via Style Beteiligungs GmbH & Co Småbolag Läs 0 -70% -28.57% ir.rebelle.com Gernandt & Danielsson
BeammWave 2022-03-11 First North G&W FK 210 Mkr 5 st 15.85 kr 60 Mkr 100% Concejo Invest, Arne Grundström, Claes Mellgren, P O Andersson, Bengt Walerud 81.5% Stefan Svedberg Fredrik Rosenqvist 32.97% Per-Olof Brandt, Markus Törmänen, Almi, LU Holding, Concejo Invest (via teckningsförbindelser) Småbolag Läs 0 3% -14.51% beammwave.com Delphi
Vår Energi 2022-02-16 Oslo Børs DNB, J.P Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 77239 Mkr 2 st 29.75 kr 6807 Mkr 0% 0% Torger Rød Thorhild Widvey Uppgift saknas Eni International, HitecVision via Point Resources Holding Eni International, Point Resources Holding Miljardbolag Läs 100 35% -6.82% varenergi.no ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies, Pareto, Schjødt, BAHR, Latham & Watkins, Linklaters
Move About Group 2022-02-23 First North Mangold FK 234 Mkr 7 st 9.4 kr 45 Mkr 100% Mangold FK, Daniel Johnsson, Aggregate Media, Michael Lindhoff, Reidar Langmo (ledamot) via Rebelijo 69.8% Morten von Krogh Morten Wiese 26.54% Reidar Langmo (ledamot) via Rebelijo, Jarle Frøshaug (senior rådgivare) via bolag, Erik Nordenfelt (CTO) via bolag, Bjørn E. A. Hviding via Capta Invest, Mangold FK Småbolag Läs 0 -69% -23.86% moveaboutgroup.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Nordnet Bank
Purefun Group 2022-02-14 First North Eminova 250 Mkr 1 st 25 kr 57 Mkr 0% Tass, Polynom Investment, Sonny Johansson, Andreas Bergström, Ej namngivna 72% Michael Ahlén Niklas Wolfhagen 77.03% Michael och Catharina Ahlén, Tass (via teckningsåtagande), Polynom Investment (via teckningsåtagande), Sonny Johansson (via teckningsåtagande), Andreas Bergström (via teckningsåtagande) Michael och Catharina Ahlén Småbolag Läs 100 -22% 8.6% www.purefungroup.com Delphi
Smart Valor 2022-02-10 First North Mangold FK 874 Mkr 5 st 57.5 kr 22 Mkr 100% 0% Oliver Feldmeier Olga Feldmeier 71.2% Olga Feldmeier, Oliver Feldmeier, Thomas Felber Småbolag Läs 0 -74% -35.65% smartvalor.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Hubbster 2022-03-10 NGM SME Stockholm Corp. 143 Mkr 9 st 7.8 kr 20 Mkr 100% Taptum, Xpecunia Nordic, Peter Hamberg privat och via Hamberg Förvaltning, Magnus Högström, Tigerrace 65.9% Gustaf Hesselman Anna Skarke 38.57% Fredrik & Anna Skarke (Ordförande) via FAAV Invest & Taptum, EPTI (medgrundare), Peter Follin (Head of Expert Services) via Performus, Cassatoria Invest (medgrundare), Corporate Core Pilots (medgrundare) Småbolag Läs 0 -63% -62.41% hubbster.com Cirio, Aqurat
Newbury Pharmaceuticals 2022-02-04 First North Västra Hamnen 254 Mkr 1 st 13 kr 50 Mkr 100% AZTIQ via Sumar Pharma, ES Aktiehandel, Urus, Karl Karlsson (styrelseordförande), privat och via Alsakali Equity, Polynom Investment 80% Lars Minor Karl Karlsson 51.74% Karl Karlsson (styrelseordförande), privat och via Alsakali Equity, AZTIQ via Sumar Pharma, ES Aktiehandel (via teckningsåtagande), Urus (via teckningsåtagande), Polynom Investment Småbolag Läs 0 -40% -3.08% www.newburypharma.com Lindahl, Aqurat
Lyckegård 2022-02-21 First North Sedermera Corporate Finance 92 Mkr 3 st 5.95 kr 32 Mkr 100% First Venture Sweden, Delcea Förvaltning, Magnus Wahlquist, Entreprenörinvest Sverige, Almi Invest 73.8% Christian Bjärntoft Anders Holm 27.26% Lars Askling (ledamot) via JLK Fastigheter, Hans Bergengren (ledamot), Entreprenörinvest Sverige, Almi Invest, First Venture Sweden Mikrobolag Läs 0 -45% -27.23% lyckegard.com Nordic Issuing, Markets & Corporate Law, Shark Communication, Nordnet Bank
Learning to Sleep 2022-02-03 First North Eminova 61 Mkr 4 st 5.9 kr 11 Mkr 100% Jinderman & Partners, Thomas Wiklund (ledamot) via Dendera Venture, Ej namngivna 28.8% Micael Gustafsson Michael Hermansson 19.49% Polynom Investment, Thomas Wiklund via Dendera Venture, Wikow Venture, Micael Gustafsson, Arastoupour & Persson Investment (vari Leif GW Persson är ägare) Mikrobolag Läs 0 -65% -18.81% www.learningtosleep.se Aktieinvest, Eversheds Sutherland Advokatbyrå
HODL Spac 2022-01-21 Spotlight Eminova 40 Mkr 2 st 5 kr 30 Mkr 100% Johan Kjell, Vahid Toosi, Peter Sigfrid, Christoffer De Geer, Stefan Rust 81.4% Vahid Toosi Michaela Berglund 45.57% Johan Kjell, Vahid Toosi, Peter Sigfrid direkt och via Alator, Christoffer De Geer, Michaela Berglund direkt och via Small Talk Mikrobolag Läs 0 -14% 4% hodlspac.se/sv §
Viva Wine Group 2021-12-14 First North ABG Sundal Collier, SEB 4353 Mkr 2 st 49 kr 1200 Mkr 100% Bergendahl & Son, Capital World Investors, Erik Selin Fastigheter, Svolder 79.2% Emil Sallnäs Anders Moberg 67.09% Emil Sallnäs (VD) via Late Harvest Wine Holding 1971, Björn Wittmark (affärschef) med makan Pamela Wilson via Vin & Vind, John Wistedt (VD Wine Team Global) via Legendum Capital, Bergendahl & Son (via teckningsåtagande), Svolder (via teckningsåtagande) Miljardbolag Läs 100 9% 14.39% www.vivagroup.se Baker McKenzie, White & Case
MTI Investment 2021-12-21 First North Mangold FK 72 Mkr 3 st 13.4 kr 22 Mkr 100% Handelsbanken Fonder, Mangold FK, Jussi Ax, Wilhelm Risberg, Stiftelsen H&M Foundation 80.1% Pontus Engström Trond Randøy 22.62% Trond Randøy (Styrelseordförande) via Sørlandsforskning, Stiftelsen H&M Foundation, ADB Invest, Pontus Engström (VD), Handelsbanken Fonder Mikrobolag Läs 0 -59% -21.21% www.mti-investment.com Schjødt
Norva24 2021-12-09 Nasdaq Stockholm Carnegie, Citigroup 6569 Mkr 2 st 36 kr 2313 Mkr 40% Swedbank Robur, DnB Funds Management, Livförsäkringsbolaget Skandia och Skandia Fonder, Carnegie Fonder 53.8% Henrik Damgaard Vidar Meum 3.58% Valedo Partners Fund II, Swedbank Robur Fonder (via teckningsåtagande), Invest24, DnB Funds Management (via teckningsåtagande), Livförsäkringsbolaget Skandia och Skandia Fonder Valedo Partners Fund II, JKT Birkeland Invest, Isco, Arild Bødal via AHB Invest Miljardbolag Läs 0 -17% -12.78% www.norva24.com/sv DNB, Danske Bank, SEB, White & Case, Baker McKenzie
Devyser Diagnostics 2021-12-10 First North Carnegie 1215 Mkr 1 st 80 kr 343 Mkr 88% Berenberg, Fjärde AP-Fonden Rutger Arnhult via M2 Asset Management 47.5% Fredrik Alpsten Mia Arnhult 37.85% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden (tidigare ägare och via teckningsåtagande), Berenberg (ägande via teckningsåtagande), Anders Hedrum (CTO, en av de tre grundarna) Ulf Klangby (vVD, ledamot och en av de tre grundarna), Anders Hedrum (CTO, en av de tre grundarna), Dan Hauzenberger (anställd, en av de tre grundarna), Virginio Marra (VD för Devyser Italia) Miljardbolag Läs 100 -9% 11.25% www.devyser.com Hammarskiöld, Wigge & Partners
Spacett 2021-12-27 Spotlight Partner FK 32 Mkr 1 st 5 kr 27 Mkr 100% Per Nilsson via Råsunda Advice, Gerhard Dal via Capidal, Luca Di Stefano, Joel Westerström, Peter Sigfrid 74.1% Marcus Bonsib Peter Sigfrid 53.13% Per Nilsson via Råsunda Advice, Gerhard Dal via Capidal, Luca Di Stefano, Joel Westerström, Peter Sigfrid Mikrobolag Läs 0 -10% 12% spacett.se Shark Communication
W5 Solutions 2021-12-17 First North Redeye 285 Mkr 2 st 25 kr 35 Mkr 100% Redeye High Quality Specialplaceringsfond, Mikael Lönn, Jensen Invest, Jonas Rydin (ledamot) via Cajory, Robert Dahlquist (ledamot) via DT2W 85.7% Daniel Hopstadius Anders Lundström 28.66% Swedish Defense Group, Jonas Rydin (ledamot) via Cajory Defence, DT2W Invest, majoriteten av detta bolaget ägs av Robert Dahlquist (ledamot och vVD), MSE Holding, Redeye High Quality Specialplaceringsfond (via teckningsåtagande) Småbolag Läs 77.86 179% 9.16% w5solutions.com Törngren Magnell, Lago Kapital, Nordic Issuing
Titania 2021-12-10 First North Catella, Danske Bank 1430 Mkr 1 st 20 kr 472 Mkr 91% Jacob Karlsson via bolag, Dammskogen Förvaltning, Fjärde AP-Fonden 79.6% Einar Janson Knut Pousette 53.61% Einar Janson via bolag, Nikan Ghahremani via bolag, Jacob Karlsson via bolag, Dammskogen Förvaltning, Fjärde AP-Fonden Einar Janson via bolag, Nikan Ghahremani via bolag Miljardbolag Läs 100 -28% 20% www.titania.se Avanza Bank, Vinge, Hammarskiöld
Case Group 2021-12-16 First North Skills Corp. 374 Mkr 2 st 18.8 kr 25 Mkr 100% Peter Liljestrand, Carl Bergenstråhle, Stefan Edberg, AB Arvid Svensson, Sandahlsbolagen Sweden AB AB Arvid Svensson Invest, Stefan Edberg, Sandahlsbolagen Sweden AB 136% Johan Andrassy Jürgen Conzen 19.73% Stefan Edberg, AB Arvid Svensson, Sandahlsbolagen i Skillingaryd, Niclas Lidström, Johan Andrassy Småbolag Läs 0 22% 22.31% www.casefonder.se Nordic Issuing, Setterwalls
Momentum Software Group 2021-12-08 First North SEB 1015 Mkr 1 st 61 kr 226 Mkr 44% Lannebo Fonder, JosefssonXL, Enter Småbolagsfond, E. Öhman J:or Fonder 81.8% Richard Durlow Paul Rönnberg 70.94% Bas Invest (ägs bl.a. av ledamöterna Paul Rönnberg och Robert D Agostino), Richard Durlow, Lannebo Fonder, Bengt Östling via Smörklimpen, JosefssonXL Bas Invest (ägs bl.a. av ledamöterna Paul Rönnberg och Robert D Agostino), Bengt Östling via Smörklimpen Miljardbolag Läs 100 21% 17.21% group.momentum.se White & Case, Hammarskiöld
Adtraction Group 2021-12-07 First North Avanza Bank 705 Mkr 0 st 60 kr 158 Mkr 48% RoosGruppen, Bang-Melchior Holding, Concejo, Øivind Brunsell (VD för Adtractions norska dotterbolag) via BRNO 86% Simon Gustafson Elin Eriksson 45.82% Simon Gustafson (vd och medgrundare), Markus Bjernvall (Plattformsansvarig, ledamot och medgrundare), Jacob Notlöv via LLJ Property, Harald Bang-Melchior via bolag, RoosGruppen Jacob Notlöv via LLJ Property, Simon Gustafson (vd och medgrundare), Markus Bjernvall (Plattformsansvarig, ledamot och medgrundare), Magnus Hagström (anställd), Christian Longberg (CTO och medgrundare) Småbolag Läs 94.85 -43% 12.5% investor.adtraction.com/se Schjødt
Paydrive 2021-12-15 NGM SME Mangold FK 120 Mkr 5 st 17.1 kr 20 Mkr 100% Gar-bo Försäkring, NFT Ventures, Mangold, Ålands Ömsesidige Försäkringsbolag, Daniel Hecker 69.5% Carl-Johan Thorsell Ulf Toivonen 29.61% NFT Ventures, Andreas Broström, Gjensidige Forsikring, Ålands Ömsesidige Försäkringsbolag, Stålvalvet Småbolag - 0 -8% -4.64% paydrive.se Carthiel
Nivika Fastigheter 2021-12-03 Nasdaq Stockholm Danske Bank, SEB 4825 Mkr 2 st 85.5 kr 1000 Mkr 100% Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Weland Värdepapper, E. Öhman J:or Fonder 60% Niclas Bergman Elisabeth Norman 48.69% Santhe Dahl via Santhe Dahl Invest, Niclas & Viktoria Bergman privat och via Värnanäs, Benny Holmgren privat och via Holmgren Group, Planch, Håkan Eriksson via Skandinavkonsult i Stockholm Miljardbolag Läs 99.33 -29% 12.28% www.nivika.se Hannes Snellman
Nordic Asia 2021-12-16 First North Partner FK 289 Mkr 2 st 8.05 kr 200 Mkr 89% Kari Stadigh, Ulf och Bo Eklöf Invest, Safe Return Asset Management Nordic för kunders räkning, Pong Invest, Knil 50% Yining Wang Michael Thurow 2.88% Kari Stadigh, Cidro Förvaltning, Curitas, Acervo, Ulf och Bo Eklöf Invest Småbolag Läs 21.07 -32% -13.04% nordicasiagroup.com Nordnet Bank, Lindahl
Mestro 2021-12-15 First North Redeye 169 Mkr 4 st 19 kr 40 Mkr 100% SBB i Norden, Beijer Ventures, Adma Förvaltnings, Norrlandspojkarna, Ej namngivna 80% Gustav Stenbeck Rikard Östberg 22.81% RP Ventures, AB Företagsledare Rego, SBB i Norden (tecknar nya aktier samt förvärvar Stronghold Invests innehav), Magnus Astner (CTO), Beijer Ventures Småbolag Läs 0 -56% -10.53% mestro.com/sv Setterwalls, Nordic Issuing, Nordnet Bank
Klarabo 2021-12-02 Nasdaq Stockholm ABG Sundal Collier 4501 Mkr 2 st 35 kr 750 Mkr 100% Clearance Capital, Länsförsäkringar, Rutger Arnhult genom M2 Asset Management, ODIN Förvaltning 72% Andreas Morfiadakis Lennart Sten 31.34% Spiltan, Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Länsförsäkringar Fonder, Håkan Sandberg privat och via Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening, Anders Pettersson via bolag Miljardbolag Läs 100 -24% 40.17% klarabo.se Danske Bank, Handelsbanken, Lindahl, Baker McKenzie
ChargePanel 2021-12-09 First North Eminova 96 Mkr 1 st 5.9 kr 25 Mkr 100% KG Knutsson, Skandnet Group, Mohanned Al-Nusif, Consularis Venture, Strategic Wisdom Nordic 70.7% Jan Berggren Johan Nordin 56.31% Skandnet Group (vari Peter Persson äger 90%), KG Knutsson, Jan Berggren, Peter Persson, Sarah Lindberg Mikrobolag Läs 0 29% 16.95% www.chargepanel.com
SHT Smart High-Tech 2021-11-18 Spotlight Företagsfinansiering Fyrstad AB 147 Mkr 2 st 11 kr 22 Mkr 100% Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Göran Ofsén, Gerhard Dal, Stefan Henriksson, Philip Löchen 50% Thien Laubeck Johan Liu 70.93% Johan Liu via XS Consulting, Futur Pension (Göran Ofsén med flera), Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Gerhard Dal, Stefan Henriksson Småbolag Läs 0 32% 48.27% sht-tek.com Nordic Issuing
SignUp Software 2021-11-24 First North Pareto 1775 Mkr 1 st 80 kr 175 Mkr 100% Creades, Berenberg, Nordea Asset Management 60% Olof Hedin Göran Garvner 76.66% Göran och Henrik Garvner via SignForm International, Standout Capital, André Åkerlund och Hans Fajerson via NSU Invest, Olof Hedin via Svallet Invest, Berenberg Miljardbolag Läs 100 18% 31.25% www.signupsoftware.com Setterwalls, Baker McKenzie
BPC Instruments 2021-12-16 Spotlight Sedermera Corporate Finance 214 Mkr 3 st 20.5 kr 15 Mkr 100% Polynom Invest, Ahmed Mirée, Kent Eklund, Capitral, Alexander Schoeneck 66.7% Jing Liu Gustaf Olsson 89.06% Jing Liu via BPCI Holding, Gustaf Olsson, Kristofer Cook via Sustainable Holding Sweden, LU Innovation, Polynom Investment Småbolag Läs 0 -54% -23.9% www.bpcinstruments.com Nordic Issuing, Markets & Corporate Law, Shark Communication
Kvix 2021-12-06 NGM SME Augment Partners 61 Mkr 2 st 7 kr 26 Mkr 100% UM Invest, Partnerinvest Övre Norrland, Eco Group i Umeå, Nybergs Fastigheter & Förvaltning, Mikael Vistrand 73.1% Johan Thomasson Jan Benjaminson 57.65% Johan Thomasson via JT Invest i Umeå, UM Invest, Partnerinvest Övre Norrland, Eco Group i Umeå, Nybergs Fastigheter & Förvaltning Mikrobolag Läs 0 -51% -1.43% kvix.se Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Aqurat
Opter 2021-11-23 First North Arctic Securities 336 Mkr 0 st 56 kr 86 Mkr 18% Cliens Kapitalförvaltning, Grenspecialisten via MW Asset Management, Johan Thorell via Gryningskust, Proventus, Cloud Capital 75.7% Viktor Edlund Ole Kjörrefjord 58.63% Bas Invest (delägs av Paul Rönnberg), Viktor Edlund och Johan Frisk via Joktor, Ole Kjörrefjord, Viktor Edlund, Johan Frisk Bas Invest (delägs av Paul Rönnberg), Jimmy Tjärnlund via Spirit of the Lions, Viktor Edlund, Johan Frisk, Magnus Lundgren Småbolag Läs 0 -6% 40.63% opter.com Kanter
Bubbleroom 2021-11-23 First North Erik Penser Bank 547 Mkr 1 st 36 kr 151 Mkr 100% Vasastaden Holding, FCG Fonder, Aktia Bank, Modelio Equity, Nordic Cross Asset Management 64.1% Ville Kangasmuukko Nordström Freddy Sobin 15.37% Jonas Weil, Avi Silberman, John Brehmer, privat och via bolag, Paul Källenius via bolag, Robert Gyll via bolag Småbolag Läs 7.26 -20% 8.33% ir.bubbleroom.com Schjødt
Sun4Energy Group 2021-11-26 NGM SME Augment Partners 60 Mkr 3 st 14 kr 14 Mkr 100% Specialist Kirurgen Stefan Nydahl, CapMate, Jimmy Landerman, Danny Lundblad, Anders Axelsson 50% Mattias Leijon Camilla Sundström 51.99% Mattias Leijon, Mattias Thorsén, Per Norrthon, Johan Laurin, Hans Christer Fischer Mikrobolag Läs 0 31% 35.71% sun4energy.se Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Aqurat
Nattaro Labs 2021-12-10 Spotlight Göteborg Corp. 54 Mkr 3 st 7 kr 15 Mkr 100% Polynom Invest, Almi Invest, I Love Lund, Familjen Brunqvist via Arctic Seals, Göran Håkansson 65.3% Carl-Johan Gustafson Daniel Röme 14.52% Almi Invest, Familjen Brunqvist via Arctic Seals, Polynom Investment, Carl-Magnus Hansson, Johan Qviberg via Quinary Investment Mikrobolag Läs 100 -47% -23.57% nattarolabs.se Aqurat
Rocker (avbruten IPO) 2021-10-29 First North Carnegie, Pareto 1492 Mkr 1 st 16.5 kr 200 Mkr 100% Schibsted Tillväxtmedier, LMK Schibsted Tillväxtmedier, LMK 22.5% Hanna Neidenmark Dennis Ahlsén 12.76% Schibsted Tillväxtmedier, LMK, Dennis Ahlsen via Isoldi, Jonas Hultin via Rosa Flamingo, Vivianne Holm Miljardbolag Läs 0 0% - corporate.rocker.com Vinge, Milbank, Wigge & Partners
Synsam 2021-10-29 Nasdaq Stockholm Carnegie, Goldman Sachs, Citigroup, Nordea 7650 Mkr 1 st 51 kr 2295 Mkr 0% Fjärde AP-Fonden, C Worldwide Asset Management, Handelsbanken Fonder 41.4% Håkan Lundstedt Peter Törnquist 3.32% CVC European Equity Fund V, Fjärde AP-Fonden, C Worldwide Asset Management, Handelsbanken Fonder, Håkan Lundstedt (VD) CVC European Equity Fund V via Theia Holdings, Styrelseledamöter & ledande befattningshavare, Övriga anställda & aktieägare Miljardbolag Läs 99.98 30% 5.88% www.synsamgroup.com Danske Bank, Swedbank, Roschier, Freshfields Bruckhaus Deringer
Movinn 2021-11-04 First North Denmark Västra Hamnen 246 Mkr 6 st 10.8 kr 44 Mkr 100% SPSW Capital, Polynom Investment, Jesper Langebro, Creative Opportunities, Olof Andersson 68.6% Patrick Sjølund Blok Jacob Holm 82.19% Jesper Thaning via Mac-Invest, Patrick Sjølund Blok via Raymond Blok, Christian Dalum via Dane Capital, SPSW Capital, Polynom Investment Småbolag Läs 0 -40% -20.37% investor.movinn.com Jyske Bank, Lundgrens Advokatparnerselskab, Nordnet Bank
Bricknode Holding 2021-11-09 First North Göteborg Corp. 205 Mkr 5 st 21.8 kr 30 Mkr 100% Northern CapSek Ventures, Backing Minds, Polynom Investment, Gerhard Dal, Lena Apler via bolag 66.7% Stefan Willebrand Robert Lempka 52.62% Stefan Willebrand via Willebrand Group, Erik Hagelin via Team Hagelin, BackingMinds Invest, Robert Lempka, Gerhard Dal Småbolag Läs 100 -58% 3.21% www.bricknode.com Nordic Issuing
Norditek Group 2021-11-10 First North Partner FK 139 Mkr 0 st 11 kr 26 Mkr 100% Polynom Invest, Fore C Investment Holding, EMK Holding, Gerhard Dal, Petter Wingstrand 65.1% Daniel Carlberg Göran Nordlund 80.57% Daniel Carlberg via Avok Invest, Göran Nordlund via Fore C Investment Holding, Familjen Ebbe, Martin och Kristian Larsson via EMK Holding, Kire Holding, Kjetil Holta Småbolag Läs 0 1% 30.91% norditek.se Vinge
Candles Scandinavia 2021-11-08 First North Nordic Issuing, Carlsquare 509 Mkr 1 st 65 kr 25 Mkr 100% 0% Viktor Garmiani Ulf Gejhammar 81.84% Viktor Garmiani (VD och grundare) via Garcap Investment, Petter Berggren via Berggren Holding, Lennart Larsson via Alntorp, Ilija Batljan Invest, Ulf Gejhammar via Gejhammar Management Småbolag Läs 0 0% 2.37% www.candles.se Baker McKenzie
Compodium 2021-11-09 First North Redeye 268 Mkr 3 st 26 kr 65 Mkr 100% Quinary Investment, Concejo, Beijer Ventures, ES Aktiehandel, Fårö Capital 76.9% Charlotte Berg Thomas Flinck 21.92% Concejo, Nordisk Specialtextil i Jörn, Quinary Investment, Amit Walia och Martijn Voorhoeve via FWA Associates, Bengt Grahn Småbolag Läs 0 -70% -21.54% www.compodium.com Kaiding, Nordnet Bank
Volvo Car Group 2021-10-29 Nasdaq Stockholm Goldman Sachs, SEB 157253 Mkr 3 st 53 kr 20000 Mkr 100% AMF, Swedbank Robur Fonder, If Skadeförsäkring, Nordea Fonder, Skandia Fonder 70.5% Håkan Samuelsson Li Shufu 0.06% Geely Holding, AMF, Folksam, Swedbank Robur Fonder Miljardbolag Läs 100 56% 23.02% group.volvocars.com BNP Paribas, HSBC, J.P Morgan, Morgan Stanley, Nordea, Carnegie, Swedbank, Avanza Bank, Nordnet Bank
Pagero Group 2021-10-22 First North Nordea, SEB 3701 Mkr 3 st 24 kr 500 Mkr 100% Swedbank Robur Fonder, I&T Asset Management 46% Bengt Nilsson Birger Steen 16.2% Summa Equity, Swedbank Robur Fonder, Bengt Nilsson, Sjätte AP-Fonden, HabourVest Miljardbolag Läs 100 -42% -8.96% www.pagero.com Avanza Bank, Delphi, White & Case
AutoStore Holdings 2021-10-20 Oslo Børs Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley 99755 Mkr 1 st 29 kr 14968 Mkr 19% Alecta, FIL Investments International, Mawer Investment Management, WCM Investment Management 46.8% Karl Johan Lier James C. Carlisle 0.82% Thomas H. Lee Partners (THL), Softbank, EQT, Investeringsbolag som säljer aktier åt anställda Thomas H. Lee Partners (THL), EQT, Investeringsbolag som säljer aktier åt anställda Miljardbolag Läs 100 -32% 10.34% www.autostoresystem.com ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, Sparebank 1 Markets, Moelis & Company, Thommessen, Kirkland & Ellis, Walkers, Wiersholm, Milbank
Netel Holding 2021-10-15 Nasdaq Stockholm DNB, Nordea 2242 Mkr 2 st 48 kr 725 Mkr 28% Carnegie Fonder, Berenberg via investeringsfond, Strand Kapitalförvaltning, Norron Asset Management 41.4% Ove Bergkvist Hans Petersson 3.83% Cinnamon International, Carnegie Fonder, Berenberg via investeringsfond, Strand Kapitalförvaltning, Norron Asset Management Cinnamon International, Övriga nuvarande och tidigare anställda, Styrelse och ledning Miljardbolag Läs 7.45 -9% -0.21% netelgroup.com Swedbank, Linklaters, Baker McKenzie
XP Chemistries 2021-10-29 First North Mangold FK 105 Mkr 3 st 4.5 kr 35 Mkr 100% Mangold FK, Jula miljö och energi (kundvarukedjan Jula), Organofuel Sweden, Armando Cordova med bolag, Jonas Hafrén 80.1% Erik Nelson Armando Cordova 41.59% Armando Cordova via bolag, Samon Afewerki privat och via bolag, Jula miljö ochenergi, Mangold FK, Organofuel Sweden Mikrobolag Läs 0 -44% 1.33% sv.xpchemistries.com Gulliksson
Qlucore 2021-11-05 First North Stockholm Corp. 260 Mkr 4 st 64.5 kr 90 Mkr 100% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Eiffel Investment Group via bolag, John Fällström via Rothesay, Cantaloupe, Ej namngivna 83.3% Carl-Johan Ivarsson Pia Gideon 18.71% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Göran Lundberg via GLD Invest, Carl-Johan Ivarsson, Johan Råde, Magnus Fontes Småbolag Läs 0 -60% -14.74% www.qlucore.com Lindahl, Hagberg & Aneborn FK
SolidX 2021-11-03 Spotlight Nordic Issuing 155 Mkr 1 st 5 kr 25 Mkr 0% Jörgen Bertilsson, Mikael Lunga, Kiraly Laszlo, Contrix, Carl-Victor Hammarsten 7.8% Filip Alexanderson Gabriel Paulison 84.1% Filip Alexanderson Filip Alexanderson Småbolag Läs 0 2% -16% www.solidx.se Shark Communication, Markets & Corporate Law
BuildData Group 2018-03-15 First North Remium 170 Mkr 3 st 24 kr 50 Mkr 100% Humle, Ålandsbanken, Oliver Molse, m.fl., LMK, Jens Miöen 80% Brendan O'Riordan Brian McGuire 49.49% B.McGuire, M.White, Humle, Ålandsbanken, Oliver Molse, m.fl. Småbolag Läs 0 -93% -1.25% www.zutec.com/site Nordnet Bank, Gerard Jones, MAQS, Reddy Charlton, Hagberg & Aneborn FK
Byggfakta Group 2021-10-15 Nasdaq Stockholm Carnegie, Jefferies 16400 Mkr 5 st 75 kr 5020 Mkr 65% AMF Fonder, Första AP-fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management Securities, Didner & Gerge Fonder 62% Stefan Lindqvist Henrik Lif 2.86% Stack Capital EU Luxembourg, SSCP Byggest, Bock Capital EU Luxembourg, Första AP-fonden, AMF Fonder Miljardbolag Läs 1.68 -37% -5.08% byggfaktagroup.com/sv Barclays, Danske Bank, Vinge, Goodwin Procter, White & Case
Haypp Group 2021-10-13 First North SEB, Carnegie 1921 Mkr 3 st 66 kr 522 Mkr 29% Erik Selin via Förvaltnings AB Färgax 12.7% Gavin O´Dowd Ingrid Jonasson Blank 31.52% Gr8 Ventures, vari ledamot Linus Liljegren är delägare, Patrik Rees via Eastcoast Capital, Northerner Holding, e-Business Partner Norden, Gavid O´Dowd Gr8 Ventures, vari ledamot Linus Liljegren är delägare, Patrik Rees via Eastcoast Capital, Gavid O´Dowd, Northerner Holding, e-Business Partner Norden Miljardbolag Läs 3.96 -52% - hayppgroup.com Vinge
Nordisk Bergteknik 2021-10-12 Nasdaq Stockholm Carnegie 1305 Mkr 2 st 26 kr 526 Mkr 95% Carnegie Fonder, RoosGruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf, Gerald Engström 45.6% Andreas Christoffersson Mats O. Paulsson 12.61% Pegroco Invest (inkl. Bergteknik Norr Holding), Jovian Invest (ägs av Nordisk Bergtekniks VD och CFO), N P Förvaltnings, Carnegie Fonder, RoosGruppen Pegroco Invest Miljardbolag Läs 34.94 46% - nordiskbergteknik.se Swedbank, Nordea, Setterwalls
Flat Capital 2021-10-20 First North Augment Partners 269 Mkr 1 st 10 kr 87 Mkr 100% Hanna Wachtmeister, Amaury de Poret, Charlotte Runius, Björn Petersson Sebastian Siemiatkowski 100% Hanna Wachtmeister Sebastian Siemiatkowski 68.05% Sebastian Siemiatkowski privat och via Double Sunday IV, Nina Siemiatkowski, Amaury de Poret, Stiftelsen WRLD Foundation (gåva från Sebastian Siemiatkowski i samband med IPOn), Hanna Wachtmeister Småbolag Läs 100 47% 100.8% www.flatcapital.com Vinge, Nordic Issuing
Truecaller 2021-10-08 Nasdaq Stockholm Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup 18722 Mkr 2 st 50 kr 2709 Mkr 37% Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments, WF Asian Reconnaissance Fund, Coeli Asset Management 83.6% Alan Mamedi Wiliam Bingham Gordon 15.47% Sequoia Capital India, KPCB Holdings, Nami Zarringhalam, Alan Mamedi, Niklas Zennström via Atomico III EC-bolagen (bolag som äger aktier för incitamentsprogram), Alan Mamedi, Nami Zarringhalam, Sequoia Capital India, Niklas Zennström via Atomico III Miljardbolag Läs 5.91 21% 4% corporate.truecaller.com/about-us/this-is-truecaller SEB, Numis, Baker McKenzie, Linklaters
Medhelp 2021-10-26 First North Eminova 280 Mkr 5 st 9.2 kr 50 Mkr 100% Invium Partners, John Fällström, Polynom Investment, Tass, Ej namngivna 80% Tobias Ekros Tomas Nygren 8.79% Mark Hausschildt via bolag, Tobias Ekros, Invium Partners, John Fällström, Polynom Investment Småbolag Läs 0 -70% -13.04% www.medhelp.se Schjødt
Storskogen 2021-10-06 Nasdaq Stockholm Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan 62391 Mkr 4 st 38.5 kr 13399 Mkr 45% Swedbank Robur, AMF, Capital World Investors, Lannebo Fonder, Nordea Investment Management 82.5% Daniel Kaplan Elisabeth Thand Ringqvist 15.75% AMF Pension, Swedbank Robur Fonder, Daniel Kaplan, inkl aktier som ägs av Firm Factory, Alexander Murad Bjärgård, Ronnie Bergström, inkl aktier som ägs av Ängsmon Storskogen SellCo (säljer aktier för andra än de tre grundarna), Karl-Johan Persson, via Philian Invest, Christer Hansson via Scalata Invest, Ronnie Bergström, inkl aktier som ägs av Ängsmon, Peter Ahlgren, inkl aktier som ägs av Ribbylund Management Miljardbolag Läs 67.73 -52% 31.17% www.storskogen.com BNP Paribas, DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Milbank, White & Case
Occlutech (avbruten IPO) 2021-09-29 First North Carnegie 3874 Mkr 3 st 50 kr 964 Mkr 100% Fjärde AP-Fonden, SEB Investment Management 41.5% Sabine Bois Marianne Dicander Alexandersson 38.26% Tor Peters, Fjärde AP-Fonden, Mert Aygen, Fumedica Intertrade, RoosGruppen Miljardbolag Läs 0 0% - occlutech.com Baker McKenzie, Bryan Garnier & Co, Roschier, Avanza Bank
Emilshus Pref 2021-10-01 First North Swedbank 355 Mkr 2 st 27.6 kr 200 Mkr 100% Bygg-Göta Göteborg, PriorNilsson Fonder, Danske Invest 45% Jakob Fyrberg Johan Ericsson 2.75% Sagax, NP3 Fastigheter, Bygg-Göta Göteborg, PriorNilsson Fonder, Danske Invest Miljardbolag Läs 100 9% 8.7% emilshus.com Gernandt & Danielsson, Avanza Bank
Albert 2021-10-01 First North SEB 827 Mkr 1 st 49 kr 230 Mkr 100% Consensus Asset Management, Strand Kapitalförvaltning, RoosGruppen, Abanico Invest, Muirfield Invest 69.6% Arta Mandegari Jacob Møller 10.82% Schibsted, Consensus Asset Management, Abanico Invest, Muirfield Invest, Strand Kapitalförvaltning Småbolag Läs 98.49 -15% 4.08% hejalbert.se Vinge, Hammarskiöld, Avanza Bank
Brain+ 2021-10-07 First North Denmark Gemstone Capital 92 Mkr 4 st 5.69 kr 21 Mkr 100% Polynom, Global Roadrunner, CD Holding, Lars Terney, Jimmie Landerman 50.1% Kim Baden-Kristensen Lars Terney 42.31% Kim Baden-Kristensen, privat och via bolag, Ulrik Ditlev Seeman Eriksen via Ocean Capital, Lars Terney, Polynom, Elizabeth Wolff Mikrobolag Läs 0 -41% -8.61% www.brain-plus.com Bach law, Law & More, Nordnet Bank
Cary Group 2021-09-23 Nasdaq Stockholm Carnegie, Danske Bank, Jefferies 9229 Mkr 1 st 70 kr 4587 Mkr 27% AMF Pension, Capital World Investors, ODIN Fonder, SEB Investment Management, Swedbank Robur 68.7% Anders Jensen Magnus Lindquist 4.93% Nordic Capital via Cidron Legion, Rydgruppen Sverige, Anders Jensen, Magnus Lindquist, Joakim Rasiwala Nordic Capital via Cidron Legion, Rydgruppen Sverige, Anders Jensen (VD), Magnus Lindquist (ordförande), Joakim Rasiwala (CFO) Miljardbolag Läs 100 -24% 22.86% carygroup.com ABG Sundal Collier, SEB, UBS, White & Case, Cederquist, Milbank
CTEK 2021-09-24 Nasdaq Stockholm Carnegie 3401 Mkr 1 st 69 kr 2113 Mkr 14% Latour 49.9% Jon Lind Hans Stråberg 3.94% Latour, Altor, Faustina, Hans Stråberg, Jon Lind Altor, Faustina, Hans Stråberg, Marcus Lorendal, Cecilia Routledge Miljardbolag Läs 100 27% 98.87% ctekgroup.com Swedbank, Vinge, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
FSport 2021-09-30 First North Corpura 87 Mkr 6 st 4.5 kr 20 Mkr 100% Alexander Eskilsson, Özkan Ego via Barego Holding, Henrik Stenholm, Sonny Johansson, CRCH Investmets 70.4% Staffan Lindgren Naim Messo  32.7% Özkan Ego via Multibrands Digital CY och Barego, Alexander Eskilsson, Jimmy Jönsson, Filip Martell via Cepophan, Bevaclean Mikrobolag Läs 0 -86% -27.82% www.fsportgroup.se Delphi, Nordic Issuing
Arlandastad 2021-09-15 First North Avanza Bank 4244 Mkr 1 st 67.5 kr 400 Mkr 100% SBB i Norden, Prior & Nilsson Fonder 84.6% Dieter Sand Peter Wågström 44.95% Per Taube via Gelba Management, SBB i Norden AB, Björn Savén via Styviken Invest, Prior & Nilsson Fonder Miljardbolag Läs 42.25 -18% 4.3% arlandastadgroup.se Baker McKenzie
Kjell Group 2021-09-16 First North Nordea, Carnegie 1713 Mkr 2 st 55 kr 916 Mkr 44% Strand Kapitalförvaltning, Fosielund Holding, AMF Fonder, Carnegie Fonder, RoosGruppen 57.1% Andreas Rylander Ingrid Jonasson Blank 3.32% FSN Capital IV, Strand Kapitalförvaltning, Fosielund Holding, AMF Fonder, CDM Holding FSN Capital GP IV, Kjell Dahnelius, Fredrik Dahnelius, Marcus Dahnelius, Mikael Sundin Miljardbolag Läs 100 -15% 27.64% www.kjellgroup.com White & Case, Baker McKenzie
Sound Dimension 2021-10-06 Spotlight Gemstone Capital 38 Mkr 4 st 7.5 kr 15 Mkr 100% Göran Ofsén, Jimmie Landerman, Gerhard Dal, CD Holding, Peter Nilsson 50% Thomas Bergdahl Ulf Lindstén 13.73% Fredrik Gunnarsson via Heedberget, Gullspång Invest, Göran Ofsén, Gabrielsson Invest, Victor Isaksen via Doriva Mikrobolag Läs 0 -61% -12.27% sounddimension.se Amudova, Hagberg & Aneborn FK
Aprendere Skolor 2021-09-28 First North Eminova 100 Mkr 4 st 16 kr 20 Mkr 100% Paul-Eric Lindquist, Anne Söderström, Maria Jannering, Stefan Andersson, Hans Ahlgren Lars Tunberg, Carl Tunberg 21.5% Lars Tunberg Paul-Eric Lindquist 80.14% Lars Tunberg, Carl Tunberg Mikrobolag Läs 0 -50% -21.5% aprendereskolor.se Törngren Magnell
Genetic Analysis 2021-10-01 Spotlight Sedermera Corporate Finance 190 Mkr 2 st 7.8 kr 59 Mkr 100% Negma Group, Bio Rad Luxembourg, Ej namngivna 80.4% Ronny Hermansen Kathryn M. Baker 0.66% Bio-Rad, Nordnet Bank (för kunders räkning), SEB (för kunders räkning), Negma Group, Norsk Innovationskapital Småbolag Läs 0 -20% 67.71% www.genetic-analysis.com Shark Communication, Wiersholm, DNB
Söder Sportfiske 2021-09-09 First North Avanza Bank 352 Mkr 0 st 47 kr 77 Mkr 0% Cervantes Capital, Greenspecialisten, Cliens Kapitalförvaltning 40.4% Viktor Gullbrand Josephine Salenstedt 77.86% Rite Internet Ventures Holding, Henrik Sandahl via Esox Lucius Invest, Nicklas Jonsson via CapEsox, Petter Hedborg via Growthcap, Grenspecialisten Nicklas Jonsson via CapEsox, Henrik Sandahl via Esox Lucius Invest Småbolag Läs 100 -2% 50.66% www.sodersportfiske.se Törngren Magnell
Kiliaro 2021-09-17 First North Sedermera Corporate Finance 58 Mkr 4 st 6.6 kr 21 Mkr 100% First Venture, Johan Beijar via bolag, Henrik Tisell, Elie Komo privat + via bolag 50.7% Elie Komo Peter Werme 35.68% First Venture, Arian Bahrami (privat och via bolag), Amir Shariat, Andreas Andersen, Jonas Samuelsson Mikrobolag Läs 0 -66% -23.26% kiliaro.com/sv Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
CS Medica 2021-09-14 Spotlight Sedermera Corporate Finance 115 Mkr 1 st 7.7 kr 31 Mkr 100% Finn-Ove Henriksen and Nina Henriksen, Ylber Rexhep, Tonoy Sayeed, Kent Eklund, Taulant Bara 60% Lone Henriksen Jørgen Flemming Ladefoged 73.38% Lone Henriksen, Gitte Henriksen, Finn-Ove Henriksen and Nina Henriksen, Ylber Rexhep, Tonoy Sayeed Mikrobolag Läs 0 -14% 17.25% www.cs-medica.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Ectin Research 2021-08-18 Spotlight Sedermera Corporate Finance 85 Mkr 5 st 5.9 kr 55 Mkr 100% Råsunda Förvaltning, Gerhard Dal, Formue Nord, Polynom Investment, Kent Eklund 60.6% Anna Sjöblom-Hallén Fredrik Sjövall 14.99% Christer Edlund via Uronauten, Ivarsson Medical Research, Peter Falk, Råsunda Förvaltning, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 -49% -18.81% www.ectinresearch.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Fragbite 2021-07-12 First North Skills Corp. 321 Mkr 3 st 4 kr 15 Mkr 100% Inbox Capital, Ilija Batljan, Mikael Pettersson, Karl-Erik von Bahr, Stefan Tengvall 60.7% Stefan Tengvall Niclas Bergkvist 9.2% The Barbarian Group, Janek Skoglund, Ägare Playdigious, Santeh Dahl Invest, Museion Förvaltning Småbolag Läs 89.22 31% 8.75% fragbitegroup.com Lindahl, Nordnet Bank, Avanza Bank
Wicket Gaming 2021-07-22 Spotlight Eminova 38 Mkr 0 st 7 kr 19 Mkr 100% Johan Svensson, Sebastian Clausin, Polynom Investment, Fredrik Holst, Jinderman & Partners 77.3% Eric de Basso Erik Nerpin 7.76% Johan Svensson privat och via bolag, Sebastian Clausin, Erik Nerpin privat och via Blasieholmen Investment Group, Mikael Pettersson, Polynom Invest Mikrobolag Läs 100 186% 30.71% wicketgaming.com Törngren Magnell
Modus Therapeutics 2021-07-22 First North Sedermera Corporate Finance 103 Mkr 2 st 6.4 kr 33 Mkr 100% Karolinska Development AB, Hans Wigzell, Mattias Svensson, Polynom Investment AB, Marcus Jensmar 57.6% John Öhd Viktor Drvota 12.01% Karolinska Development AB, KDev Investments AB, John Öhd Mikrobolag Läs 0 -42% -12.16% www.modustx.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Profoto 2021-07-01 Nasdaq Stockholm Carnegie 2640 Mkr 0 st 66 kr 941 Mkr 0% Lannebo Fonder, Svolder, Herenco Holding, Strand Kapitalförvaltning 53.1% Anders Hedebark Hans Eckerström 46.53% Anders Hedebark via Burken Invest, Conny Dufgran via Nedergransta Förvaltning, Hans Eckerström, Petter Sylvan, Magnus Brännström Profoto Invest Miljardbolag Läs 100 79% 27.27% investors.profoto.com/sv Handelsbanken, Vinge, Mannheimer Swartling, Baker McKenzie, Avanza Bank
Aquaticus Real Estate 2021-07-09 Spotlight Arctic Securities 308 Mkr 5 st 100 kr 308 Mkr 100% 0% Uppgift saknas Småbolag Läs 0 -2% 2% www.aquaticus.se Nordnet Bank
Linkfire 2021-06-28 First North Pareto 652 Mkr 3 st 11.2 kr 150 Mkr 100% Tre ej namngivna investerare utan bindande åtagande, NCP-IVS Fund III, Thomas Rudbeck via Bobhund, Charlotte Klinge via CK Holding, Jesper Eigen Møller via bolag 61.3% Lars Ettrup Jesper Eigen Møller 27.6% NCP-IVS Fund III, Rocket Group - ägs till 80% av Lars Ettrup, Jeppe Faurfelt via bolag, Thomas Rudbeck via Bobhund, Övriga styrelsemedlemmar och ledningspersoner Småbolag - 27.57 -65% -2.68% investors.linkfire.com Setterwalls, Bruun & Hjejle, Baker McKenzie, Nordnet Bank, Avanza Bank
Amniotics 2021-07-06 First North Redeye 325 Mkr 4 st 20.5 kr 60 Mkr 100% Rothesay Limited, Tass, Lars Stigsson via LSCS Invest, Christer Fåhraeus via Theop Seed Capital, Marcus Larsson via Deflexum 71.7% Kåre Engkilde Peter Buhl Jensen 35.3% Lars Stigsson via LSCS Invest, Marcus Larsson via Deflexum, Christer Fåhraeus via Theope Seed Capital, Parimus Invest, Epiprocure Management Småbolag - 0 -65% -34.15% www.amniotics.com Nordnet Bank, Nordic Issuing, Lago Kapital, Setterwalls
Godsinlösen 2021-07-07 First North Västra Hamnen 293 Mkr 3 st 18.6 kr 109 Mkr 85% Midroc Invest, Proethos fond, Jimmy Jönsson, Henrenco Holding, Joel Malmborg 79.8% Christian Jansson Kenneth Andrén 37.97% Christian Jansson via il Porto Group, Patrik Zalewski via bolag, Rotorbulk, The Store International, Torehall Strategic Management Jens Thulin via bolag, Patrik Zalewski via bolag, Henrik Fors-Ellnér Småbolag Läs 0 -67% -3.23% www.giabnordic.se Nordnet Bank, Lindahl, Aqurat
Pila Pharma 2021-07-15 First North Göteborg Corp. 145 Mkr 2 st 9 kr 35 Mkr 100% Vimpu Intressenter, Almi, Sebastian Clausin, JAJR Holding, Gerhard Dal 57.7% Dorte X. Gram Fredrik Buch 31.46% Dorte X. Gram via Xenia Pharma, Vimpu Intressenter, Almi, Sebastian Melchor Clausin, JAJR Holding Mikrobolag Läs 0 -28% 13% pilapharma.com MAQS
OX2 2021-06-23 First North ABG Sundal Collier, Carnegie 16351 Mkr 4 st 60 kr 4400 Mkr 14% Danica Pension, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar, AFA Försäkring 51.8% Paul Stormoen Johan Ihrfelt 2.34% Peas Industries, Altor, Danica, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder Peas Industrier och Altor via Xygen Miljardbolag Läs 49.73 36% -8.33% www.ox2.com Danske Bank, SEB, Gernandt & Danielsson, Baker McKenzie
tbd30 2021-06-24 Nasdaq Stockholm Carnegie 1010 Mkr 1 st 100 kr 800 Mkr 100% RoosGruppen, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, Nordic Cross Asset Management, Norron 61.4% Anders Lönnqvist Ingrid Bonde 28.22% Anders Lönnqvist via Servisen Investment Management, Anders Böös via AGB Kronolund, RoosGruppen, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder Miljardbolag Läs 8.52 -10% 0.02% tbd30.se DNB
Creaspac 2021-06-23 Nasdaq Stockholm SEB 2500 Mkr 2 st 100 kr 2480 Mkr 100% Creades, Swedbank Robur, Lannebo Fonder, Prior & Nilsson Fond- och kapitalförvaltning, SEB Investment Management 55.2% John Hedberg Sven Hagströmer 0.32% Creades, Swedbank Robur, Lannebo Fonder, Prior & Nilsson Fond- och kapitalförvaltning, SEB Investment Management Miljardbolag Läs 0 -6% -1.3% www.creaspac.se Cederquist, Avanza Bank
Wyld Networks  2021-07-02 First North Mangold FK 91 Mkr 5 st 11 kr 25 Mkr 100% Tern, Mangold FK, Ylber Rexhepi, Tuvedalen, Bernhard von der Osten-Sacken 80% Alastair Williamson Mats Andersson 2.02% Tern, Wardhaman Family, Mangold, Ylber Rexhepi, Tuvedalen Mikrobolag - 0 11% -30.91% wyldnetworks.com Schjødt
Komplett Group 2021-06-21 Oslo Børs ABG Sundal Collier, SEB 4185 Mkr 2 st 58.5 kr 1332 Mkr 0% 0% Lars Olav Olaussen Nils Kloumann Selte 2.66% Stein Erik Hagen med familj via Canica Invest, Ledamöter, ledning och anställda på Komplett Group Stein Erik Hagen med familj via Canica Invest Miljardbolag Läs 100 -57% -1.03% www.komplettgroup.com DNB, Pareto, Thommessen, Schjødt
Hexicon 2021-06-18 First North Pareto 1088 Mkr 2 st 3 kr 300 Mkr 100% Ilija Batjlan via Ilija Batljan Invest, Helikon Investments, Peter M. Anker via Langebru, Gulfstream Investment Group, James Brown 73.3% Marcus Thor Arne Almerfors 33.37% Gulfstream Investment Group, Ilija Batjlan via Ilija Batljan Invest, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Back in Black Capital, Björn Segerblom Miljardbolag - 91.54 -31% 4.67% www.hexicon.eu Sparebank 1 Markets, Setterwalls, Avanza Bank
First Venture Sweden 2021-07-02 First North Naventus Corp. 366 Mkr 2 st 9.75 kr 245 Mkr 100% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, WMG Advisors, Movenio Fastigheter, Tham Special Investment, Dafo Brand 75.5% Rune Nordlander Peter Werme 3.71% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, RoosGruppen, Tham Special Investment, WMG Advisors, Peter Werme och Rune Nordlander via Första Entreprenörsfonden Småbolag Läs 0 -52% -17.95% first-venture.se Delphi, Aqurat
Eevia Health 2021-06-29 Spotlight Partner FK 106 Mkr 1 st 7.6 kr 26 Mkr 100% Consensus Lighthouse Asset, Polynom Investment, Modelio Equity, Hampus Ljunggren, Jussi Ax 58% Stein Ulve Martin Bjørklund 27.91% Martin Bjorklund via Betulum, Stein Ulve, Quiq Distribution Holding, Polynom Investment, Vegar Holding Mikrobolag Läs 0 -45% -18.55% eeviahealth.com OP Bank
Aros Bostad 2018-11-19 First North DNB, Erik Penser Bank 354 Mkr 1 st 98 kr 20 Mkr 100% 0% Magnus Andersson Johan Gustavsson 8.54% Vencom Residential, Samir Taha (via bolag), Per Rutegård (via bolag), LMK Miljardbolag Läs 0 0% 2.04% arosbostad.se Avanza Bank, Baker McKenzie
Aros Bostad stamaktie 2021-06-16 First North DNB 2106 Mkr 1 st 56 kr 347 Mkr 86% Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia Liv och Skandia Fonder, PriorNilsson, Bell Rock Capital Management, Cicero Fonder 80.6% Magnus Andersson Johan A. Gustavsson 49.71% Johan A. Gustavsson via Vencom Residential, Samir Taha via Sultanen Invest, Per Rutegård via PRP Management, Rutger Arnhult via M2 Asset Management, LMK Venture LMK Venture Miljardbolag Läs 33.34 9% - arosbostad.se Baker McKenzie
Diagonal Bio 2021-07-16 First North Sedermera Corporate Finance 96 Mkr 3 st 10.5 kr 40 Mkr 100% Polynom Investment, Peter Nilsson, Michael Hall, Bengt Andersson, Paginera Invest 54.9% Jack Egelund-Madsen Eva Nilsagård 36.6% Kushagr Punyani, Andreas Nyberg, Acantor Holding, Polynom Investment, Bengt Andersson Mikrobolag Läs 0 -62% 44.76% diagonalbio.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Physitrack 2021-06-18 First North DNB 624 Mkr 2 st 40 kr 175 Mkr 100% Consensus Asset Management, Atlant Fonder 71.4% Henrik Molin Elaine Sullivan 46.14% Nathan Skwortsow, Henrik Molin, Dankea, Ocampo International, Breht McConville Småbolag Läs 99.89 28% 16.25% www.physitrackgroup.com Baker McKenzie, White & Case
Acast 2021-06-17 First North ABG Sundal Collier, Carnegie, Barclays 6491 Mkr 1 st 38 kr 1831 Mkr 71% Alecta, Kuvari Partners, Lugard Road Capital, Handelsbanken Fonder, Första AP-fonden 56.3% Ross Adams Andrea Gisle Joosen 1.47% Alfvén & Didrikson via Garden Street Stories, Moor&Moor, Första AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Bonnier Ventures Moor&Moor, Bonnier Ventures, Inbox Capital, Garden Street Stories, Johan Billgren Miljardbolag Läs 0 -59% -0.79% acast.com Cederquist, Milbank, Baker McKenzie
RevolutionRace 2021-06-16 Nasdaq Stockholm ABG Sundal Collier, Carnegie 8469 Mkr 0 st 75 kr 2464 Mkr 0% Capital Worlds Investors, Blackrock, Swedbank Robur, Ophir Asset Management, Handelsbanken Fonder 56.8% Pernilla Nyrensten Paul Fischbein 28.43% Altor, Pernilla och Niclas Nyrensten via Nyrensten Global Holding, Capital Worlds Investors, Blackrock, Swedbank Robur Altor, Pernilla och Niclas Nyrensten via Nyrensten Global Holding, Övriga Miljardbolag Läs 100 -6% 17.07% corporate.revolutionrace.com/sv Nordea, Mannheimer Swartling, Vinge
TH1NG 2021-06-16 First North G&W FK 138 Mkr 7 st 11 kr 35 Mkr 100% Robert Eklann, Mark Hausschild, Silva Gomes, Fastighet Västerbro, Klas Westholm via bolag 48.7% Klas Westholm Paul Rundkvist 39.24% Box Play, Klas Westholm via Westholm Invest, David Tombs via Miradot, Kim Liljegren privat och via KL Ventures Småbolag - 100 -72% -23.18% www.th1ng.se Nordnet Bank, Hagberg & Aneborn FK
Emplicure 2021-06-24 First North Mangold FK 85 Mkr 4 st 4.15 kr 40 Mkr 100% Mangold FK, Johan Wieslander via bolag, Monesi Förvaltning, Thomas Lundqvist, Ej namngivna 80.1% Torbjörn W. Larsson Thomas Lundqvist 34.27% Thomas Lundqvist, Susanne Bredenberg, Håkan Engqvist via Aduro Material, Monesi Förvaltning, Mangold FK Mikrobolag - 0 -8% -18.07% www.emplicure.com Lindahl
Codemill 2021-06-18 First North Erik Penser Bank 258 Mkr 4 st 19 kr 48 Mkr 100% Ej namngivna 50.5% Rickard Lönneborg Henrik Wenckert 36.35% Rickard Lönneborg genom Grindcode Holding, Umesto Ventures, Johanna Björklund genom Old Mother Holding Småbolag Läs 0 -62% -10.28% codemill.se Delphi
USWE Sports 2021-06-24 First North Västra Hamnen 170 Mkr 2 st 39.5 kr 50 Mkr 100% Joel Eklund via Fosielund Holding, Mastan, JCC Group Invest Sweden, Jesper Langebro, Tibia Konsult 80% Jacob Westerberg Mats Jacobson 33.01% Joel Eklund via Fosielund Holding, Hexiron, Tibia Konsult, Ålasaxen, Poqvint Småbolag Läs 0 42% -5.82% www.uswe-sports.com/investor-relations Setterwalls
Biosergen 2021-06-24 First North Translution Capital 281 Mkr 5 st 10 kr 50 Mkr 100% Östersjöstiftelsen, Peder M. Andersen, Richard Forster, Niels Laursen 42% Peder M. Andersen Torsten Goesch 4.41% Östersjöstiftelsen, Rosetta Capital, SINTEF Venture, Peder M. Andersen via bolag, Richard Forster Småbolag - 0 -48% -26.1% biosergen.net DNB, Nordnet Bank, Lindahl
Xpecunia 2021-06-23 NGM SME Göteborg Corp. 207 Mkr 2 st 6 kr 45 Mkr 100% Milan Pournouri, Vahid Toosi, Oliver Aleksov, Per Vasilis, Marcus Kinnander 82.2% Daniel Moström Andreas Hall 15.99% Jörns Bullmarknad, Daniel Moström, FAAV Invest, TopRight Noric, Taptum Finance Småbolag - 0 -30% -12.67% xpecunia.se Aqurat
Intellego Technologies 2021-06-24 First North Eminova 140 Mkr 4 st 7.2 kr 15 Mkr 100% Jens Olsson, Sabouri Gruppen, Tass, Rune Löderup, Per-Ola Rosenqvist privat och via Ironblock 66.7% Claes Lindahl Björn Wetterling 23.72% Claes Lindahl via CIL Holding, Henrik Börjesson via Torsion Invest, John Fällström, Jens Olsson, Sabouri Gruppen Småbolag - 100 83% -35.28% intellego-technologies.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Permascand 2021-06-04 First North ABG Sundal Collier, Carnegie 2017 Mkr 2 st 34 kr 505 Mkr 59% SEB Investment Management, Länsförsäkringar, RAM ONE 54.4% Peter Lundström Per Lindberg 26.51% Norvestor VI, Ingar Jensen via bolag, Fredrik Herlitz via bolag, Peter Lundström via bolag, Mario Houde via bolag Norvestor VI, Peter Lundström via bolag, Chlorcell Technologies, Mario Houde via bolag, Lars Nyman Miljardbolag Läs 94.56 3% 7.99% permascand.com Baker McKenzie, Vinge
Sleep Cycle 2021-06-08 Nasdaq Stockholm SEB, Carnegie 1360 Mkr 1 st 70 kr 341 Mkr 29% Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder, E. Öhman J:or 44% Carl Johan Hederoth Lars Berg Uppgift saknas Pierre Siri via GLA Invest, Maciej Drejak via h265 AB, Maciej Drejak via MCGA, Handelsbanken Fonder, Petter Wallin Pierre Siri via GLA Invest, Maciej Drejak via h265 AB, Maciej Drejak via MCGA, Petter Wallin Miljardbolag Läs 100 -31% 14% www.sleepcycle.com Vinge, White & Case, Nordnet Bank
MilDef Group 2021-06-04 Nasdaq Stockholm SEB 1300 Mkr 2 st 36.5 kr 463 Mkr 86% Svolder, Carnegie Fonder, LMK Venture Partners, Grenspecialisten, Erik Syrén 64.8% Björn Karlsson Jan Andersson 20.19% Mildef Crete Inc, Marianne Trolle, Adam Odelid, Isac Odelid, Elise Odelid Marianne Trolle, Adam, Isac och Elise Odelid, Björn Karlsson, Daniel Ljunggren, Adam Mentel Miljardbolag Läs 35.48 114% 1.1% mildef.com Avanza Bank, HWF Advokater
SaveLend Group 2021-06-09 First North Corpura 335 Mkr 2 st 7.5 kr 50 Mkr 100% Thoren Tillväxt AB, Hans Isoz, Jimmy Jönsson, Exceca Allocation AB, Jacob Grapengiesser 75.8% Ludwig Pettersson Bo Engström 44.92% Ludwig Pettersson via bolag, Halomont Oü, Per Wolf via bolag, Jonas Ahlberg via bolag, Jacob Gevcen via bolag Småbolag Läs 0 2% 19.47% savelendgroup.se Hagberg & Aneborn FK, Cirio
Elicera Therapeutics 2021-06-11 First North G&W FK 148 Mkr 4 st 8 kr 52 Mkr 100% John Fällström, Gerhard Dal, Mona Hamilton, Victory Net Foundation, Ej namngivna 64% Jamal El-Mosleh Agneta Edberg 51.71% Magnus Essand, Di Yu, Jamal El-Mosleh, Cardeon, John Fällström Småbolag - 100 -50% -20% www.elicera.com Delphi, Nordnet Bank
MoveByBike 2021-06-16 Spotlight Sedermera Corporate Finance 66 Mkr 5 st 7.5 kr 21 Mkr 100% Eber Holding, Mikael Blihagen, Strategic Wisdom, Peter Nilsson, Stefan Lundgren 54.5% Lisette Hallström Bedad Ansari 56.12% Jan Barchan via Briban Invest, Behdad Ansari via Dams Nordic, Johan Vedin, Nils Vedin, Anders Holm via Aqilles Invest Venture Mikrobolag Läs 0 -75% -48.53% movebybike.se Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Lucky Games 2021-06-23 First North Eminova 72 Mkr 3 st 1.65 kr 20 Mkr 100% EveryMatrix, Alexander Schoeneck, Jens Olessen, Per Nilsson, Göran Ofsén 70.3% Mads Verner Jørgensen Per Eriksson 21.24% Mads Verner Jørgensen via bolag, Rasmus Guldberg-Kjær via bolag, EveryMatrix, Blasieholmen Investment Group Equity, Jinderman & Partners Mikrobolag - 0 35% 30.3% ladyluckgames.io Törngren Magnell
Aventura Group 2021-06-14 First North Augment Partners 93 Mkr 3 st 28 kr 18 Mkr 100% Tradecity, Arash Pournouri, Gerhard Dal, Strategic Wisdom Nordic, Wictor Billström 75.3% Gustav Åström Michael Thurow 76.06% Gustav Åström, Johan Aledal, Niklas Ponnert, Tradecity, Arash Pourmouri Mikrobolag Läs 0 -61% -3.54% aventura.group HWF Advokater, Aqurat
Linc 2021-05-28 Nasdaq Stockholm ABG Sundal Collier, SEB 3780 Mkr 1 st 64.5 kr 1200 Mkr 100% Nordea Investment Management, Capital World Investors, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Enter Fonder 68.9% Karl Tobieson Bengt Julander 68.25% Bengt Julander (privat och via Cronhamn Invest), Nordea Investment Management, Capital World Investors, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Miljardbolag Läs 100 -3% 31.78% linc.se Hammarskiöld, White & Case, Avanza Bank
Odinwell 2021-06-09 Spotlight Sedermera Corporate Finance 100 Mkr 3 st 5 kr 30 Mkr 100% Patrik Byhmer via bolag 11.9% Klas Arildsson Susanne Olauson 12.22% Patrik Byhmer via bolag, Swedbank Fonder, Nordea Fonder, Discover Capital, OstVast Capital Management Mikrobolag Läs 0 -32% 30% odinwell.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing, Shark Communication
Aligro Planet Acquisition Company 2021-05-26 Nasdaq Stockholm Carnegie 1250 Mkr 2 st 100 kr 1000 Mkr 100% M2 Asset Management, Carnegie Fonder, Altira, Stena Finans, Hans Eckerström via bolag 37.9% Peder Egnell Richard Båge 26.74% Hans Eckerström via bolag, M2 Asset Management, Carnegie Fonder, Richard Båge, Peder Egnell via bolag Miljardbolag Läs 0 -6% -1.36% www.apac.se Handelsbanken, Baker McKenzie, White & Case
Sozap 2021-06-09 First North Augment Partners 136 Mkr 2 st 16 kr 26 Mkr 100% Patrik Bloch, David Wallsten, Alexander Eskilsson, Martin Bauer, Dariush Hosseinian 81.3% Rade Prokopovic Claes Wenthzel 27.42% Rade Prokopovic via bolag, Ivan Prokopovic, Rödgötören, Ossian Hellers, Onoterat Mikrobolag Läs 0 -27% 81% www.sozap.com Vinge
Arla Plast 2021-05-25 Nasdaq Stockholm Carnegie 920 Mkr 0 st 46 kr 414 Mkr 0% Nortal Investment, Svolder, RoosGruppen 55.6% Henrik Håkansson Kenneth Synnersten 35.75% Synnersten Invest, Nortal Investment, Svolder, RoosGruppen Synnersten Invest Miljardbolag Läs 100 -5% 26.09% www.arlaplastgroup.com Törngren Magnell, Alfery Hrdina Advokáti, Schjødt
Maven Wireless 2021-06-10 First North Skills Corp. 653 Mkr 6 st 13 kr 77 Mkr 68% Midroc Invest, Edvin Austbø, Nordic Cross Small Cap Edge, Rockpoint , T-bolaget 69.7% Fredrik Ekström Anders Björkman 39.85% Gunnar Malmström via bolag, Håkan Samuelssons dödsbo, Fredrik Ekström, Göran Grosskopf, Almi RF Light, Gunnar Malmström via bolag, Urban Sidh, Göran Grosskopf, Johan Lundquist via bolag Småbolag Läs 100 1% 10.38% mavenwireless.com Setterwalls
Cedergrenska 2021-05-25 First North Avanza Bank 580 Mkr 1 st 50 kr 118 Mkr 68% Enter Fonder, FE Fonder, Prior & Nilsson Fonder 67.8% Niklas Pålsson Christian Drougge 53.91% Niklas Pålsson, Håkan Söderström, Daniel Andersson via bolag, Christian Drougge via bolag, David Sandgren via bolag Niklas Pålsson, Håkan Söderström, David Sandgren genom bolag, Christian Drougge via Berkshore, Daniel Andersson via bolag Småbolag Läs 0 -55% - www.cedergrenska.se Delphi
Zesec of Sweden 2021-05-28 NGM SME Mangold FK 72 Mkr 3 st 7.1 kr 15 Mkr 100% Mangold FK, J.O. Möllerström Brothers Operation, EIME Consultants, Per Vasilis, Mikael Blihagen 63.5% Magnus Gilborne Jonas Hagberg 27.96% Square Nine Managment & Holding, Provatum Holding, Ambassador of Kwan, Paring Holding, Nordic Tech Fund Mikrobolag Läs 0 -45% 5.92% www.zesec.com MAQS
Ngenic 2021-06-08 First North Redeye 180 Mkr 3 st 40.5 kr 60 Mkr 100% Polar Structure, Björn Berg, Roger Karlsson via bolag, Anders Ericsson, Ej namngivna 75% Björn Berg Roger Karlsson 21.62% Polar Structure, Simon Josefsson Datakonsult, Fredrik Fernlund, Olof Lindbom, Björn Berg Småbolag Läs 0 -50% -29.38% ngenic.se Lindahl, Nordnet Bank
Checkin Group 2021-05-20 First North Erik Penser Bank 404 Mkr 2 st 15.5 kr 45 Mkr 100% TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select, Erik Selin via bolag 60% Kristoffer Cassel Anders Borg 45.51% Kristoffer Cassel genom bolag, Alexey Kuznetsov, Quinary Investment, Nicklas Storåkers, Wilhelm Risberg Småbolag Läs 0 132% 161.29% group.checkin.com Bird & Bird
Loyal Solutions 2021-06-03 First North Sedermera Corporate Finance 190 Mkr 4 st 20 kr 40 Mkr 100% Erik Hydeskov, Jens Olsson, Polynom Investment, Richard Kilander, Gerhard Dal 74.8% Peter Kisbye Frank Hansen 41.21% Frank Hanssen via bolag, Peter Kisbye via bolag, Rudi Poula Raasthøj Nielsen via bolag, Helle Bernstorf Hydeskov via bolag, Martin Bernstorf Hydeskov via bolag Småbolag Läs 0 -40% -29.47% www.loyalsolutions.eu Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Safello 2021-05-12 First North Corpura 276 Mkr 3 st 13.5 kr 41 Mkr 100% White Star Capital, DCG International Investments, Northzone VII, Torbjörn Nilsson, Frank Schuil via bolag 80% Frank Schuil Jacob Jacobsson 32.56% Frank Schuil via bolag, White Star Capital, Joakim Johansson, Northzone VII, Emil Oldenburg Småbolag Läs 0 -55% 175.56% safello.com Schjødt, KassaiLaw
Nilar International 2021-04-30 First North Carnegie 3035 Mkr 3 st 67 kr 750 Mkr 100% Handelsbanken Fonder, Första AP-fonden, Fjärde AP-Fonden, AFA Försäkring, BNP Paribas 65.2% Marcus Wigren Michael Obermayer 0.12% Christopher Branden, Första AP-fonden, AkademikerPension, R&H Trust, Fredriksson & Forsell Miljardbolag Läs 12.65 -94% - www.nilar.com Baker McKenzie, Gernandt & Danielsson, Berenberg
Twiik 2021-05-19 First North Sedermera Corporate Finance 41 Mkr 5 st 6.1 kr 16 Mkr 100% Polynom Investment AB, Jens Olsson, Goda Tider AB, Gerhard Dal, Jimmie Landerman 56% Anders Gran Mårten Öbrink 17.62% Djäkne SS III AB, Sagle AB, Karl Eklöf, Salcin Invest AB, Öbrink Management AB Mikrobolag Läs 0 -82% -34.86% twiik.me Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Modelon 2021-04-28 First North Pareto 485 Mkr 1 st 44 kr 200 Mkr 75% Accendo Capital 55% Magnus Gäfvert Christer Ljungberg 41.78% Modelon Group, Accendo Capital, Ansys Modelon Group Småbolag Läs 100 -36% 5.91% www.modelon.com Lindahl, Baker McKenzie, Avanza Bank
Hemnet Group 2021-04-27 Nasdaq Stockholm Morgan Stanley, Carnegie, Citigroup 10619 Mkr 2 st 105 kr 1879 Mkr 0% 0% Cecilia Beck-Friis Håkan Erixon 5.93% General Atlantic, Sprints Capital, Mäklarsamfundet, Pierre Siri, Håkan Erixon General Atlantic, Sprints Capital, Care of Hemnet, Pierre Siri Miljardbolag Läs 100 35% 68.13% www.hemnetgroup.se Roschier, Linklaters, Barclays, Nordea
JS Security 2021-05-12 Spotlight Capval Corp. 38 Mkr 2 st 6 kr 8 Mkr 100% Oliver Molse, Thomas Jansson via bolag, Gerhard Dal, Per Vasilis, Scorpio AB 66.4% Hampus Nyström Christian Kronegård 40.5% Thomas Jansson via bolag, Pierre Grönberg, Erik Wåhlin, Luca Di Stefano och Per Brilioth via bolag, Joakim Nyström via bolag Mikrobolag Läs 0 -18% 50.83% jssecurity.tech Partner FK
Duearity 2021-05-11 First North Eminova 85 Mkr 3 st 6.3 kr 25 Mkr 100% Fårö Capital, John Fällström, Tass, Krefting Finans, Fortic Finans 75.3% Fredrik Westman Rom Mendel 60.99% Peter Arndt via Footloose Invest, Arash Golshenas och Ali Jehanfard via JeGol Group, Fredrik Westman via Håkull Adventure Capital, CBC Holding, Fårö Capital Mikrobolag Läs 0 48% 5.71% www.duearity.com Lindahl
Hemply Balance 2021-05-06 NGM SME Augment Partners 51 Mkr 1 st 21.5 kr 13 Mkr 100% Gerhard Dal, Per Nilsson, Sebastian Clausin, Philip Löchen, Oliver Molse 72.8% Emil Sandin Pingis Berg-Hadenius 40.69% Emil Sandin via bolag, Pingis Berg-Hadenius via bolag, Cnidaria, Pikes Peak, Edastra Mikrobolag Läs 0 -50% 46.16% www.hemplybalance.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Aqurat
Spermosens 2021-05-05 Spotlight Gemstone Capital 53 Mkr 4 st 5.63 kr 24 Mkr 100% Polynom Investment, Jens Erik Martin Olsson, Jimmie Landerman, SML Holding, Peter Nilsson 58.3% John Lemper Eva Nilsagård 22.86% Kushagr Punyani, Sundha Srivastava, Johan Källstrand, Bertil Lindkvist, Emilie Hultin Takwa Mikrobolag Läs 100 171% 67.5% spermosens.com Eminova
Lipum 2021-04-22 First North G&W FK 151 Mkr 3 st 31.8 kr 76 Mkr 100% Göran Källebo, Tibia Konsult, Polynom Investment, Pegroco Invest, Christian von Koenigsegg 75.6% Einar Pontén Ulf Björklund 20.24% Almi Invest, Olle Hernell via bolag, Susanne Lindquist via bolag, Lennart Lundberg via bolag, Adam Dahlberg Mikrobolag Läs 99.83 -45% -25.72% lipum.se HWF Advokater
Tellusgruppen 2021-04-28 First North Mangold FK 100 Mkr 4 st 8 kr 20 Mkr 100% P&CS invest, Mangold FK, Gerhard Dal, Per Nilsson, Per Vasilis 80% Bijan Fahimi Thomas Gür 77.12% Bina Holding, Malin Hökeberg, P&CS invest, Mangold FK, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 -10% 12.25% tellusgruppen.se Delphi
Sensor Alarm 2021-04-23 Spotlight Sedermera Corporate Finance 65 Mkr 3 st 8 kr 22 Mkr 100% Alderfalk Group, Jofur Invest, Consciousness, Öresund Growth Partner, Peter Nilsson 50.9% Martin Norsebäck Peter Jakobsson 62.45% Nirion, Lazourion, Brickstream, Martin Norsebäck, Capsyd Mikrobolag Läs 0 -89% -10% www.sensoralarm.se Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Nord Insuretech Group 2020-02-14 First North Ingen rådgivare 471 Mkr 11 st 13.75 kr 70 Mkr 100% Fårö Capital, Strategic Investments, Gryningskust Förvaltning, Ivar Williksen, Børge Leknes) 100% Børge Leknes Ole Morten Settevik 41.27% Ivar Williksen, Børge Leknes, Pål Lauvrak, Morten Kvarn, GM Holding Småbolag Läs 0 -94% -70.18% hudya.se Hagberg & Aneborn FK, Törngren Magnell, Selmer
Pierce Group 2021-03-26 Nasdaq Stockholm Carnegie 2540 Mkr 0 st 64 kr 1046 Mkr 33% Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder, Skandia, Cliens Fonder, FE Fonder 44% Henrik Zadig Ketil Eriksen 14.51% Procuritas, Dimela, Fairy Glen Holdings, Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder Procuritas, Dimela, Fairy Glen Holdings, Redlake Holdings, Magnus Dimert Miljardbolag Läs 100 -71% 12.5% www.piercegroup.com Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case
Trainimal 2021-04-16 NGM SME Augment Partners 77 Mkr 5 st 33 kr 16 Mkr 100% Håkan Rönnberg, MW Asset Management, Olga Rönnberg, Thomas Lindgren via bolag, Heronstone Holding 54.8% Mikael Pérez Håkan Rönnberg 67.61% Håkan och Olga Rönnberg, Fredrik Hansson, Thomas Lindgren via bolag, Tobias Ideström, MW Asset Management Mikrobolag Läs 0 -76% -19.39% trainimal.com/sv Lindahl
Nowonomics 2021-04-07 NGM SME Mangold FK 95 Mkr 4 st 12 kr 14 Mkr 100% Mangold FK, Egonomics, Capgro, Mats Invest, Capitator 62.5% Rutger Selin Sven Estwall 2.33% Egonomics, Mangold FK, Mats Invest, Capitator, Skälsö Intressenter Mikrobolag Läs 100 75% 36.58% www.nowo.se QAP Legal Advisors
LMK Group 2021-03-29 First North Bryan Garnier & Co, Pareto 1008 Mkr 0 st 79.5 kr 500 Mkr 50% Skandia, Invus, Nordea, Handelsbanken Fonder, Argenta Fund 51.8% Walker Kinman Mathias Hedlund 4.47% Herkules Capital, PopSpinach AB (grundare Niklas Aronsson), Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck), Acton Capital, Creandum Herkules Capital, PopSpincach AB (grundare Niklas Aronsson), Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck), Acton GmbH &Co Heureka KG, Öviga/andra befintliga ägare Miljardbolag Läs 100 -80% 3.79% lmkgroup.se Baker McKenzie, Roschier
Plexian 2021-04-14 First North Eminova 71 Mkr 5 st 5 kr 38 Mkr 100% Dividend Sweden, Jens Miöen, Tass, Per-Ola Rosenqvist via bolag, Sami Sulieman 76.3% Staffan Mattsson Per-Ola Rosenqvist 6.2% Sami Sulieman via bolag, Dividend Sweden, Per-Ola Rosenqvist, Gunilla Hagel Carlsson, Bo Mikael Carlsson Mikrobolag Läs 100 10% -15.28% www.plexian.se Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Embellence Group 2021-03-24 First North Handelsbanken 899 Mkr 1 st 42 kr 315 Mkr 0% Strand Kapitalförvaltning, PriorNilsson Fonder, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström, Provobis 66.8% Olle Svensk Morten Falkenberg 1.67% WA Wallvision, Strand Kapitalförvaltning, PriorNilsson Fonder, FE Småbolag Sverige, Gerald Engström WA Wallvision Miljardbolag Läs 100 -23% 3.57% www.embellencegroup.se Avanza Bank, Vinge, Baker McKenzie
ACQ Bure 2021-03-25 Nasdaq Stockholm SEB 3500 Mkr 1 st 100 kr 3480 Mkr 100% Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-Fonden, AMF Fonder, SEB Fonder 59.8% Henrik Blomquist Patrik Tigerschiöld Uppgift saknas Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-Fonden, AMF Fonder, SEB Fonder Miljardbolag Läs 0 -6% 2.12% www.acq.se Avanza Bank, Cederquist, Nord Advokater
RugVista Group 2021-03-18 First North Carnegie, ABG Sundal Collier 2441 Mkr 0 st 117.5 kr 1453 Mkr 0% TIN Fonder, RoosGruppen, Knutsson Holdings, OstVast Capital Management, Alcur Fonder 56.4% Michael Lindskog Erik Lindgren 8.42% Litorina IV, Indexon, Transistormedia, Vision IT Commerce Scandinavia, Jordmöllan Litorina IV, Indexon, Transistormedia, Vision IT Commerce Scandinavia, Jordmöllan Miljardbolag Läs 37.22 -45% 6.38% www.rugvistagroup.com Mannheimer Swartling
Dlaboratory 2021-04-21 First North G&W FK 133 Mkr 7 st 7.95 kr 50 Mkr 100% Arne Grundström, Mastan, Polynom Investment, Pegroco Invest, Alexander Albedj 71% Erik Severin Tove Janzon 10.6% Almi Invest, Magnus Akke, John Fällström via bolag, TAMT, Fredrik Akke Mikrobolag Läs 21 -52% -30.98% dlaboratory.com Fredersen Advokat
Idun Industrier 2021-03-25 First North Avanza Bank 895 Mkr 0 st 86 kr 199 Mkr 100% Alcur Fonder, Cliens Fonder, Handelsbanken Fonder, Investment AB Spiltan, Luliem Capital 82.1% Karl-Emil Engström Adam Samuelsson 52.22% Adam Samuelsson via bolag, Aristo Capital, Ulf Rosberg via bolag, David Mindus via bolag, Omar Alghanim Miljardbolag Läs 100 208% 112.21% www.idun.com Kanter
Euroafrica Digital Ventures 2021-04-06 First North Eminova 65 Mkr 4 st 6.4 kr 20 Mkr 100% Tass, John Fällström, Petra Sas, Jinderman Invest, Alexander Schoeneck 71% Phillip Ebbersten Peter Hjorth 42.15% Peter Persson via bolag, Emelie Smidt via bolag, Frontier Digital Venture PTE, Fredrik Holmström via bolag, John Fällström Mikrobolag Läs 0 -51% -23.98% www.euroafricadigitalventures.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Pharmiva 2021-03-31 First North Partner FK 114 Mkr 2 st 16 kr 35 Mkr 100% Malte Zaunders via bolag, Kristina Ingvar via bolag, Ulf Blom via bolag, David Sagna via bolag, Per-Ola Forsberg via bolag 51.5% Christina Östberg Lloyd Malte Zaunders 12.08% GÅL Pharma Consulting, David Sagna via bolag, Malte Zaunders via bolag, Prolajm Mikrobolag Läs 0 -65% -26.16% pharmiva.com
Fantasma Games 2021-03-23 First North Mangold FK 83 Mkr 2 st 30 kr 21 Mkr 100% Mangold FK, Pontus Lindwall, KL Capital, Christian Rasmussen, Fredrik Johansson 68.3% Björn Kjellsson Björn W Ericsson 36.86% Fredrik Johansson, Karl Lindstedt, Christina Andersson, Martin Fagerlund via bolag, Mangold FK Mikrobolag Läs 0 -10% 51.34% www.fantasmagames.com QAP Legal Advisors
Coinshares 2021-03-11 First North Mangold FK 2988 Mkr 1 st 44.9 kr 151 Mkr 100% Daniel Masters, Jean-Marie Mognetti via bolag, Russel Newton, Vicim, Mangold FK 83.1% Jean-Marie Mognetti Daniel Masters 45.46% Daniel Masters, Jean-Marie Mognetti, Russel Newton, ALCC Holdings, AH Miljardbolag Läs 0 -9% 143.03% coinshares.com Baker McKenzie
Polymer Factory 2021-04-07 Spotlight Sedermera Corporate Finance 52 Mkr 1 st 7.6 kr 13 Mkr 100% Michael Malkoch via bolag, Eva Malmström, Mikael Blihagen, Peter Nilsson, John Andersson Moll 50% Elin Mignérus (VD från april 2021) Eva Malmström 55.63% Michael Malkoch, Anders Hult, Mats Wallnér, Eva Malmström, Andreas Nyström Mikrobolag Läs 0 -45% 10% www.polymerfactory.com Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Ekobot 2021-03-15 First North Augment Partners 52 Mkr 2 st 22 kr 20 Mkr 100% John Bäck, Formue Nord, Johan Biehl, Feat Invest, Krister Mellwé 56.2% Ulf Nordbeck Thomas Lindgren 21.99% Ulf Nordbeck, Unibap, Tord Cederlund, Linus Larson Holding i Uppsala, Carl Johan Otterheim Mikrobolag Läs 0 -45% -23.7% www.ekobot.farm Wistrand
Cint 2021-02-19 Nasdaq Stockholm Carnegie, Danske Bank 9211 Mkr 0 st 67 kr 4824 Mkr 17% Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, C World Wide, Danica Pension, TIN Fonder 45.6% Tom Buehlmann Niklas Savander 3.31% Nordic Capital via bolag, Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, C WorldWide, TIN Fonder Nordic Capital via bolag Miljardbolag Läs 100 22% 49.25% www.cint.com ABG Sundal Collier, Jefferies, Nordea, Gernandt & Danielsson, Shearman & Sterling, White & Case
Ytrade Group 2021-03-09 First North Eminova 84 Mkr 2 st 4.5 kr 35 Mkr 100% Quick Distribution Holding, Alexander Schoeneck, Jinderman & Partners, Thoren Tillväxt, Polynom Investment 74.6% David Knape Magnus Agervald 20.47% Provider Investment, Palmstierna Invest, Oscaria Capital, XII Holding, Mountain Grove Mikrobolag Läs 100 -78% 2.67% www.yaytrade.com Nordnet Bank, Rämsell
Fractal Gaming Group 2021-02-11 First North Carnegie 1194 Mkr 0 st 41 kr 478 Mkr 0% TIN Fonder, Ernström Finans, Handelsbanken Fonder, Enter Småbolagsfond, LMK Venture Partners 56.5% Hannes Wallin Magnus Yngen 39.44% Hannes Wallin via bolag, Litorina IV, TIN Fonder, Jens Harnisch via bolag, Ernström Finans Litorina IV, Daniel Johnsson via bolag, Hannes Wallin via bolag, Jens Harnisch via bolag Miljardbolag Läs 100 -47% 48.73% group.fractal-design.com ABG Sundal Collier, Avanza Bank, Vinge, Cirio
Nimbus Group 2021-02-09 First North Carnegie 1008 Mkr 0 st 52 kr 445 Mkr 45% RoosGruppen, ODIN Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners 65.4% Jan-Erik Lindström Mats Engblom 5.92% R12 Kapital, Fort Cambridge Investments, Jan-Erik Lindström, Joacim Gustavsson, Mats Jacobsson R12 Kapital, Fort Cambridge Investments, Jan-Erik Lindström, Joacim Gustavsson, Mats Jacobsson Miljardbolag Läs 100 11% 31.54% nimbusgroup.se/sv Nordea, Wigge & Partners
Lipigon Pharmaceuticals 2021-03-01 First North G&W FK 103 Mkr 3 st 11.2 kr 50 Mkr 100% John Fällström, Pegroco Invest, Arne Grundström, Erik Svensson, Per Vasilis 70% Stefan K Nilsson Urban Paulsson 16.63% Fortknox Förvaring, Stefan K Nilsson via bolag, John Fällström, Partnerinvest Övre Norrland, Guilla Olivercrona Mikrobolag Läs 100 -72% -4.38% www.lipigon.se Schjødt
Abera Bioscience 2021-02-24 Spotlight Sedermera Corporate Finance 72 Mkr 0 st 6.9 kr 24 Mkr 100% Magnus Linderoth, Kjell Beijers 80-årsstiftelse, Peter Nilsson, Gerhard Dal, Jens Miöen 75.2% Maria Alriksson Anders Ericsson 14.85% Anders Ericsson, Kjell Beijers 80-årsstiftelse, Jan-Wilhelm de Gier, Joen Luirink, Torna Kapital Mikrobolag Läs 0 29% 60.14% aberabio.com Nordic Issuing, Markets & Corporate Law
Ellwee 2021-01-19 First North Eminova 108 Mkr 3 st 2.5 kr 45 Mkr 100% Alexander Albedj, Arastoupour & Persson Invest, Gerhard Dal, Polynom Investment, Edvard Berglund via bolag 78.4% Håkan Kjellqvist Hans Linnarson 5.67% Arastoupour & Persson Invest, Edvard Berglund, Alexander Albedj, Anders Eriksson, Alexander Schoeneck Mikrobolag Läs 0 -81% 37.4% ellwee.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Streamify 2021-01-25 Spotlight Sedermera Corporate Finance 34 Mkr 1 st 6.1 kr 14 Mkr 100% Polynom Investment, Mikael Blihagen, Peter Nilsson, Sarsaparill, Stefan Lundgren 50.4% Johan Klitkou Lars Ekström 19.82% Oscarson Invest, Johan Klitkou via bolag, Affärspartner Ove Nesterud, Christoffer Lundstedt, Polynom Invest Mikrobolag Läs 0 -1% 122.95% www.streamify.io Markets & Corporate Law
We are Spindye 2020-12-22 NGM SME Mangold FK 74 Mkr 2 st 10.5 kr 24 Mkr 100% Mangold FK, Tommy Ure, Lusam Invest, Gerhard Dal, AB Lundgren, Nilsson & Moll 70.8% Andreas Andrén Christian Rasmussen 30.95% Christian Rasmussen, Textile Innovation Fund, Rubio Impact Ventures, Main Ranch, Jonas Hofgren Mikrobolag Läs 0 -58% 71.75% www.spindye.com QAP Legal Advisors
Imsys 2020-12-29 NGM SME Göteborg Corp. 166 Mkr 7 st 11 kr 18 Mkr 100% Dividend Sweden, Ej namngivna parter 51.1% Magnus Stuart Anna Petre 18.54% Stefan Blixt, Wuxi Institute of Fudan University, Stefan Mårtensson, Roger Sundman, Anders Gradén Mikrobolag Läs 100 -49% -19% www.imsystech.com
DecideAct 2020-12-16 First North Denmark Gemstone Capital 84 Mkr 1 st 8.15 kr 25 Mkr 100% Prospect Holding, Flemming Videriksen via bolag, BKK Holding, Peter Gustafsson, Peter Nilsson 35.7% Flemming Videriksen Peter Søndergaard 43.22% Katla Seed Invest, Blue Lagoon Mikrobolag Läs 0 -28% 36.2% www.decideact.net/se DLA Piper
Fasadgruppen 2020-12-09 Nasdaq Stockholm Carnegie 2708 Mkr 2 st 60 kr 998 Mkr 30% Capital Group, Swedbank Robur Fonder 47.6% Pål Warolin Per Sjöstrand 28.16% Connecting Capital Sweden, Capital Group, A.M. Karlsson i Kvicksund, Swedbank Robur Fonder, Sterner Stenhus Holding Connecting Capital Sweden, Ledamöter, ledningspersoner och anställda i Fasadgruppen, A.M. Karlsson i Kvicksund, Sterner Stenhus Holding Miljardbolag Läs 100 101% 27.5% fasadgruppen.se Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case
Thunderful Group 2020-12-07 First North Carnegie, ABG Sundal Collier 3427 Mkr 1 st 50 kr 1306 Mkr 57% Strand Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Knutsson Holdings, Provobis, Consensus Småbolag 46% Brjann Sigurgeirsson Mats Lönnqvist 51.33% Bergsala Holding, Lyngeled Holding, Brjann Sigurgeirsson via bolag, Strand Kapitalförvaltning, Naventi Fonder Bergsala Holding, Lyngeled Holding, Brjann Sigurgeirsson via bolag Miljardbolag Läs 100 -58% 40% thunderfulgroup.com Setterwalls, White & Case
Nordnet 2020-11-25 Nasdaq Stockholm Citigroup, Carnegie, J.P Morgan 24000 Mkr 1 st 96 kr 9024 Mkr 0% 0% Lars-Åke Norling Tom Dinkelspiel 5.42% Öhman AB, Nordic Capital, Premiefinans Nordic Capital, Familjen Dinkelspiel, Öhman AB Miljardbolag Läs 100 61% 9.38% www.nordnet.se/se ABG Sundal Collier, Berenberg, DNB, SEB, Cederquist, Latham & Watkins
Renewcell 2020-11-26 First North Nordea 2341 Mkr 2 st 76 kr 800 Mkr 100% Capital Worlds Investors, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, H&M Fashion 55.5% Patrik Lundström Mia Hemmingson 30.99% Girincubator, Girindus Investments, H&M Fashion, Almi Invest GreenTech, Swedocean Miljardbolag Läs 100 51% 51.32% www.renewcell.com Pareto, Avanza Bank
Circhem 2020-12-09 First North Eminova 105 Mkr 3 st 8.2 kr 25 Mkr 100% John Fällström, Modelio Equity, Tommy Mårtensson, Oscar Molse, Anders Wiger 74% Christina Hillforth Mats Persson 7.74% Futur Pension, Almi Invest, Anders Wiger, Håkan Jensen, Johan Norell Bergendahl Mikrobolag Läs 0 -61% -19.51% circhem.com Lindahl
Fortinova 2020-11-19 First North SEB 2120 Mkr 0 st 42 kr 728 Mkr 100% Balder, SEB Fonder, ICA Handlarnas Förbund, Kastellporten, Andra AP-fonden 62.8% Anders Johansson Ole Salsten 13.03% ICA-Handlarnas Förbund, Balder, A2F Fastigheter, Kastellporten, SEB Fonder Miljardbolag Läs 95.24 -3% 10.62% www.fortinova.se Vinge, Hammarskiöld, Avanza Bank
Alltainer 2020-12-11 Spotlight Företagsfinansiering Fyrstad AB 51 Mkr 5 st 8 kr 8 Mkr 100% Annette Thystrup, Sven Wennhall, Jakob Kesje via bolag, Göran Ofsén, Företagsfinansiering Fyrstad AB 42.7% Jakob Kesje Mikael Palm Andersson 80.2% Jakob Kesje via bolag, Tommy Tuong Nguyen via bolag, Per Johannesson via bolag, Phuong Trieu via bolag, Annette Thystrup Mikrobolag Läs 20.74 -62% -31.25% alltainer.com Aktieinvest
Cessatech 2020-12-16 Spotlight Sedermera Corporate Finance 48 Mkr 0 st 9.4 kr 22 Mkr 100% Polynom Investment, Ulf Wiinberg, Mikael Blihagen, Peter Nilsson, Jes Trygved 62.2% Jes Trygved Ulla Hald Buhl 57.22% Buhl Krone Holding, Jes Tryggved, Bettina Nygard Nielsen, Steen Winther Henneberg, Polynom Invest Mikrobolag Läs 0 42% 91.12% cessatech.com Markets & Corporate Law, Nordnet Bank
Stenhus Fastigheter 2020-11-24 First North Catella 1303 Mkr 2 st 10 kr 600 Mkr 100% Balder, Länsförsäkringar 62.5% Elias Georgiadis Rickard Backlund 53.55% Elias och Thomas Georgiadis via bolag, Balder, Länsförsäkringar Miljardbolag Läs 0 41% 1% www.stenhusfastigheter.se Avanza Bank, Eminova, Glimstedt
Luxbright 2020-11-19 First North Skills Corp. 77 Mkr 3 st 2.75 kr 30 Mkr 100% Lindeblad Venture, Quiq Distribution Holding, Övriga ospecificerade 90.9% Mats Alm Anders Brännström 7.68% Lindeblad Venture, Quiq Distribution, Almi Invest, GU Ventures, Qui-Hong Hu Mikrobolag Läs 100 -15% 21.64% www.luxbright.com Baker McKenzie, Hagberg & Aneborn FK
Offentliga Hus 2020-10-23 First North Nordea, Swedbank 3700 Mkr 3 st 14.75 kr 1651 Mkr 50% 0% Fredrik Brodin Björn Rosengren Uppgift saknas Nordact Miljardbolag Läs 100 6% -9.15% offentligahus.se Vinge, White & Case, Avanza Bank
Nordic Paper 2020-10-22 Nasdaq Mid ABG Sundal Collier, Nordea, Citic, CLSA, DNB 3078 Mkr 2 st 46 kr 1570 Mkr 0% 0% Anita Sjölander Per Bjurbom Uppgift saknas Shanying International Holding Shanying International Holding Miljardbolag Läs 77.27 -17% -8.7% www.nordic-paper.se Vinge, Shearman & Sterling, Linklaters
DanCann Pharma 2020-11-12 Spotlight Corpura 132 Mkr 1 st 4.5 kr 42 Mkr 100% Andreas Johansson, Jimmy Jönsson, JJV Invest, Tobias Schön, Alexander Ivarsson 75% Jeppe Krog Rasmussen Magnus Østergaard Dahlmann 27.39% Jeppe Krog Rasmussen via bolag, JJV Invest, Futur Pension Mikrobolag Läs 0 -19% -15.42% www.dancann.com Andersen Partners
Wästbygg 2020-10-13 Nasdaq Mid Nordea, Swedbank 3003 Mkr 1 st 96 kr 950 Mkr 84% Svolder, Länsförsäkringar 31.6% Jörgen Andersson Cecilia Marlow 68.37% Rutger Arnhult via bolag, Jörgen Andersson via bolag, Svolder, Länsförsäkringar Jörgen Andersson via bolag Miljardbolag Läs 70.95 -26% 10.42% group.wastbygg.se Gernandt & Danielsson, Setterwalls, Nordnet Bank
Klimator 2020-10-23 Spotlight InWest Corp. 106 Mkr 1 st 8.5 kr 21 Mkr 100% Kommadoran, T-bolaget med dess pensionsstiftelse, Holmenbacken, Strömberg Consulting, Magnus Nyman 63.2% Torbjörn Gustavsson Per Danielsson 72.99% Torbjörn Gustavsson, Jörgen Bogren, Casselgren Innovation, Kommadoran, Garnisar Mikrobolag Läs 0 -12% 88.24% www.klimator.se Aqurat
Lohilo Foods 2020-10-26 First North Stockholm Corp. 323 Mkr 2 st 22 kr 30 Mkr 100% Santhe Dahl Invest, Erik Selin via bolag, Erik Dahl 66.7% Richard Hertvig Hans Jacobsson 26.54% Richard Hertvig och Dan Isaksson via bolag, Santhe Dahl Invest, Erik Selin via bolag, Hans Jacobsson, Erik Dahl Småbolag Läs 0 -71% 23.41% lohilofoods.com Nordnet Bank, MAQS, Hagberg & Aneborn FK
Prostatype Genomics 2020-11-03 First North Sedermera Corporate Finance 127 Mkr 4 st 9.65 kr 37 Mkr 100% Creator Venture, Håkan Englund via bolag, La Familia Svensson, Anders Liljeblad via bolag, Gerhard Dal 72.7% Fredrik Persson Anders Lundberg 7.64% Creathor Venture, ID Invest, Anders Liljeblad via bolag, Staffan Ek, Chunde Li Mikrobolag Läs 0 -50% -18.03% www.prostatypegenomics.com Markets & Corporate Law
Implantica 2020-09-21 First North Pareto 4025 Mkr 1 st 65 kr 1100 Mkr 100% Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder, Nordea Fonder, Skandia (Fonder och Försäkring) 72.7% Peter Forsell Liselott Kilaas 72.67% Implantica MediSwiss, Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Ny Teknik, Nordea Fonder Miljardbolag Läs 100 -14% 48.55% www.implantica.com Avanza Bank, Aktieinvest, Baker McKenzie, Roschier
BoMill 2020-10-20 First North Sedermera Corporate Finance 72 Mkr 1 st 6 kr 30 Mkr 100% Capagro SAS, Almi Invest, Mosiki Svenska, Henrik Hedlund, Fårö Capital 75.2% Andreas Jeppsson Lars Persson 15.66% Capagro SAS, Henrik Hedlund, Industrifonden, Mosiki Svenska, Almi Invest Mikrobolag Läs 0 -51% -11.42% www.bomill.com Markets & Corporate Law
Readly 2020-09-17 Nasdaq Mid ABG Sundal Collier 2168 Mkr 3 st 59 kr 720 Mkr 63% C Worldwide Asset Management, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, TIN Fonder, Skandia Fonder 54.2% Maria Hedengren Patrick Svensk 4.49% Cleantech Europe II Lucenbourg Sarl, Swedbank Robur, Tredje AP Fonden, Joel Wikell, TIN Fonder Cleantech Europe II Luxembourg Sarl, Joel Wikell, Channel 4 Ventures, Henrik Widov, Millium Miljardbolag Läs 34.42 -87% 10.17% corporate.readly.com/sv Handelsbanken, Baker McKenzie, Avanza Bank, White & Case
GPX Medical 2020-10-02 First North Eminova 67 Mkr 1 st 6.4 kr 23 Mkr 100% Norsk Elektro Optikk, Magnus Kenneby, Pär Josefsson, Alexander Schoeneck, Fårö Capital 80% Hanna Sjöström Märta Lewander Xu 6.13% Norsk Elektro Optikk, Fårö Capital, Emanuel Eriksson, Hanna Sjöström, Märta Lewander Xu Mikrobolag Läs 100 -25% 26.72% gpxmedical.se Nordnet Bank, Eversheds Sutherland Advokatbyrå
ES Group 2020-09-30 Spotlight Partner FK 94 Mkr 1 st 20 kr 20 Mkr 100% Gerhard Dal, Henrik Nilsson, Cormac Invest, Linus Lindsröm, Myrevarv Invest 60% Fredrik Sävenstrand Leif Åkerblad 54.78% Fredrik Sävenstrand via bolag, Christian Gulbrandsen, Gerhard Dal, Zhongshan Amitime Electronic, Cormac Invest Mikrobolag Läs 100 55% -1% energysave.se
LifeClean 2020-10-01 First North Eminova 439 Mkr 2 st 10.7 kr 40 Mkr 100% John Fällström, Daniel Sandberg, Liftraser, Polynom Investment, Petra Sas 75.5% Thomas Lööw Anders Rydberg 21.65% Ragnar Krefting via bolag, Varakani, Anders Rydberg, Jan Sjöwall, John Fällström Småbolag Läs 0 -63% 6.17% www.lifeclean.se Glimstedt, Nordnet Bank
Curasight 2020-10-08 Spotlight Sedermera Corporate Finance 323 Mkr 1 st 14.4 kr 45 Mkr 100% Göran Ofsén, Krasilnikoff Holding, Måns Flodberg, Gerhard Dal, Niclas Danaliv 79.1% Ulrich Krasilnikoff Per Falholt 86.19% Andreas Kjaer via bolag, Ulrich Krasilnikoff via bolag, Carsten H. Nielsen via bolag, Jacob Madsen via bolag, Lars Trolle via bolag Småbolag Läs 100 74% 148.26% curasight.com Markets & Corporate Law, Nordnet Bank
Exsitec 2020-09-16 First North Erik Penser Bank 410 Mkr 0 st 35 kr 70 Mkr 75% Creades, Cliens Småbolag, Syringa Capital 64.4% Johan Kallblad Peter Viberg 87.18% Klas Hillström via bolag, Peter Viberg via bolag, Johan Kallblad via bolag, Creades, Cliens Småbolag Småbolag Läs 0 429% 68.57% www.exsitec.se Delphi
Spotlight Group 2020-09-15 Spotlight Sedermera Corporate Finance 114 Mkr 1 st 22.1 kr 11 Mkr 0% Tellus Fonder, Peter Gönczi med närstående, Markus Neuding, Sebastian Hodel, Peter Nilsson 51.6% Peter Gönczi Thorbjörn Wennerholm 8.12% Staffan Persson via bolag, Staffan Salén via bolag, Erik Åfors via bolag, Ingrid Marianne Olsson, Peter Gönczi med närstående Varenne AB Mikrobolag Läs 0 89% 40.27% www.spotlightgroup.se Markets & Corporate Law, Nordic Issuing
Genova Property Group 2020-06-30 Nasdaq Mid Carnegie, Swedbank 2497 Mkr 0 st 65 kr 650 Mkr 77% Länsförsäkringar, Lancelot, Capital Resesarch och Management Company, Skandia Fonder 69.2% Michael Moschewitz Mikael Borg 73.97% Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Länsförsäkringar, Michael Moschewitz, Lancelot Micael Bile, Andreas Eneskjöld Miljardbolag Läs 100 42% 16.92% genova.se Avanza Bank, Gernandt & Danielsson
Northern CapSek Ventures 2020-07-07 NGM SME Ingen rådgivare 42 Mkr 13 st 11 kr 12 Mkr 100% Peter Wendel (via bolag), Axator Energy, Jonas Sjöberg, Vertex Förvaltning, Cocolabel 64.5% Henrik Jerner Peter Wendel 32.06% Peter Wendel (via bolag), Jonas Sjöberg, Axator Energy, Vertex Förvaltning, Cocolabel Mikrobolag Läs 0 -75% -27.27% capsek.se Mangold FK, Delphi
Tamturbo (inställd) 2020-06-09 First North Finland Augment Partners 269 Mkr 1 st 3 kr 64 Mkr 100% OP Fund Management Company LTD managed funds, EAKR-Aloitusrahasto, KWH-koncernen, Nurmiranta Holdings, Mirallas Oy 50% Timo Pulkki Sami Somero 8.69% EAKR-Aloitusrahasto, KWH-koncernen, Nurmiranta Holdings, OP Fund Management Company LTD managed funds, Jaakko Säiläkivi Småbolag Läs 0 0% - www.tamturbo.com Nordnet Bank, Smartius
Realtid Media (uppskjuten) 2020-06-04 Ej angivet Göteborg Corp., Skills Corp. 37 Mkr 10 st 3 kr 20 Mkr 100% City Capital Partners Peter Liljestrand, City Capital Asset Management, Järpstenen, Anders Björklund, Rune Löderup 80% Jonas Wiwen-Nilsson Karl Samuelsson 3.45% Familjen Wiwen-Nilsson, Järpstenen, Familjen af Jochnick, Custos, Gustaf Rentzhog Mikrobolag - 0 0% - www.realtidmedia.se Lindahl
Shape Robotics 2020-06-25 First North Denmark Västra Hamnen 94 Mkr 2 st 9.8 kr 38 Mkr 100% TAG Holding, Polynom Investment, Sebastian Clausin, Gerhard Dal, Jimmie Landermann 66.9% David Christensen Lars Nyengaard 29.85% TAG Holding, Iskil Holding, Black Box Holding, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsessystemer, Polynom Invest Mikrobolag Läs 0 65% 15% www.shaperobotics.com Nordnet Bank, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Danske Bank
Ridercam (inställd) 2019-03-29 First North Pinq Mango Capital Partners, Mangold FK 170 Mkr 8 st 5.75 kr 23 Mkr 100% 0% Dominic Berger Per Tamm 10.15% Angel Business Club Nominess, Jens Scheberg, Craig Blake Jones, Dominic Berger, WAP Irrevocable Trust Småbolag Läs 0 0% - www.ridercamsystems.com
Magle Chemoswed 2020-06-30 First North Västra Hamnen 200 Mkr 1 st 20 kr 50 Mkr 0% Fosielund Holding, Birka Stock, Tibia Konsult, Mats Pettersson, Malin Malmsjö 77.5% Justin Pierce Hans Henrik Lidgard 75% Hans Henrik Lidgard (via bolag), Fosielund Holding, Birka Stock, Tibia Konsult, Mats Pettersson Hans Henrik Lidgard (via bolag) Småbolag Läs 0 10% 2.55% maglechemoswed.com Nordnet Bank, Aqurat, Vinge
Aegirbio 2020-06-26 First North Eminova 65 Mkr 5 st 7.5 kr 15 Mkr 100% John Fällström, Martin Linde (via bolag), Mikael Blihagen, Gerhard Dal, Fredrik Häglund John Fällström, Martin Linde, Gerhard Dal, John Bäck, Mikael Blihagen 100% Martin Linde Anders Ingvarsson 37.26% Life Assays, Abreos Sweden, John Fällström, Martin Linde, Mikael Blihagen Mikrobolag Läs 100 194% 66.67% aegirbio.com Lindahl
LED iBond 2020-06-15 First North Denmark Västra Hamnen 124 Mkr 2 st 6.88 kr 46 Mkr 100% Midroc, Gerhard Dal, STN Invest, Christian Månsson, Modelio Equity 62.9% Rolf H. Sprunk-Jansen Bjarne Henning Jensen 24.68% NLR Invest, Laromini, Green Technology Investments, Midroc, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 -71% 16.57% ledibond.com Nordnet Bank, Arbejdernes Landsbank, Lundgrens Advokatparnerselskab
Nanoform 2020-06-04 First North Danske Bank, SEB 2316 Mkr 5 st 3.45 kr 822 Mkr 90% Keel Capital, Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder, Sp-Fund Management Company, Mandatum Life Insurance Company 58.3% Edward Hæggström Miguel Calado 10.48% Mandatum Life Insurance Company, Helsinki University Funds, Edward Hæggström, Keel Kapital, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Helsinki University Funds, Edward Hæggström, Jouko Yliruusi, Kai Falck, Ilkka Lassila Miljardbolag Läs 100 4% 46.38% nanoform.com/en Swedbank, Stifel, Borenius Attorneys, Vinge, White & Case
Pexip 2020-05-14 Oslo Børs ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto 5861 Mkr 0 st 63 kr 2056 Mkr 50% Capital Research and Management Company, Wasatch Global Investors, DNB Asset Management, TIN Fonder 46.7% Odd Sverre Østlie Michael Sagen 22.33% Capital Research and Management Company, Stavanger Venture, Wasatch Global Investors, DNB Asset Management, Bjøberg Eiendom Stavanger Venture, Bjøberg Eiendom, Tamorer Ltd ATF Wylie Family Trust, T.D. Veen Miljardbolag Läs 100 -71% 38.89% www.pexip.com Schjødt, Thommessen
Biofrigas 2020-06-18 Spotlight Sedermera Corporate Finance 42 Mkr 1 st 4.7 kr 17 Mkr 100% John Fällström, Jimmy Landerman, Christian Berger, Martin Linde, Peter Nilsson 71.2% Jonas Stålhandske Martin Linde 7.51% John Fällström, TecNet Nordic Syd, Almi Invest, Andreas Björklund, Chalmers Ventures Mikrobolag Läs 0 31% 8.94% www.biofrigas.se Markets & Corporate Law
Invajo Technologies 2020-05-14 First North Eminova 57 Mkr 6 st 9 kr 22 Mkr 100% Petra Sas, Formue Nord, Felix Granander, Fredrik Berglund, Philip Löchen 72.6% Fredrik Berglund Erik Wikström 14.44% Felix Granander, Fredrik Berglund, Kallskär AB (Harald Mix) , Petra Sas, Formue Nord Mikrobolag Läs 100 -48% -23.56% sv-se.invajo.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Bioextrax 2020-04-28 Spotlight Ingen rådgivare 31 Mkr 3 st 9.8 kr 6 Mkr 100% Richard Tooby, Stefan Lundgren, John Moll, Peter Nilsson, Edvard Hall 50.2% Edvard Hall Per Hökfelt 33.86% Mohammad H.A. Ibrahim, Rajni Hatti Kaul, Ecozyme, John Moll, Peter Nilsson Mikrobolag Läs 0 1051% 91.58% bioextrax.com Eminova
Monivent 2020-03-17 Spotlight Sedermera Corporate Finance 39 Mkr 2 st 7.25 kr 20 Mkr 100% Gerhard Dal, Chalmers Ventures, Oliver Molse, m.fl., Almi Invest, Pontus Johansson med närstående 58.8% Karin Dahllöf Fredrik Sjövall 11.78% Chalmers Ventures, Almi Invest, Pontus Johansson med närstående, Maria Lindqvist, Advecto Mikrobolag Läs 0 35% -39.72% www.monivent.se Markets & Corporate Law
Stayble Therapeutics 2020-03-09 First North Mangold FK 85 Mkr 4 st 12.3 kr 35 Mkr 100% Bertil Lindkvist, Dragfast AB, Jens Olsson, Mangold FK, Mikael Blihagen 79.9% Andreas Gerward Catharina Bäärnhielm 18.94% Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Kjell Olmarker, Almi Invest, K-Svets Venture, Andreas Gerward Mikrobolag Läs 0 -45% -12.6% staybletherapeutics.se Schjødt
Train Alliance 2020-02-20 First North Avanza Bank 736 Mkr 1 st 50 kr 250 Mkr 100% PriorNilsson, Investment AB Spiltan, ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau, Polar Structure 74% Joakim Weijmer Otto Persson 15.72% ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau, Sven Jemsten, PriorNilsson, Investment AB Spiltan, Polar Structure Småbolag Läs 93.84 88% 15.02% trainalliance.se Delphi
Inhalation Sciences 2017-09-28 Spotlight Corpura 43 Mkr 1 st 5 kr 17 Mkr 100% Svedala, Jimmie Landerman, Göran Månsson, Oliver Molse, m.fl. 62.4% Fredrik Sjövall Otto Skolling Uppgift saknas Per Nilsson, Per Gerde, Almi, Jimmie Landerman, Oliver Molse, m.fl. Mikrobolag Läs 0 46% 85% www.inhalation.se Aqurat, Fredersen Advokat
Qlife 2020-03-02 First North G&W FK 132 Mkr 3 st 12.3 kr 50 Mkr 100% Thomas Warthoe, Jimmie Landerman, Oliver Molse, m.fl., Leif GW Persson, John Moll 70% Thomas Warthoe Mette Gross 39.68% PKV Konsult IVS, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Leif GW Persson, John Fällström, Oliver Molse, m.fl. Mikrobolag Läs 99.98 102% -18.86% qlifeholding.com Nordnet Bank, Setterwalls
Veg of Lund 2020-02-10 First North Eminova 116 Mkr 3 st 11 kr 30 Mkr 100% Leif GW Persson, LMK, Fårö Capital, Philip Löchen, Gerhard Dal 70% Thomas Olander Torbjörn Clementz 37.71% Eva Tornberg, Thomas Olander, LU Holding, Torbjörn Malmsjö, Anders Hättmark Mikrobolag Läs 0 67% -9.91% vegoflund.se Nordnet Bank, Fredersen Advokat
ODI Pharma 2020-01-23 Spotlight Sedermera Corporate Finance 140 Mkr 3 st 9.2 kr 25 Mkr 100% Esk Invest, Derek Simmross, Volker Wiederrich, Gerhard Dal, Mikael Blihagen 69.9% Derek Simmross Volker Wiederrich 83.82% Volker Wiederrich, Derek Simmross, Esk Invest, Niclas Kappelin, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 -45% 22.28% www.odipharma.com Nordnet Bank, Markets & Corporate Law
Fastpartner D-aktie 2019-12-13 Nasdaq Mid Swedbank 602 Mkr 0 st 86 kr 602 Mkr 100% 0% Sven-Olof Johansson Peter Carlsson Uppgift saknas Miljardbolag Läs 100 -6% 1.35% fastpartner.se Gernandt & Danielsson
QleanAir 2019-12-12 First North Pareto 594 Mkr 2 st 40 kr 300 Mkr 0% Ospecifierat 66.7% Andreas Göth Rolf Classon 3.23% Qevirp 41, Andreas Göth, Rolf Classon, Henrik Resmark, Christina Lindstedt Småbolag Läs 100 58% -1.25% www.qleanair.com Setterwalls, Aktieinvest, Baker McKenzie
24Storage 2019-12-10 First North Arctic Securities 701 Mkr 2 st 47 kr 100 Mkr 100% Adrigo Asset Management, Consensus Asset Management, Ivar Kjellberg AB, Johan Thorell, Lovén & Helgesson Invest 75% Fredrik Sandelin Jan-Olof Backman 52.1% Ernström Kapital, Staffan Persson, Mikael Fogelberg, Fredrik Tilander, Per Josefsson Invest Michael Fogelberg Småbolag Läs 0 61% 12.98% 24storage.se Baker McKenzie
Kollect on Demand 2019-12-19 First North Mangold FK 75 Mkr 5 st 14 kr 25 Mkr 100% Mangold FK, Folá Private Partners, Aggregate Media, Varsity Capital Group, Johan Thorell 39% John O’Connor Johnny Fortune 53.23% John O’Connor, Robbie Skuse, John Hegarty, Enterprise Ireland, Mangold FK Mikrobolag Läs 0 -51% - plc.kollect.ie Fóla Private Partners, Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Kiely Solicitors
Optomed 2019-12-05 Nasdaq Helsingfors Carnegie, Swedbank 668 Mkr 3 st 4.5 kr 293 Mkr 72% 0% Seppo Kopsala Petri Salonen 24.26% Cenova Capital, Halma Ventures, Robert Bosch Venture Capital, Aura Capital, Finnish Industry Investment Halma Ventures, Aura Capital, Finnish Industry Investment, Mankato Capital, Markku Virta Småbolag Läs 100.04 110% 1.78% www.optomed.com Hannes Snellman, Nordnet Bank
Astralis Group 2019-12-09 First North Denmark Tofte & Company 726 Mkr 5 st 8.95 kr 215 Mkr 100% Christian Swane Mourier, Jesper Mourier, Sye Wai Chan, Christopher Kjaer, Claus Zibrandtsen 38% Anders Hørsholt och Nikolaj Nyholm Jette Nygaard-Andersen 47.92% Nikolaj Nyholm, Jakob Lund Kristensen, Claus Zibrandtsen, Anders Hørsholt, Christian Swane Mourier Småbolag Läs 0 -54% - www.astralisgroup.net BKH Law
K-Fastigheter 2019-11-29 Nasdaq Mid Carnegie, Danske Bank 3440 Mkr 0 st 105 kr 788 Mkr 100% Andra AP-fonden, Fjärde AP-Fonden, Capital Resesarch och Management Company, Celox, Länsförsäkringar 54% Jacob Karlsson Erik Selin 77.11% Jacob Karlsson, Erik Selin, Andra AP-fonden, Capital Resesarch och Management Company, Celox Miljardbolag Läs 100 390% 55.24% k-fastigheter.se Avanza Bank, Setterwalls
MOBA Network 2019-12-12 First North Redeye 301 Mkr 3 st 176.5 kr 26 Mkr 100% TIN Fonder 39.1% Björn Mannerqvist Henrik Henriksson 14.87% New Equity Venture, Henrik Kvick, Thomas Jansson, Jonas Bertilsson, CloverHill Holdings Ltd Småbolag Läs 0 74% -29.63% wearemoba.com Nordnet Bank
Amido 2019-12-02 Spotlight Göteborg Corp. 125 Mkr 6 st 5.5 kr 33 Mkr 100% Johnny Berlic, Alexander Tasevski, Naseer Ahmed, Fore C Investment, Gemgård Johnny Berlic, Fore C Investment, Gemgård, Alexander Tasevski, Peo Emgård 75.8% Johnny Berlic Petra Palmgren Lindwall 57.63% Gemgård, Torbjörn Hall, Peo Emgård, Oskar Berggren, Andreas Selstam Mikrobolag Läs 0 159% -25.44% www.amido.se Aqurat
SATS 2019-10-23 Oslo Børs ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Carnegie, Swedbank 4635 Mkr 3 st 25.75 kr 2293 Mkr 66% 0% Sondre Gravir Hugo Lund Maurstad 4.22% SATS Group, SATS Management Invest, Hansemgruppen SATS Group, SATS Management Invest, Hansemgruppen Miljardbolag Läs 44.04 -21% -15.69% satsgroup.com Thommessen, Latham & Watkins
Transcendent 2019-10-22 First North Avanza Bank 200 Mkr 6 st 31 kr 50 Mkr 60% Swedbank Robur 36.1% Martin Malm Håkan Berg 66.74% Martin Malm, Magnus Juvas, Martin Bohlin, Swedbank Robur, Håkan Berg Martin Malm, Magnus Juvas, Martin Bohlin, Håkan Berg Småbolag Läs 0 -16% -10.97% transcendentgroup.com Kanter
ZignSec 2019-10-21 First North Eminova 105 Mkr 2 st 5.3 kr 35 Mkr 100% Leif GW Persson, Johan Svensson, Love Carlsson, Andreas Johansson, Östen Carlsson 70.9% Jonas Ingelström Alexander Albedj 8.81% Retsoobe, NFT Venture, Bengt Braun Förvaltnings, Leif GW Persson, Alexander Albedj Mikrobolag Läs 0 230% 6.6% zignsec.com Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Akelius D-aktie 2019-10-04 First North Deutsche Bank, Swedbank 2119 Mkr 1 st 1.8 kr 2119 Mkr 100% 0% Pål Ahlsén Anders Lindskog Uppgift saknas Miljardbolag Läs 100 -9% -5.72% www.akelius.com/sv Avanza Bank
EQT AB 2019-09-24 Nasdaq Large J.P Morgan, SEB 61944 Mkr 2 st 65 kr 12389 Mkr 45% 0% Christian Sinding Conni Jonsson 59.25% Investor, Conni Jonsson, Thomas von Koch, Lennart Blecher, Christian Sinding Partnergruppen, Investor m.fl. Miljardbolag Läs 100 468% 38.46% www.eqtgroup.com Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, UBS, ABG Sundal Collier, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Avanza Bank
Onoterat AB 2019-10-18 NGM SME Ingen rådgivare 27 Mkr 12 st 3.85 kr 3 Mkr 100% Bertil Rydevik, Adam Lewis, Lars-Erik Bratt, Henrik Sporje Alntorp, Andreas Poike, Erik Forsell, Adam Lewis 112.1% Lars-Erik Bratt Bertil Rydevik 14.01% Dividend Sweden, Didrik Hamilton, Bertil Rydevik, Rikard af Trolle, Adam Lewis Mikrobolag Läs 0 -48% -39.22% onoterat.se Aktieinvest
Carbiotix 2019-10-18 Spotlight Sedermera Corporate Finance 38 Mkr 1 st 4.45 kr 12 Mkr 100% Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning, John Moll, Peter Nilsson 59.7% Kristofer Cook Peter Falck 55.63% Peter Falck, Kristofer Cook, Sustainability Support, Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 245% 18.2% carbiotix.com
K2A Fastigheter 2019-06-20 Nasdaq Small Carnegie, Swedbank 1109 Mkr 1 st 71 kr 261 Mkr 77% Länsförsäkringar, SEB Investment Management 57.5% Johan Knaust Johan Thorell 68.8% Johan Knaust, Johan Thorell, Johan Ljungberg, Claes-Henrik Julander, Länsförsäkringar Johan Knaust, Ludwig Holmberg Miljardbolag Läs 100.33 330% 11.27% investerare.k2a.se Baker McKenzie, Gernandt & Danielsson, Lindahl, Avanza Bank
Lipidor 2019-09-27 First North Corpura 142 Mkr 3 st 6 kr 25 Mkr 100% Cormac Invest, Cerbios-Pharma, Råsunda Förvaltning, Aurena Laboratories, Ola Flink 72.2% Ola Holmlund Ola Flink 21.8% Cerbios-Pharma, Råsunda Förvaltning, Aurena Laboratories, Jan Holmbäck, Medigelium Mikrobolag Läs 0 94% 24% lipidor.se Aqurat, Fredersen Advokat, Nordnet Bank
Eco Wave Power 2019-07-18 First North Naventus Corp. 698 Mkr 7 st 19 kr 150 Mkr 100% 0% Inna Braverman Mats Andersson 63.97% Inna Braverman, David Leb, Pirveli Investments Småbolag Läs 0 -37% -16.32% www.ecowavepower.com Törngren Magnell, Nordnet Bank, Avanza Bank, Aktieinvest
Zoomability 2019-08-05 Spotlight Ingen rådgivare 21 Mkr 11 st 10 kr 8 Mkr 100% Ted Tigerschiöld, Stockholms Bergteknik Fårö Capital 100% Pehr-Johan Fager Karl Axel Sundkvist 26.54% Ted Tigerschiöld, New Equity Venture, Nordic Emotion Group, Ateneum, Stockholm Bergteknik Mikrobolag Läs 0 63% -9% zoomability.com Sedermera Corporate Finance
Traton 2019-06-28 Nasdaq Large Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P Morgan 160510 Mkr 4 st 321.02 kr 16050 Mkr 0% AMF Pension 13.3% Andreas Renschler Hans Dieter Pötsch Uppgift saknas Volkswagen, AMF Pension Volkswagen Miljardbolag Läs 100 -15% -13.23% traton.com/en.html
Hästkällaren 2019-07-17 NGM SME Ingen rådgivare 29 Mkr 7 st 10 kr 12 Mkr 100% Daniel Karlsson, Handelshuset P&E, Peter Thormalm, Mangold FK, Maria Karlsson 31.1% Daniel Karlsson Cecilia Hollerup 63.94% Daniel Karlsson, Handelshuset P&E, Peter Thormalm, Mangold FK, Maria Karlsson Mikrobolag Läs 0 18% 4% hastkallaren.se Mangold FK, Advokatfirman Titov & Partners, Next Advokater
QuickBit 2019-07-11 NGM SME Ingen rådgivare 207 Mkr 9 st 3.2 kr 16 Mkr 100% FrontOffice Nordic, Abelco Investment Group 100% Jörgen Eriksson Bengt Lagergren 6.66% FTCS Intressenter, FrontOffice Noric, Per Öberg, Abelco Investment Group Småbolag Läs 0 350% 216.33% quickbit.eu Eminova
Mentice 2019-06-18 First North Pareto 1183 Mkr 3 st 49 kr 413 Mkr 20% Bure, Berenberg, Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder 64.2% Göran Malmberg Lawrence D. Howell 38.88% Lawrence D. Howell, Priveq Investment Fund III, Bure, Medical Simulation Corp, EFG Bank Priveq Investment Fund III, EFG Bank Geneva Miljardbolag Läs 100 76% 37.96% www.mentice.com Setterwalls, Baker McKenzie, Avanza Bank
Inzile 2019-06-27 First North G&W FK 113 Mkr 2 st 9.55 kr 45 Mkr 100% Ragnar Åhgren, Bring Express, Vivianne Holm, Dag Rolander, Gerhard Dal 83.4% Ragnar Åhgren Johan Svärd 61.85% Ragnar Åhgren, Klas Åhgren, Johan Svärd, Bring Express, Sven Erik Pettersson Mikrobolag Läs 63 306% 12.36% inzile.com/sv Nordnet Bank, Delphi
Selectimmune Pharma 2019-06-26 Spotlight Arctic Securities 117 Mkr 1 st 7.5 kr 30 Mkr 100% Prometheus Pension, FV Group, Björn Wullt, John Moll, Fredrik Herslow 62.5% Fredrik Herslow Catharina Svanborg 62.91% Catharina Svanborg, FV Group AB, Fredrik Herslow, Jan Zetterberg, Prometheus Pension Mikrobolag Läs 0 60% 36% www.selectimmune.com Delphi
John Mattson 2019-06-05 Nasdaq Mid Carnegie, Handelsbanken 3030 Mkr 1 st 90 kr 1305 Mkr 0% Första AP-fonden, Länsförsäkringar, Carnegie Fonder, PriorNilsson, Fidelity 69.7% Siv Malmgren Anders Nylander 11.04% AB Borudan Ett, Tagehus Holding, Första AP-fonden, Länsförsäkringar, Carnegie Fonder AB Borudan Ett Miljardbolag Läs 100 76% 13.33% www.johnmattson.se Gernandt & Danielsson
Tingsvalvet Fastighets 2019-06-14 Spotlight Arctic Securities 304 Mkr 7 st 100 kr 304 Mkr 100% 0% Uppgift saknas Småbolag Läs 0 -13% 2.5% Nordnet Bank
Vertiseit 2019-05-28 First North Partner FK 195 Mkr 2 st 15.3 kr 69 Mkr 43% Jonas Lagerqvist, Simplicity, Per Vasilis, Gerhard Dal, Philip Löchen 74.4% Johan Lind Vilhelm Schottenius 75.3% Johan Lind, Adrian Eriksson, Vilhelm Schottenius, Oskar Edespong, Jonas Lagerqvist Körberg & Co Annonsbyrå, Adrian Eriksson, Johan Lind, Jan Kjellman, Oskar Edespong Småbolag Läs 0 84% 10.46% www.vertiseit.se
OssDsign 2019-05-24 First North Erik Penser Bank, SV Venture 488 Mkr 3 st 27.5 kr 151 Mkr 100% Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Alto Invest, Karolinska Development 73.8% Anders Lundqvist Simon Cartmell 1.28% Karolinska Development, SEB Venture Capital, Fouriertransform, Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management Småbolag Läs 0 -69% -16.36% www.ossdsign.com Nordnet Bank, Setterwalls
Mälardalens Omsorgsfastigheter 2019-06-17 Spotlight Carnegie 0 Mkr 7 st 100 kr 10 Mkr 0% 0% Uppgift saknas Småbolag Läs 0 -1% 2% Nordnet Bank
FluoGuide 2019-05-07 Spotlight Sedermera Corporate Finance 50 Mkr 2 st 4.95 kr 22 Mkr 100% Patrik Dahlén, Grethe Nørskov Rasmussen, Arne Ferstad, Jimmie Landermann, Råsunda Invest 62% Morten Albrechtsen Arne Ferstad 59.11% Andreas Kjaer (via bolag), Morten Albrechtsen (via bolag), Grethe Nørskov Rasmussen, Arne Ferstad, Patrik Dahlén Mikrobolag Läs 0 1916% 69.7% fluoguide.com Nordnet Bank, Markets & Corporate Law
Karnov Group 2019-04-11 Nasdaq Mid Carnegie, Nordea 4200 Mkr 2 st 43 kr 1871 Mkr 43% Vindd AS, Lazard Asset Management, AP4, Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier 32.7% Flemming Breinholt Magnus Mandersson 6.43% FAPI, General Electric, Torreal, Vind AS, AP4 FAPI, General Electric Pension, Torreal, RPO King, Five Arrows Miljardbolag Läs 53.28 27% 3.02% www.karnovgroup.com/sv Gernandt & Danielsson, White & Case, Rothschild & Co, Avanza Bank
Upsales Technology 2019-04-24 First North Erik Penser Bank 362 Mkr 2 st 22 kr 25 Mkr 100% Swedbank Robur 12% Daniel Wikberg Tobias Fagerlund 61.97% Daniel Wikberg, Swedbank Robur, Fibonacci Growth Capital, Anders Julin, Comfocus Småbolag Läs 100 236% 32.64% www.upsales.com Bird & Bird
Teqnion 2019-04-04 First North Redeye 419 Mkr 2 st 26 kr 80 Mkr 100% Creades, Consensus Asset Management, Aktia Fondbolag, Familjen Hamberg, Familjen Kjell 80.9% Johan Steene Per Berggren 59.73% Vixar, Creades, Erik Surén, Jonas Häggqvist, Johan Steene Småbolag Läs 0 248% 50% teqnion.se Nordnet Bank, Avanza Bank, Törngren Magnell, Aktieinvest
Triboron International 2019-04-08 First North Eminova 225 Mkr 5 st 8.8 kr 35 Mkr 87% Leif GW Persson, TJ Junior AB, Pegroco Invest, Gerhard Dal, Carl-Henric Svanberg 74% Pär Krossling Kent Sander 35.96% Christian Dahl (via bolag), Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, IN03 AB Thomas Lindskog (via bolag) Småbolag Läs 0 -80% 117.05% www.triboron.com/sv/hem Synch Advokat, Avanza Bank
Ascelia Pharma 2019-03-13 Nasdaq Small Vator 565 Mkr 4 st 25 kr 200 Mkr 100% Alto Invest, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-Fonden 75% Magnus Corfitzen Peter Benson 2.62% Sunstone Life Science Fund, CMC SPV AB, Øresund Healthcare Capital, Alto Invest, Handelsbanken Fonder Småbolag Läs 0 82% -0.48% www.ascelia.com Erik Penser Bank, Baker McKenzie, Setterwalls
Nustay 2019-03-22 Spotlight Sedermera Corporate Finance 131 Mkr 4 st 7.2 kr 30 Mkr 71% Hazelpond Capital, Nicholas James Bird, Fundamental Fonds, Seier Capital Denmark, Jimmie Landermann 56.3% Mathias Lundoe Nielsen Lone Fønss Schrøder 33.14% Simon Skouboe (via bolag), Seier Capital Denmark A/S, Mathias Lundoe Nielsen (via bolag), DBL Holding AS, Christian Strøjer Holding ApS Småbolag Läs 0 -96% -2.78% nustay.com Nordnet Bank, Markets & Corporate Law
Ferroamp 2019-03-22 First North G&W FK 137 Mkr 6 st 16 kr 40 Mkr 100% John Fällström, Arne Grundström, Pegroco Invest, Gerhard Dal, Jimmie Landermann John Fällström, Arne Grundström, Pegroco Invest, Maria Zandi, Gerhard Dal 79.3% Olof Heyman Ylwa Karlgren 23.25% Björn Jernström, KIC InnoEnergy, Almi Invest, Åke Rehnman, Sustainable Energy Angels Småbolag Läs 0 439% 26.25% www.ferroamp.com Nordnet Bank, Aktieinvest
Zwipe 2019-01-28 Merkur Market Carnegie, Redeye 309 Mkr 2 st 20 kr 125 Mkr 96% Sundt, Lars Windfeldt, Oliver Molse, m.fl., Jörgen Lantto, Pegroco Invest 75% André Løvestam Jörgen Lantto 20.25% Lars Windfeldt, Photon Future Limited, Kim Humborstad (via bolag), Concito as, Telecom AS Småbolag Läs 0 35% -7.5% zwipe.com Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Advokatfirmaet Wiersholm AS
InCoax 2019-01-03 First North Augment Partners 195 Mkr 5 st 20 kr 24 Mkr 100% Saugatuck Invest, BLL Invest, Norrlandspojkarna, Charles Tooby, Jonas Pålsson 50% Peter Carlsson Richard Tooby 9.82% BLL Invest, Charles Tooby, Saugatuck Invest, Richard Tooby, Lars Axelsson Mikrobolag Läs 0 -70% -52.5% www.incoax.com/en/start Nordnet Bank, Aqurat, Invesdor, Setterwalls
Lime Technologies 2018-12-06 Nasdaq Small Carnegie, SEB 900 Mkr 0 st 72 kr 319 Mkr 0% Swedbank Robur, Grenspecialisten, LMK, RoosGruppen, C WorldWide 46% Erik Syrén Peter Larsson 19.2% Monterro 1, Erik Syrén (via bolag), Swedbank Robur, Grenspecialisten, LMK Monterro 1, Martin Modéer, Jonas Jakobsson Småbolag Läs 1.22 351% 4.17% www.lime-technologies.se Gernandt & Danielsson
JetPak 2018-12-05 First North ABG Sundal Collier, Pareto 533 Mkr 3 st 45 kr 235 Mkr 92% 0% Kenneth Marx John Dueholm 1.53% Polaris, Kommanditselskabet, Kenneth Marx, Rikard Lidén, Peter Hallman Småbolag Läs 15.8 65% -6% jetpakgroup.com SEB, Baker McKenzie, Hammarskiöld, Avanza Bank
Q-linea 2018-12-07 Nasdaq Small Carnegie, Redeye 1583 Mkr 4 st 68 kr 550 Mkr 105% Öresund, AP4, Catella, Länsförsäkringar 33.3% Jonas Jarvius Erika Kjellberg Eriksson 5.12% Nexttobe, Öresund, AP4, Moleculink Miljardbolag Läs 77.44 133% -0.9% www.qlinea.com Lindahl, Baker McKenzie, Avanza Bank
Azelio 2018-12-10 First North Pareto 990 Mkr 4 st 22 kr 300 Mkr 100% LMK, Byggmästare Anders J Ahlström, Alfred Berg, Back in Black Capital, Kent Janér (via bolag) 45.8% Jonas Eklind Bo Dankis 26.9% Kent Janér (via bolag), Thames Trust, Back in Black Capital, BFO Private Equity Småbolag Läs 2.48 77% -29.55% www.azelio.com Vinge
CAG Group 2018-12-12 First North Erik Penser Bank 440 Mkr 1 st 66 kr 70 Mkr 100% Nordea Fonder, PriorNilsson Fonder, Erik Penser Bank (för kunders räkning) 71.5% Åsa Ericsson Bo Lindström 31.36% Bo Lindström, Michael Ekman, Nordea Fonder, Magnus Söderström, PriorNilsson Fonder Småbolag Läs 10.18 8% -4.24% www.cag.se Bird & Bird
Beyond Frames Entertainment 2018-12-06 Spotlight InWest Corp. 104 Mkr 3 st 8.7 kr 10 Mkr 100% Acelera Förvaltning, Mikael Söderström (via bolag), Jesper Åkerlind, Agneta Berg, Johan Larsson 50% Johan Larsson Ricky Helgesson 11.01% ARVR Holding, Init CEMU, Init MAEM, Ricky Helgesson (via bolag), Acelera Förvaltning Mikrobolag Läs 0 63% -5.75% beyondframes.com Aktieinvest
D&Company Nordic 2018-12-11 First North Corpura 78 Mkr 6 st 6.5 kr 21 Mkr 100% UTN Holding, Falvir, BaulosCapital Belgium, Peter Strand, Alexander Shoeneck 55.1% Ralph Dahlin Stefan Wilhelmsson 8.05% UTN Holding, Falvir, Nils Wikström, Hammarby Storgård Mikrobolag - 0 0% - www.dcompanynordic.com Aqurat, Fredersen Advokat
AlzeCure 2018-11-28 First North Vator 529 Mkr 3 st 14 kr 200 Mkr 100% William Gunnarsson, SEB-stiftelsen, Erik Penser Bank (för kunders räkning) 77.5% Johan Sandin Thomas Pollare 4.52% BWG Invest Sarl, Stiftelsen AlzeCure, Danica Pension, Peter Thelin, Pontus Forsell Småbolag Läs 0 -32% -21.43% www.alzecurepharma.se/sv Nordnet Bank, Hamilton
S2Medical 2018-11-28 First North Partner FK 164 Mkr 2 st 14.5 kr 40 Mkr 100% BigState International, Consensus Lighthouse Asset, T-bolaget, Martin Zetterström, Gerhard Dal 51.5% Petter Sivlér Martin Zetterström 16.81% SivlerSkog Group, Arbona Growth, BigState International, Strategic Wisdom Nordic, Cormac Invest Småbolag Läs 0 -34% 31.03% www.s2m.se
Raytelligence 2018-12-20 NGM SME Eminova 60 Mkr 6 st 7.05 kr 10 Mkr 100% Gunnar Nilsson Stiftelse, Peter Niman, Klas arvidson (via bolag), Risk Management Consulting, Fredrik Lundqvist 52% Pelle Viberg Jonas Vikbladh 43.71% Swedish Adrenaline, Gunnar Nilssons stiftelse Mikrobolag Läs 0 -44% -43.69% www.raytelligence.com/index.html
Neodynamics 2018-12-07 Spotlight Sedermera Corporate Finance 125 Mkr 5 st 8.2 kr 51 Mkr 100% Boai NKY Medical Holdings, Fang Huasheng, M2 Capital Management, Gryningskust Holding, ADB Invest Boai NKY Medical Holdings 73% Anna Eriksrud Ingrid Salén 6.86% Boai NKY Medical Holdings, M2 Capital Management, Gryningskust Holding, Jörgen Vrenning, Ingrid Salén (via bolag) Mikrobolag Läs 0 -44% -25.61% www.neodynamics.se Nordnet Bank
Zordix 2018-11-23 NGM SME Augment Partners 77 Mkr 2 st 5.9 kr 14 Mkr 100% Ospecifierat 27.1% Matti Larsson Malin Jonsson 38.31% Allscope, Johan Svensson, IZA Enterprises, Martin Rosell Investments Mikrobolag Läs 0 216% -31.19% www.zordix.com Mangold FK
Vilhelmina Mineral 2018-12-30 NGM SME Aqurat 96 Mkr 5 st 5 kr 23 Mkr 100% Vilhelmina Minerals, Dividend, Jörns Bullmarknad, Rune Löderup, Gerhard Dal 80% Peter Hjorth Michael Timmins 17.57% Vilhelmina Minerals, Lovisagruvan, Jonas Dahlöf, Upscale, Lovisagruvan Utveckling Mikrobolag - 0 0% - vilhelminamineral.com
Comintelli 2018-11-19 Spotlight InWest Corp. 52 Mkr 1 st 6.9 kr 7 Mkr 100% Oliver Molse, m.fl., Jimmie Landerman, Gerhard Dal, Roland Peterson, Jesper Martell 50.7% Jesper Martell Per Hjortblad 36.05% Jesper Martell, Gabriel Anderbjörk, Richard Molvidson, Anders Thulin, Peter Sävblom Mikrobolag Läs 0 -55% 37.68% comintelli.com Aktieinvest
Polarcool 2018-11-27 Spotlight Aqurat 90 Mkr 3 st 2 kr 18 Mkr 100% 0% Iman Ziai Mats Forsman 0.44% Avanza Pension, Nordnet Pensionsförsäkring, Cormac Invest, Swedbank Försäkring, Christer Atterklev Mikrobolag Läs 0 91% -50% polarcap.com
Adverty 2018-11-29 First North Mangold FK 100 Mkr 7 st 7.5 kr 20 Mkr 100% 0% Niklas Bakos Henrik Sundewall 52.93% Niclas Kjellgren, Niklas Bakos, Pontus Dahlström, Mangold FK, Nordic XR Startups Mikrobolag Läs 0 -36% -59.33% www.adverty.com Nordnet Bank, Hamilton
Jetty 2018-11-12 Spotlight InWest Corp. 37 Mkr 5 st 5.75 kr 10 Mkr 100% Swace Digital, Patrick Bergström, Name Navigation, Mattias Forslin, Massimiliano Franzé 71.9% Dan Sonesson Magnus Uppsäll 52.26% Magnus Uppsäll, Dan Sonesson (via bolag), Lisa Nilsson, Swace Digital, Name Navigation Mikrobolag Läs 0 -91% -11.3% jetty.se Aktieinvest
Stenocare 2018-10-26 Spotlight Sedermera Corporate Finance 109 Mkr 0 st 8.8 kr 26 Mkr 100% CannTrust, Jimmie Landerman, Peter Nilsson, Per Nilsson, Oliver Molse, m.fl. 60.2% Thomas Skovlund Schnegelsberg Marianne Wier 15.83% CannTrust, Steno Investments, Prana Holding, Peter Nilsson, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 73% 212.5% stenocare.dk Gemstone Capital, Nordnet Bank
Ziccum 2018-10-25 Spotlight Aqurat 32 Mkr 1 st 5.26 kr 16 Mkr 100% Per Nilsson, Kristian Kierkegaard, Göran Conradson (privat och via bolag), Ola Camber, Fredrik Sjövall 16.5% Göran Conradson Fredrik Sjövall 15.2% Inhalation Sciences, Göran Conradson (privat och via bolag), Per Gerde (via bolag), Fredrik Sjövall, Kristian Kierkegaard Mikrobolag Läs 0 438% 20.15% ziccum.com Fredersen Advokat
Hoodin 2018-11-07 Spotlight Sedermera Corporate Finance 42 Mkr 4 st 4.1 kr 13 Mkr 100% Peter Wendel (via bolag), Lennart Bergström, Peter Nilsson, Christian Månsson, Jimmie Landermann 37.1% Marcus Emne Peter Wendel 36.63% Marcus Emne, Peter Wendel (via bolag), Jakob Jensen Pruhz, Alexander Wietz, Jan Halling (via bolag) Mikrobolag Läs 0 -0% -63.29% www.hoodin.com
Asarina Pharma 2018-09-24 First North Erik Penser Bank 329 Mkr 0 st 21 kr 143 Mkr 100% Sectoral Assett Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen, Catella, Kurma Biofond 90.3% Peter Nordkild Paul de Potocki 6.2% Kurma Biofund, Rosetta Capital, Östersjöstiftelsen, Sectoral Assett Management, Swedbank Robur Småbolag Läs 100 -67% 77.14% www.asarinapharma.com Fredersen Advokat
Metacon 2018-10-11 NGM SME Eminova 51 Mkr 6 st 0.35 kr 17 Mkr 100% Lennart Larsson, Corporatum OY, Lars Edvardson AB, CC Tornblom, Lars Amnell 45.1% Christopher Törnblom Ingemar Andersson 39.13% Lennart Larsson, Xenophon Verykios, Lars Edvardson, Kurt Dahlberg, Slavica Djuric Mikrobolag Läs 0 711% 8.57% metacon.se/sv/hem
Frill 2019-03-27 First North Göteborg Corp. 124 Mkr 11 st 5 kr 20 Mkr 100% 0% Khosro Ezaz-Nikpay Mats Lindstrand 25.67% Nordea, Khosro Ezaz-Nikpay, Claes Elinder, Zendegii Retail, MyWorld Limited Mikrobolag Läs 0 -84% -8.4% www.frill.eu Eminova, Törngren Magnell
Risk Intelligence 2018-08-17 Spotlight Sedermera Corporate Finance 67 Mkr 1 st 6.25 kr 17 Mkr 100% Christian Mellentin, Claus Hansen, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jan Holm Jens Olsson, Peter Nilsson, Jimmie Landerman, Paginera Invest, Christian Månsson 73.2% Hans Tino Hansen Jan Holm 42.95% Hans Tino Hansen, Polaris Maritime, Stefan Nonboe, Stig Streit Jensen, Jimmie Landerman Mikrobolag Läs 0 -21% 53.6% riskintelligence.eu Nordnet Bank
Dicot 2018-06-20 Spotlight InWest Corp. 38 Mkr 1 st 5.15 kr 11 Mkr 100% Bertil Lindkvist, Rune Löderup, Jarl Wikberg, Gerhard Dal, Fyrstad Företagsfin. 19.5% Göran Beijer Lars Jonsson 55.78% Jarl Wikberg, Bertil Lindkvist, Gerhard Dal, UU Holding Mikrobolag Läs 0 -72% 66.99% dicot.se Aktieinvest
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Corpura 56 Mkr 3 st 4.5 kr 19 Mkr 100% Mikael Konnerup, Acasma, Göran Månsson, Per Nilsson, Philip Löchen 60% Allan Sønderskov Darré Mikael Bartroff 38.87% Allan Sønderskov Darré, Aksel Blomgren Ambjørner, Mikael Bartroff, Peter Nilsson, Jimmie Landerman Mikrobolag Läs 0 -3% 11.11% freetrailer.com Gemstone Capital, Sedermera Corporate Finance, VP, Fredersen Advokat, Mazanti-Andersen Advokat
IA Industriarmatur 2018-06-11 Spotlight Partner FK 67 Mkr 5 st 17 kr 7 Mkr 100% Johan Rask, Jörgen Hentschel, Göran Nordlund 19% Jan-Eric Nilsson Johan Rask 46.48% iOWA Holding, Chalmers Tekniska Högskola, Göran Nordlund, Jan-Åke Herdin, Stephan Mangold Mikrobolag Läs 33.42 -47% -5.88% industriarmatur.se
Scandion Oncology 2018-11-08 Spotlight Sedermera Corporate Finance 70 Mkr 0 st 5.85 kr 26 Mkr 100% Gerhard Dal, Jimmie Landerman, Per Vasilis, Christian Månsson, Peter Nilsson 71.1% Nils Brünner Jørgen Bardenfleth 22.02% Saniona, Jan Stenvang, Nils Brünner, Kim Arvid Nielsen Mikrobolag Läs 0 515% 52.14% scandiononcology.com Nordnet Bank
Lumito 2018-10-19 NGM SME Göteborg Corp. 142 Mkr 9 st 5 kr 20 Mkr 100% Stefan Nilsson, Masoud Khayyami 10% Stefan Nilsson Masoud Khayyami 43.35% Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, LU Holding, Stefan Nilsson Mikrobolag Läs 0 -10% -57.6% www.lumito.se
Calmark 2018-07-06 Spotlight Sedermera Corporate Finance 48 Mkr 0 st 4.6 kr 23 Mkr 100% Lars Wingefors, OLCON Engineering, Mathias Karlsson, Gerhard Dal, Jimmie Landermann 65.9% Anna Söderlund Mathias Karlsson 22.08% Lars Wingefors, OLCON Engineering, Mathias Karlsson, Hans Risberg, Almi Mikrobolag Läs 0 28% 0.65% www.calmark.se
Raketech 2018-06-29 First North Danske Bank, SEB 1137 Mkr 4 st 30 kr 470 Mkr 85% 0% Michael Holmberg Christian Lundberg 20.21% Tobias Persson, Erik Skarp, Johan Svensson, Reine Beck, Marcus Ingemansson Tobias Persson, Marcus Ingemansson, Kristian Svensson, Martin Larsson, Bengt Sonnert Miljardbolag Läs 0 -74% -5% raketech.com Gernandt & Danielsson, Vinge
Calliditas 2018-06-29 Nasdaq Small Carnegie 1495 Mkr 1 st 45 kr 650 Mkr 100% AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder, AP4, Industrifonden 48.3% Renée Aguiar-Lucander Thomas Eklund 16.23% Industrifonden, Investinor, Bengt Julander, Zaragatero Miljardbolag Läs 90.92 110% 4.44% www.calliditas.se Stifel, Redeye, Baker McKenzie, Avanza Bank
Ranplan 2018-06-28 First North Naventus Corp. 207 Mkr 7 st 10.3 kr 62 Mkr 100% Xiaoyun Li, Yibing Fang, Jinxing Xue, Hongbing Li, Yanzhao Dong Per Lindberg, LMK, Xiaoyun Li, Yibing Fang, Mats Andersson 100% Alastair Williamson Mats Andersson 7.31% Jinxing Xue, Hongbing Li & Qimei Wu, Joyce Yuhua Wu och Jie Zhang Småbolag Läs 0 -24% -22.33% ranplanwireless.com Setterwalls, Hagberg & Aneborn FK, Nordnet Bank
ViroGates 2018-06-26 First North Västra Hamnen 376 Mkr 3 st 91 kr 102 Mkr 100% LMK, Niels Peter Louis-Hansen, A & C Følsgaard Invest, Kim Ginnerup, Lars Krogsgaard 71.7% Jakob Knudsen Lars Kongsbak 18.32% Niels Peter Louis-Hansen, Kim Ginnerup, Lars Krogsgaard, Mads Kjær, Jesper Eugen-Olsen Småbolag Läs 0 -26% -6.04% www.virogates.com Avanza Bank, Nordnet Bank, Mazanti-Andersen Advokat, Danske Bank
Midsummer 2018-06-21 First North G&W FK 501 Mkr 4 st 16.2 kr 100 Mkr 100% Skandia Fonder, Nordea Fonder, Ålandsbanken, Gerhard Dal, Öhman Bank 85.7% Sten Lindström Jan Lombach 60.61% Liang Gao, Philip Gao, Infologix, Jan Lombach, Sven Lindström Småbolag Läs 0 11% 39.81% midsummer.se Aktieinvest
Projektengagemang 2018-06-19 Nasdaq Small SEB 1125 Mkr 2 st 47 kr 470 Mkr 64% Swedbank Robur, Öresund, Humle, LK Finans 46.3% Per Hedebäck Gunnar Grönkvist 30.53% Projektengagemang Holding, Öresund, LK Finans, Swedbank Robur, Humle Projektengagemang Holding, Peter Sandberg, Per Göransson Miljardbolag Läs 41.12 -64% - projektengagemang.se White & Case, Hammarskiöld
Arion Bank 2018-06-15 Nasdaq Large Morgan Stanley, Bruun & Hjejle, Citigroup 11175 Mkr 1 st 6.174 kr 3632 Mkr 0% Lansdowne Partners, Miton Asset Management 14.7% Höskuldur H. Ólafsson Eva Cederbalk Uppgift saknas Kaupskil, Trinity Investments, Taconic Capital Advisors, Sculptor Investments, Arion Bank Kaupskil Miljardbolag Läs 67.71 -33% 10.38% www.arionbanki.is Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, Fossar, Islandsbanki, Landsbankinn
Better Collective 2018-06-08 Nasdaq Mid Nordea, SEB 2169 Mkr 2 st 53 kr 600 Mkr 100% Jens Bager, Leif Nørgaard, Klaus Holse, Søren Jørgensen 6.6% Jesper Sørgaard Jens Bager 66.58% Jesper Sørgaard och Christian Kirk Rasmussen, Better Partners, Thomas Høgenhaven, Jens Bager, Leif Norgaard Miljardbolag Läs 34.6 125% 28.3% bettercollective.com Setterwalls, Bruun & Hjejle, Vinge
NCAB Group 2018-06-05 Nasdaq Small Carnegie 1264 Mkr 2 st 75 kr 546 Mkr 18% AP4, AP3, Länsförsäkringar, Lazard, C WorldWide 47.2% Hans Ståhl Christian Salamon 56.82% R12 Kapital, AP4, Hans Ståhl, AP3, Länsförsäkringar R12 Kapital, David Wolff, Christian Salamon, Hans Ståhl Miljardbolag Läs 8.15 111% 0.67% www.ncabgroup.com Baker McKenzie, Roschier
I-Tech 2018-05-28 First North Erik Penser Bank 239 Mkr 2 st 20.5 kr 38 Mkr 100% Unionen, Göran Källebo, Zonda Partners, Chirp AB, Akilakonsulting 69.5% Philip Chaabane Stefan Sedersten 8.8% Vicore Pharma, Cambrex, Almi, Ponoma-gruppen, Stefan Sedersten Småbolag Läs 93.36 393% 20.32% i-tech.se MAQS
JonDeTech 2018-05-25 First North Redeye 290 Mkr 4 st 16 kr 30 Mkr 100% Ålandsbanken, LMK, Robert Ekström, Back in Black Capital 66.7% Robert Ekström Michael Olsson 56.82% Patrik Lundström och Michael Olsson, Mikael Lindeberg, Bengt Lindblad Småbolag Läs 0 2% -30.63% www.jondetech.se Törngren Magnell
Bodyflight 2018-05-24 Spotlight Sedermera Corporate Finance 70 Mkr 2 st 7 kr 21 Mkr 100% Daniel Volle, Live It, Stefan Burström, Jimmie Landermann, Peter Nilsson 64.3% Markus Wiborg Anders Eriksson 52.09% Daniel Volle, Micha Velasco, Stefan Burström, Tobias Pontvik Mikrobolag Läs 0 -74% -9.29% sv.bodyflight.se
Ovzon 2018-05-18 First North Carnegie 539 Mkr 2 st 70 kr 325 Mkr 58% Öresund, Bure Equity 43.4% Per Wahlberg Lennart Hällkvist 10.97% OverHorizon, Bure Equity, Öresund OverHorizon Småbolag - 100.31 -41% 10.86% www.ovzon.com/en White & Case, Gernandt & Danielsson
Entella 2018-05-02 Spotlight Ingen rådgivare 36 Mkr 6 st 5.5 kr 7 Mkr 100% Jonas Litborn, NS Ventures, Peter Jakobsson, Tobias Ottosson, Mikael Rosenkrantz 100% Tony Selin Peter Jakobsson 34.48% NS Ventures, Peter Jakobsson, Rober Risberg, Thomas Jansson Mikrobolag Läs 0 0% - entella.se Partner FK
Infrea 2018-04-20 First North Mangold FK 354 Mkr 3 st 22 kr 24 Mkr 100% 0% Tony Andersson Urban Sturk 30.98% Erik Lindeblad, CNI Nordic, FV Group, Stig Forslund, Urban Sturk Småbolag Läs 0 2% -13.64% infrea.se Kaidin Advokat
Fluicell 2018-04-18 First North Mangold FK 112 Mkr 4 st 15 kr 33 Mkr 100% J.Carlström, Mangold FK, Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal, Rune Löderup 70% Victoire Viannay Stefan Tilk 7.49% Quiq, Oliver Molse, m.fl., Carljohan Lagervall, Almi, Aldo Jesorka Mikrobolag Läs 100 -35% 1.33% fluicell.com Delphi
Tectona Capital 2018-04-13 NGM SME Axier 44 Mkr 5 st 2.7 kr 9 Mkr 100% 0% Johan Skålén Jason Tummings 27.66% Johan Skålén, Nicklas Jörgensen, Bengt Thorn Mikrobolag - 0 -38% -3.7% www.tectona.se Mangold FK
Iconovo 2018-04-06 First North Erik Penser Bank 260 Mkr 2 st 38.5 kr 40 Mkr 100% Alto Invest, Nordic Cross, Penser-kunder 61.9% Orest Lastow Mats Johansson 43.17% Mats Johansson, Orest Lastow, Alto Invest, Mårten Rittfeldt Småbolag Läs 0 14% -6.49% iconovo.se Hamilton
Bygghemma 2018-03-27 Nasdaq Mid Carnegie 5100 Mkr 2 st 47.5 kr 1408 Mkr 25% ATP, Creades 17.8% Mikael Olander Henrik Theilbjorn 9.84% FSN Capital, Mikael Olander, Martin Edblad, Peter Rosvall FSN Capital, Mikael Olander, Martin Edblad, Peter Rosvall Miljardbolag Läs 0 9% -11.58% www.bygghemma.se SEB, Berenberg, Baker McKenzie, Cederquist
Green Landscaping 2018-03-23 First North Pareto 745 Mkr 3 st 21 kr 375 Mkr 20% Johan Nordström, Carl-Fredrik Meijer 54.7% Johan Nordström Per Sjöstrand 16.1% FSN Capital, Johan Nordström, Per Sjöstrand FSN Capital, Knut Engqvist, Eblon, Peter Hedlin Miljardbolag Läs 0 24% -0.57% www.greenlandscaping.se Avanza Bank, Setterwalls, Baker McKenzie
Cibus Nordic 2018-03-09 First North Pareto 3060 Mkr 5 st 98.4 kr 3060 Mkr 100% Sirius 65.8% Lisa Dominguez Flodin Rickard Backlund 1.64% Sirius Miljardbolag Läs 0 52% 2.64% www.cibusnordic.com Avanza Bank, Nordnet Bank, Roschier
Attana 2018-03-07 NGM SME Eminova 78 Mkr 10 st 0.6 kr 15 Mkr 100% Ospecifierat garantikonsortium 66.7% Teodor Aastrup Arne Nabseth 33.92% Teodor Aastrup, Vicama, Capensor, Arne Nabseth, Sebastian Enrooth Mikrobolag Läs 0 -0% -36.67% www.attana.com
OptiMobile 2018-02-28 Spotlight Sedermera Corporate Finance 65 Mkr 5 st 6 kr 15 Mkr 100% G.Bergman, Per Vasilis, Per Nilsson, Niclas Löwgren, C.Månsson 39% Lars Rutegård Gösta Bergman 22.99% G.Bergman, P.Gunningberg Mikrobolag - 0 -90% -37% optimobile.se
Bioactive Bone Substitutes 2018-02-28 First North Aalto Capital 316 Mkr 8 st 5.5 kr 75 Mkr 100% Ospecifierat 5.8% Pekka Jalovaara Jarmo Halonen 9.1% Finha Capital, P.Jalovaara, J.Halonen Småbolag Läs 0 45% -21.82% www.bbs-artebone.fi Nordnet Bank, Regin
Smoltek 2018-02-26 Spotlight Partner FK 95 Mkr 2 st 17.9 kr 20 Mkr 100% Gerhard Dal, F.Gramnaes, P.Löchen, Rune Löderup, Niclas Löwgren 50% Anders Johansson Peter Augustsson 64.57% F.Gramnaes, P.Enoksson Mikrobolag - 0 194% -12.85% www.smoltek.com
Livihop 2018-02-23 First North Mangold FK 113 Mkr 3 st 15 kr 24 Mkr 100% Mangold FK, G.Nordin, GoMobile, P.Nilsson, C.Auer 66.7% Carl Auer Christian Paulsson 64.23% R.Palm, C.Auer, S.Palm, Mangold FK, G.Nordin Småbolag Läs 0 -39% - livihop.se Westermark
GoldBlue 2018-02-21 NGM SME G&W FK 183 Mkr 10 st 5.85 kr 24 Mkr 100% Effnetplattformen, A.Rodrigues, Rune Löderup G&W-kunder 88.7% Andre Rodrigues Rune Löderup 21.33% Rune Löderup, Watermill, Chartus Småbolag Läs 0 -98% -25.66% www.goldblue.eu Aktieinvest, DLA Piper
Dr Sannas 2018-02-02 NGM SME Augment Partners 27 Mkr 5 st 18 kr 3 Mkr 100% 0% Daniel Ehdin Sanna Ehdin Anandala 64.11% Sanna Relations, Stavsborg Invest, Alexander Schmidt, Augment Partners, Ulla Wendt Mikrobolag - 100 -40% -11.11% sannashop.com Mangold FK, Invesdor
Infracom 2018-01-15 Spotlight Nordnet Bank 166 Mkr 4 st 6.4 kr 22 Mkr 100% Harald Möller, Jakob Hwang, Roger Werin, Gerhard Dal 53% Bo Kjellberg Oskar Säfström 86.35% Bo Kjellberg, Jörgen Lager, Oskar Säfström, Niklas Larsson, Olof Mohill Småbolag Läs 0 55% 46.09% infracom.se Partner FK
CGit Holding 2018-01-09 Spotlight Ingen rådgivare 39 Mkr 4 st 25 kr 5 Mkr 100% Oliver Molse, m.fl., Per Nilsson, Gerhard Dal, Jimmy Jönsson 100% Mattias Bergkvist Leif Nord 63.45% Christian Gustavsson, Morgan Fjellberg, Leif Nord, New Equity Venture, Mattias Bergkvist Mikrobolag - 0 56% -8% www.cgit.se Partner FK
Obstecare 2018-01-04 Spotlight InWest Corp. 57 Mkr 3 st 3.8 kr 16 Mkr 100% Allba Holding, Johan Itzel, Peder Månsson, Olle Qvarnström, Fyrstad Företagsfin. 9.7% John Itzel Peter Risberg 14.39% Peder Månsson, Oxtorgets konsulter, Allba Holding, Johan Itzel, Gerhard Dal Mikrobolag Läs 0 -15% -18.16% obstecare.com Aktieinvest
Orgo Tech 2018-01-03 Spotlight Capval Corp. 30 Mkr 7 st 3 kr 6 Mkr 100% Richard Näsström, Katia Barros, Mats Jämterud 100% Mathias Palmqvist Christian Kronegård 10.48% New Equity Venture, AB B21, Mathis Palmqvist, Blue Bat Mikrobolag - 0 -63% -2.67% orgotech.se Partner FK
H&D Wireless 2017-12-22 First North Göteborg Corp. 136 Mkr 4 st 8 kr 24 Mkr 100% Agne Nyström, Carl Elgh, Carl Östholm LMK, Rune Löderup, Per Nilsson, Dividend, Gerhard Dal 97% Pär Bergsten Håkan Djuphammar 39.03% Pär Bergsten, Carl Elgh, Anders Grahn, Åke Jernberger Mikrobolag - 50 -89% 12.5% www.hd-wireless.se Törngren Magnell
24Sevenoffice 2017-12-21 Spotlight Partner FK 347 Mkr 1 st 6.5 kr 40 Mkr 100% Humle, Oliver Molse, m.fl., Quiq Distribution, Gerhard Dal, Stian Rustad 61.3% Staale Risa Karl-Anders Gronland 5.02% 24SevenOffice AS, Staale Risa, Truls Kristian Hauger, Karl-Anders Grönland Småbolag Läs 0 177% -12.31% 24sevenoffice.com/se
Topright 2017-12-15 NGM SME Eminova 120 Mkr 8 st 9.75 kr 19 Mkr 100% Fredrik Skarke 100% Anders Myrbäck Fredrik Skarke Uppgift saknas FAAV Invest, SvFFAB, Yimyame Mikrobolag - 0 -33% -27.18% toprightnordic.com
Bioworks 2017-12-14 First North Vator 212 Mkr 0 st 11 kr 80 Mkr 100% Amicogen, Ålandsbanken 87.5% Mats Johnson Thomas Pollare 7.08% Almi Invest, Andrew Bright, Inovata Småbolag - 0 -25% 13.64% www.bio-works.com Nordnet Bank, Hamilton
Flexqube 2017-12-14 First North Avanza Bank 190 Mkr 0 st 30 kr 40 Mkr 100% Didner Gerge, Christian Thiel, Per Augustsson, Anders Fogelberg, Ulf Ivarsson 28.9% Anders Fogelberg Ulf Ivarsson 75.24% Christian Thiel, Per Augustsson, Anders Fogelberg, Didner Gerge Småbolag - 0 23% 2.33% www.flexqube.com Morris
Atvexa 2017-12-13 First North DNB 544 Mkr 1 st 50 kr 68 Mkr 59% Humle, Lancelot 66.2% Katarina Sjögren Sara Karlin 86.2% Lars Brune, Peter Weiderman, Sara Karlin, Katarina Sjögren Sara Karlin, Katarina Sjögren, Cecilia Daun Wennborg Småbolag Läs 100 57% 13% www.atvexa.com Hammarskiöld
Toadman Interactive 2017-12-13 NGM SME Eminova 194 Mkr 6 st 12.9 kr 22 Mkr 100% Sonny Johansson, Georg Vesslund, Johan Halldoff, Alexander Albedj Alexander Albedj 100% Robin Flodin Alexander Albedj Uppgift saknas Robin Flodin, Rasmud Davidsson, Fatshark Småbolag Läs 0 47% -15.5% toadmaninteractive.com
Colabitoil 2017-12-12 Spotlight Sedermera Corporate Finance 292 Mkr 6 st 33 kr 20 Mkr 100% Holmsund Invest, Swedish Growth Fund, SAMBUS, Sedermera-kunder 46% Jan Nordlöf Björn Norrbom Uppgift saknas Per-Erik Holmgren, Christer Sundin, Björn Norrbom Småbolag Läs 0 -72% -45.45% www.colabitoil.com
Lyko 2017-12-12 First North ABG Sundal Collier 766 Mkr 0 st 50 kr 245 Mkr 91% Swedbank Robur, Länsförsäkringar 36.8% Joanna Hummel Per Sjödell 50.57% Lyko Holding, Bellbox, Swedbank Robur, Länsförsäkringar Bellbox Holding, Per Sjödell Småbolag Läs 83.07 79% 3% www.lyko.se Vinge, Baker McKenzie
Acconeer 2017-12-11 First North Redeye 446 Mkr 2 st 25 kr 150 Mkr 100% BGA Invest, Winplantan, Almi, Tomas Rex, H.Ljung 80% Lars Lindell Bengt Gunnar Adolfsson 39.43% BGA Invest, Winplantan, Uniquest, Dreamtech, Almi Småbolag - 100 -16% 35.2% www.acconeer.com Aktieinvest, Moll Wendén
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Redeye 285 Mkr 1 st 23 kr 60 Mkr 100% Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Knutsson Holding, Novobis, Lars Wingefors 83.8% Andreas Ternström Rolf Blom 32.64% Atle Sundal H., Andreas Sundal H., Daniel Rammeskov, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Småbolag Läs 0 -42% 52.17% www.scoutgaminggroup.com Aktieinvest, Delphi
MAG Interactive 2017-12-08 First North Danske Bank 1158 Mkr 2 st 44 kr 499 Mkr 40% Didner Gerge, Handelsbanken Fonder, RAM, Chalex, Swedbank Robur 62% Daniel Hasselberg Walter Masalin 31.57% Daniel Hasselberg, Kaj Nygren, Roger Skagerwall, Fredrik Stenh, Anders Larsson Daniel Hasselberg, Kaj Nygren, Roger Skagerwall, Fredrik Stenh, Anders Larsson Miljardbolag Läs 0 -64% -5.68% www.maginteractive.com Roschier, Hamilton
TimePeopleGroup 2017-12-07 NGM SME Eminova 138 Mkr 2 st 19 kr 24 Mkr 100% H.Nygren, Giraff Data, Montsinary 60% Magnus Lönn Bo Nordlander 76.02% Hans Nygren, Montsinary, Giraff Data Mikrobolag - 0 47% -9.47% www.timepeoplegroup.com
DevPort 2017-12-07 First North Avanza Bank 172 Mkr 0 st 35 kr 57 Mkr 26% Swedbank Robur 29.5% Nils Malmros Per Rodert 29.04% SEBI Holding, Per Rodert, Nils Malmros, Bertil Nordenberg, Gormac Småbolag - 0 -20% 11.43% www.devport.se/vi-ar-devport Lindahl
Tempest Security 2017-12-06 First North Arctic Securities 160 Mkr 2 st 22 kr 51 Mkr 78% Swedbank Robur, Daniel Güner, Ivium Partners, Navare Invest 47.4% Andrew Spry Anders Laurn 52.89% Andrew Spry, Thomas Löfving, Thomas Cavas Andrew Spry, Thomas Löfving, Thomas Cavas, Lennarth Ädel Småbolag - 0 28% -9.09% tempest.se Vinge
Awardit 2017-12-05 First North JAHI Corporate 140 Mkr 2 st 28 kr 19 Mkr 0% 0% Niklas Lundqvist Olof Isberg Uppgift saknas Visionalis, Niklas Lundqvist, Johan Hagman, Emiren, Mikael Gombrii Niklas Lundqvist, Johan Hagman, Anders Holmstedt, Mats Ahlberg Mikrobolag Läs 0 268% 36.43% www.awardit.se Aqurat
2cureX 2017-11-24 First North Sedermera Corporate Finance 81 Mkr 1 st 7.8 kr 18 Mkr 100% Sedermera-kunder, Gerhard Dal 50.2% Ole Thastrup Povl-Andre Bendz Uppgift saknas Ole Thastrup, Ulrich Spengler, FORCE Technology Mikrobolag - 0 85% 3.21% www.2curex.com
Touchtech 2017-11-22 Spotlight InWest Corp. 50 Mkr 1 st 6.9 kr 10 Mkr 100% Per Nilsson, Christian Berger, m.fl., Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal, Sonny Johansson 52% Deniz Chaban Gösta Blomqvist Uppgift saknas Deniz Chaban, Greenfield, Sebastian Hartman, Almi, Sonny Johansson Mikrobolag - 0 67% 15.22% www.touchtech.com Aktieinvest
Irras 2017-11-22 First North ABG Sundal Collier 1065 Mkr 1 st 45 kr 290 Mkr 100% Serendipity, Vandel Medical 12.1% Kleanthis G. Xanthopoulos Anders P. Wiklund Uppgift saknas Vandel Medical, Serendipity, F.EX Endotherapy Småbolag - 0 -52% -16.44% irras.com Vator, Setterwalls, Baker McKenzie
Seafire 2017-11-16 NGM SME Augment Partners 56 Mkr 7 st 12 kr 20 Mkr 100% Fireseas, Lendau Capital, Johan Bennarsten, Johan Andersson Jens Miöen, Gerhard Dal, Per Vasilis, LMK, Göran Månsson 80% Johan Bennarsten Joachim Berner Uppgift saknas Fireseas, Brohuvudet, Hans Sköld Mikrobolag - 0 -36% -33.33% seafireab.com Invesdor, Aqurat, DLA Piper
Indentive 2017-11-13 First North Remium 99 Mkr 4 st 18 kr 30 Mkr 100% Aggregate Media Fund 41% Lars-Thomas Rasmussen Mikael Hult Uppgift saknas Mattias Andersson, Anders Brink, Carl-Johan Gerhardsson Mikrobolag - 100 -39% -14.94% indentive.se Nordnet Bank, Aktieinvest, Delphi
Bublar 2017-11-06 NGM SME G&W FK 88 Mkr 6 st 3.67 kr 24 Mkr 100% Need Invest, Henrik Melinder, G&W FK, Niclas Löwgren LMK, Göran Källebo, Göran Månsson, Feat Invest 85.1% Magnus Granqvist Staffan Eklöw Uppgift saknas Kenneth Häggmark, Margnus Granqvist, Need Invest Mikrobolag - 100 52% -15.45% bublar.com Aktieinvest
Ferronordic 2017-10-27 Nasdaq Mid Carnegie 2180 Mkr 1 st 150 kr 450 Mkr 44% LMK, Martin Gren, Vätterleden, GLG Partners 38.9% Lars Corneliusson Staffan Jufors Uppgift saknas Skandinavkonsult, Mellby Gård, Erik Eberhardson, Lars Corneliusson Miljardbolag Läs 100 -0% 7.33% ferronordic.ru/sv Gernandt & Danielsson, Goltsblat Berwin
Bibb Instruments 2017-10-27 Spotlight Sedermera Corporate Finance 48 Mkr 1 st 5.85 kr 13 Mkr 100% Sedermera-kunder, Bruno Walther, Charles Walther, Fårö Capital 35.3% Fredrik Lindblad Erik von Schenck Uppgift saknas CHWA Konsult, LU Holding, Fårö Capital Mikrobolag Läs 0 32% 53.85% www.bibbinstruments.com
ESEN eSports 2017-10-26 Spotlight Eminova 54 Mkr 7 st 16 kr 9 Mkr 100% 0% Joakim Stenberg Christer Körnbäck Uppgift saknas Joakim Stenberg, Körnbäck, Jan Lundemo Mikrobolag - 0 -95% -18.75% esenesports.com
Global Gaming 2017-10-19 First North Redeye 873 Mkr 1 st 22 kr 22 Mkr 100% 0% Stefan Olsson Peter Eidensjö Uppgift saknas Clearstream, Ahti Tiainen, Jens Sjögren Småbolag Läs 0 -50% 27.27% globalgaming.com Aktieinvest, Wistrand
Climeon 2017-10-13 First North Pareto 1307 Mkr 1 st 31 kr 200 Mkr 100% Ålandsbanken, LMK, Alfred Berg, Gullspång, Blue 99.5% Thomas Öström Per Olofsson Uppgift saknas Thomas Öström, Joachim Karhäuser, Olle Bergström Miljardbolag - 100 145% 44.19% climeon.com Baker McKenzie
Qiiwi 2017-10-13 Spotlight InWest Corp. 47 Mkr 1 st 6.4 kr 13 Mkr 100% Sonny Johansson, Per Bernhult, Oliver Molse, m.fl., Christian Berger, m.fl., Holmenbacken 62.7% Erik Dale Rundberg Naim Messo Uppgift saknas Sonny Johansson, Jetflex, Per Bernhult, Johanna Mörk Mikrobolag Läs 0 302% 93.75% www.qiiwi.com Aktieinvest
Fram 2017-10-12 First North Mangold FK 50 Mkr 1 st 20 kr 20 Mkr 100% Mangold FK, Per Vasilis, Gerhard Dal, GoMobile 50% Max Bergman Christopher Beselin Uppgift saknas Norsel, Va Duy Anh, Mangold FK Mikrobolag - 0 210% 56.5% wearefram.com Jansson & Norin
Bioarctic 2017-10-12 Nasdaq Mid Carnegie 2113 Mkr 2 st 24 kr 600 Mkr 100% AP3, HBM Healthcare, Handelsbanken Fonder, AP2, John Wattin 44.2% Gunilla Osswald Wenche Rolfsen Uppgift saknas Lars Lannfelt, Pär Gellefors, Karolinska Development Miljardbolag Läs 100 178% 20.83% www.bioarctic.se/en DNB, Lindahl, Baker McKenzie
Handicare 2017-10-10 Nasdaq Mid BofA Merrill Lynch, Carnegie 2947 Mkr 0 st 50 kr 855 Mkr 67% AP4, Danica, Holta Life Sciences 43.7% Asbjorn Eskild Lars Marcher Uppgift saknas Nordic Capital, AP4, Danica, Holta Life Sciences Nordic Capital Miljardbolag Läs 99.85 0% 10% www.handicare.se DNB, White & Case, Gernandt & Danielsson, Davis Polk & Wardwell
Balco 2017-10-06 Nasdaq Small Carnegie 1200 Mkr 0 st 56 kr 600 Mkr 0% Erik Selin, Swedbank Robur, Vätterleden, Lazard, LMK 68.3% Kenneth Lundahl Lennart Kalén Uppgift saknas Segulah, Erik Selin, Swedbank Robur Segulah Miljardbolag Läs 100 44% 16.96% www.balcogroup.se/sv/hem Danske Bank, Gernandt & Danielsson, Baker McKenzie
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Redeye 272 Mkr 2 st 22 kr 132 Mkr 100% Swedbank Robur, Vasastaden, Healthinvest, Alfred Berg, Östersjöstifelsten 89.4% Per Andersson Mikael Wolff Jensen Uppgift saknas Östersjöstiftelsen, Recipharm Venture, Swedbank Robur, Vasastaden, Healthinvest Småbolag Läs 0 195% 42.73% xspraypharma.com Aktieinvest, Hannes Snellman
Senzagen 2017-09-21 First North Vator 300 Mkr 0 st 19.4 kr 90 Mkr 100% Ålandsbanken 83.4% Anki Malmborg Hager Carl Borrebaeck Uppgift saknas Carl Borrebaeck, Malin Lindstedt, Anki Malmborg Hager Småbolag - 0 33% 110.31% senzagen.com Nordnet Bank, Baker McKenzie
Enrad 2017-07-24 Spotlight InWest Corp. 29 Mkr 2 st 5.6 kr 11 Mkr 100% Stubben, Fyrstad Företagsfin., Holmenbacken 11.4% Andreas Bäckäng Jakob Granström Uppgift saknas Weland Stål, Almi, Adinq Mikrobolag - 0 -63% -12.5% www.enrad.se Aktieinvest
News55 2017-07-21 NGM SME Capensor 43 Mkr 8 st 25 kr 8 Mkr 100% Dividend, Capensor, BGL Management, Jörns Bullmarknad 100% Fredrik Lundberg Tobias Fagerlund Uppgift saknas Bryngan Invest, Artie, C. Sahlin Marknadsföring Mikrobolag - 0 -96% -30% www.news55.se
Realfiction 2017-07-14 First North Sedermera Corporate Finance 88 Mkr 5 st 7.6 kr 22 Mkr 100% Sedermera-kunder, Amtran, Kent Ternrud Amtran 69.7% Clas Dyrholm Mikael Kjaer Uppgift saknas Ceranco Equity, Clape Holding, Artha Optimum Mikrobolag - 0 74% 14.47% www.realfiction.com 1CT Management
Netmore 2017-07-14 First North G&W FK 76 Mkr 11 st 8.4 kr 24 Mkr 100% G&W-kunder G&W-kunder 100% Richard Slunga Rolf Norberg Uppgift saknas Advanced Research, Miranet, LMK Mikrobolag - 29 -83% -30.5% netmore.se Aktieinvest, Delphi
Omnicar 2017-07-13 Spotlight Sedermera Corporate Finance 67 Mkr 2 st 5.4 kr 14 Mkr 100% Sedermera-kunder, Burrito Venture, Citarella Capital 53.6% Claus Hansen Jens Aalose Uppgift saknas Claus T. Hansen, Tine Hertz, Mayday Holding Mikrobolag Läs 0 -67% 32.41% omnicar.com
Nextcell 2017-07-13 Spotlight Sedermera Corporate Finance 50 Mkr 2 st 5 kr 25 Mkr 100% Sedermera-kunder, Gerhard Dal, Per Vasilis, P.Blomdahl, Diamyd Medical 35.7% Mathias Svahn Anders Essen-Möller Uppgift saknas Diamyd Medical, Anders Essen-Möller, Bertil Lindkvist, Göran Ofsén Mikrobolag - 0 -0% -23.04% www.nextcellpharma.com
Aspire Global 2017-07-11 First North Pareto 1323 Mkr 2 st 30 kr 329 Mkr 19% Swedbank Robur 61.2% Tsachi Maimon Carl Klingberg Uppgift saknas Barak Matalon, Eliyaho Azir, Pinhas Zahavi, Aharon Aran Barak Matalon, Eliyaho Azir, Pinhas Zahavi, Aharon Aran Miljardbolag Läs 100 44% 6.67% www.aspireglobal.com Baker McKenzie
Urb-it 2017-07-07 First North Mangold FK 298 Mkr 3 st 15 kr 110 Mkr 100% Swedbank Robur, Graffe, Zenith, Invus Lage Jonason, Gerald Engström, Erik Mitteregger, Mangold FK 66.3% Fredrik Warstedt Lage Jonason Uppgift saknas Lage Jonason, Swedbank Robur, Erik Mitteregger, Gerald Engström Småbolag Läs 0 -94% -11% urb-it.com/sv Westermark
Promore Pharma 2017-07-06 First North Redeye 502 Mkr 3 st 23.3 kr 106 Mkr 100% Midroc, Rosetta, PRP LMK, Mikael Lönn, Formue Nord, John Fällström, APS Capital 71.7% Jonas Ekblom Göran Pettersson Uppgift saknas Rosetta, Midroc, PRP Småbolag - 0 -27% -36.95% www.promorepharma.com/en Avanza Bank, Aktieinvest, Setterwalls
Cimco 2017-07-04 First North Avanza Bank 287 Mkr 1 st 14.5 kr 35 Mkr 100% LMK, Christian Berger, m.fl. 59.3% Cecilia Anderberg Andreas Blomdahl Uppgift saknas The Happy Bunch, Marine Diesel, Foster Global Småbolag - 100 -89% 23.45% www.oxe-diesel.com Västra Hamnen, Nordnet Bank, Lindahl
Sensec 2017-06-28 NGM SME Eminova 87 Mkr 4 st 0.7 kr 8 Mkr 100% 0% Michael Pettersson Mats Holmberg Uppgift saknas Desmond, Michael Pettersson, Brityard Invest, Carfield Mikrobolag - 0 6% -10% sensec.se
iApotek 2017-06-28 Spotlight Capval Corp. 22 Mkr 3 st 3.3 kr 3 Mkr 100% 0% Beatrice Sederowsky Hans Orre Uppgift saknas B18 Invest, Malfors Promotor, Blue Lemon, Blue Bat Mikrobolag - 0 -35% -16.67% www.iapotek.se Partner FK
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Mangold FK 551 Mkr 4 st 15 kr 91 Mkr 100% Swedbank Robur, Leif Edlund, Rocet, Mats Invest, Egonomics 100% Katri Lind Jörgen Cederholm 46.07% Egonomics, Bränneröd Fastighets, Rocet, LMK Småbolag - 100 -64% -2% www.quartiersproperties.se DLA Piper, Monereo Meyer Marinel
Sedana Medical 2017-06-21 First North Pareto 318 Mkr 0 st 19.5 kr 100 Mkr 100% Healthinvest, Alto, Alfred Berg, Brohuvudet, Nyenburgh Holding 55% Christer Ahlberg Thomas Eklund Uppgift saknas Sten Gibeck, Magiola, Linc Invest, Michael Ryan, Ron Farrell Småbolag - 100 512% 22.05% www.sedanamedical.com Setterwalls
Trianon 2017-06-21 First North Handelsbanken, Carnegie 1650 Mkr 0 st 48 kr 500 Mkr 60% Martin Gren, LMK, Länsförsäkringar, PriorNilsson 50% Olof Andersson Mats Cederholm Uppgift saknas Olof Andersson, Briban Invest, Martin Gren Olof Andersson, Briban Invest, Cedelma Miljardbolag - 100 74% 7.29% www.trianon.se Vinge
Bonesupport 2017-06-21 Nasdaq Small Carnegie, ABG Sundal Collier 1341 Mkr 4 st 29 kr 500 Mkr 100% Swedbank Robur, Healthcap, AP3, Industrifonden 47.2% Richard Davies Håkan Björklund Uppgift saknas Healthcap, Industrifonden, Lundbeck, AP3 Miljardbolag Läs 79.03 17% 10.34% www.bonesupport.com Setterwalls, Baker McKenzie
Surgical Science 2017-06-19 First North Erik Penser Bank 170 Mkr 0 st 35 kr 70 Mkr 100% Swedbank Robur, Healthinvest, Semelin 70.1% Gisli Hennermark Roland Bengtsson Uppgift saknas Marknadspotential, Semelin, Swedbank Robur Småbolag - 0 189% 63.57% surgicalscience.com Vinge
Nitro Games 2017-06-16 First North Augment Partners 77 Mkr 2 st 40 kr 31 Mkr 100% Bernhard von der Osten-Sacken, Jacob Ehrnrooth, Augment Partners, Gerhard Dal 60% Jussi Tähtinen Antti Villanen Uppgift saknas Jacob Ehrnrooth, Savox Investments, Antti Villanen Mikrobolag - 0 -66% 1% www.nitrogames.com Mangold FK, Smartius
Enersize 2017-06-15 First North Sedermera Corporate Finance 202 Mkr 1 st 6.9 kr 28 Mkr 100% Scania Growth Capital, Swedish Growth Fund, Sedermera-kunder 42.5% Sami Mykkänen Christian Merheim Uppgift saknas Cleantech Invest, Thorkel Investments, Sami Mykkänen Småbolag - 0 -78% 23.91% enersize.com
Paxman 2017-06-12 First North Erik Penser Bank 152 Mkr 1 st 9.5 kr 30 Mkr 100% LF Blekinge, Göran Källebo, Roger Johansson 41.5% Richard Paxman Per-Anders Johansson Uppgift saknas Glenn Paxman, Björn Littorin, Richard Paxman Småbolag - 0 445% 14.74% www.paxman.se Delphi
TC Connect 2017-06-09 First North Mangold FK 60 Mkr 1 st 20 kr 15 Mkr 100% Ole Oftedal, Mangold FK, GoMobile 53.3% Ulf Carlzon Ole Oftedal Uppgift saknas TPE, Ole Oftedal, Mangold FK Mikrobolag - 100 25% 43% tcconnect.no Wistrand
Zaplox 2017-06-08 First North Sedermera Corporate Finance 131 Mkr 2 st 5.5 kr 45 Mkr 100% Sedermera-kunder, Swedish Growth Fund, LMK, Industrifonden LMK, Industrifonden 71.2% Magnus Friberg Åke Sund Uppgift saknas LMK, Mankel Beteiligungen, Industrifonden Mikrobolag Läs 0 -62% 17.27% www.zaplox.com
Net Trading Group 2017-06-07 NGM SME Göteborg Corp. 62 Mkr 6 st 4.8 kr 15 Mkr 100% Oliver Molse, m.fl., Dividend, Per Vasilis, G&W FK, Rune Löderup Oliver Molse, m.fl., Dividend, Per Vasilis, G&W FK, Rune Löderup 80% Morten Hansson Tommy Nilsson Uppgift saknas Petter Sorlie, Morten Hansson, Thor Johansen Mikrobolag - 0 -76% -36.88% maxgodis.se Aqurat, Eminova
Boozt 2017-05-31 Nasdaq Mid Carnegie, Danske Bank 3493 Mkr 1 st 62 kr 1613 Mkr 25% Ferd AS, ATP, Catella 35.1% Hermann Haraldsson Henrik Theilbjorn Uppgift saknas KP Livsforsikring, Sunstone, Verdane, ECCP Sunstone, Verdane, ECCO Miljardbolag Läs 100 -32% 25% www.boozt.com Berenberg, Vinge
Terranet 2017-05-30 First North Vator 311 Mkr 1 st 13 kr 100 Mkr 100% Ålandsbanken, Sverker Martin-Löf, Leif GW Persson Ålandsbanken 95% Per-Olof Johannesson Christian Lagerling Uppgift saknas Danir, Håkan Thysell, Måns Hultman Småbolag - 0 -74% 32.31% terranet.se Eminova, Baker McKenzie
Ayima 2017-05-29 Spotlight Capval Corp. 110 Mkr 4 st 21 kr 11 Mkr 100% G.Månsson, R.Näsström, Blue Bat, Oliver Molse, m.fl. 100% Michael Jacobson Thomas Jansson Uppgift saknas New Equity Venture, Michael Jacobson, Michael Nott Mikrobolag Läs 0 -29% 1.43% www.ayima.com Partner FK
Medicover 2017-05-23 Nasdaq Mid Jefferies, SEB 7467 Mkr 1 st 56 kr 2031 Mkr 100% 0% Fredrik Rågmark Fredrik Stenmo 10.85% Celox Holding (Stiftelse, familjen af Jochnick), NG Invest Beta, Familjen af Jochnick, Fredrik Stenmo, Fredrik Rågmark Miljardbolag Läs 100 48% 16.96% www.medicover.com Carnegie, Nordea
Munters 2017-05-23 Nasdaq Large Carnegie, Goldman Sachs 10098 Mkr 0 st 55 kr 4142 Mkr 2% FAM, Alecta, AMF, Handelsbanken Fonder, Brummer 63.4% John Peter Leesi Christopher Curtis Uppgift saknas Nordic Capital, FA International, FAM Nordic Capital, FA International Miljardbolag Läs 100.06 -19% 20.09% www.munters.com Danske Bank, Jefferies, Nordea, Swedbank
Bioservo 2017-05-22 First North Stockholm Corp. 206 Mkr 4 st 24 kr 59 Mkr 95% Tellacq, Tomas Ward 51.8% Erik Landgren Anders Lundmark Uppgift saknas Tellacq, Anders Lundmark, Tomas Ward Maria Amechazurra, Santiago Verde Småbolag - 64.67 -53% -20.83% www.bioservo.se Aqurat, Nordnet Bank, Avanza Bank, Glimstedt
Mobiplus 2017-05-19 Spotlight InWest Corp. 40 Mkr 2 st 7.3 kr 7 Mkr 100% Janek Skoglund, R.Larsson, Fyrstad Företagsfin., Gerhard Dal 50.3% Fredrik Alsgren Calle Mörck Uppgift saknas Havslyckan, WB Invest, Janek Skoglund Mikrobolag Läs 0 -89% - www.mobiplus.se Aktieinvest
Nexar Group 2017-05-18 NGM SME G&W FK 49 Mkr 12 st 6.3 kr 24 Mkr 100% "Befintliga ägare" Ej angivna 80.4% Mats Johansson Mats Jakobsson 16.33% Mikael Karlsson, JPJ Invest, Mats Jakobsson, Niclas Löwgren, G&W FK Mikrobolag - 0 -97% -62.22% nexargroup.se
Integrum 2017-05-15 First North Söderlind & Co 174 Mkr 2 st 20 kr 22 Mkr 100% Gert Nordin, Öhman, Spectric Intelligence, Per Nilsson 50.9% Jonas Bergman Thomas Nortoft Uppgift saknas Rickard Brånemark, Rothesay, Nordica Life, Gerhard Dal, Per Vasilis Småbolag - 100 -55% 12.5% integrum.se Setterwalls
Cloudrepublic 2017-05-12 NGM SME Göteborg Corp. 51 Mkr 10 st 27 kr 15 Mkr 100% Oliver Molse, m.fl., Rune Löderup, Göran Månsson, Dividend, Capensor Oliver Molse, m.fl., Rune Löderup, G.Månsson, Dividend, Capensor 100% Alexander Kehrer Ari Liukko Uppgift saknas Ari Liukko, Alexander Kehrer, Peter Peldan Mikrobolag - 100.1 -59% -32.59% www.cloudrepublic.com/sv Eminova
Sdiptech 2017-05-12 First North Carnegie 1696 Mkr 0 st 56 kr 500 Mkr 100% Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder 35% Jakob Holm Ashkan Pouya Uppgift saknas Serendipity, Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder Serendipity Miljardbolag Läs 54.41 -29% - sdiptech.com/sv Gernandt & Danielsson, Baker McKenzie
SECITS 2017-05-11 First North Eminova 105 Mkr 7 st 13.71 kr 18 Mkr 100% Per Vasilis, Ehsan Ashrafi, Alexander Albedj, Formue Nord 86.1% Hans Molin Gerhard Larsson Uppgift saknas Pavi IT, Bjässbodarna Invest, Talien Invest Mikrobolag - 0 -76% -27.79% www.secits.se
Instalco 2017-05-11 Nasdaq Mid SEB 2547 Mkr 0 st 55 kr 968 Mkr 0% Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, RAM, Carnegie, Pareto 56.8% Per Sjöstrand Olof Ehrlén Uppgift saknas FSN Capital, Per Sjöstrand, Swedbank Robur FSN Capital, C B Holding, R5 Capital Miljardbolag Läs 100 59% 18.18% instalco.se Carnegie, Nordnet Bank, Setterwalls, White & Case
Freedesk 2017-05-10 Spotlight Sedermera Corporate Finance 43 Mkr 8 st 3.5 kr 13 Mkr 100% Sedermera-kunder, M.Ahlin 47.9% Stefan Westergård Cecilia Hollerup Uppgift saknas Stefan Westergård, Mödala Gruppen, Cecilia Hollerup Mikrobolag - 0 0% -56.57% www.thefreedesk.se Aqurat
Bambuser 2017-05-05 First North Remium 140 Mkr 2 st 9.2 kr 24 Mkr 100% LMK, Jens Miöen, Gerhard Dal, Fredrik Lundgren LMK, Jens Miöen, Gerhard Dal, Fredrik Lundgren 75% Hans Eriksson Ingrid Bojner Uppgift saknas Måns Adler, LMK, Almi Småbolag - 0 -94% -34.78% bambuser.com Aktieinvest, Vinge, Nordnet Bank, Västra Hamnen
Mantex 2017-05-05 First North G&W FK 123 Mkr 6 st 8.7 kr 48 Mkr 100% Pegroco LMK, Henrik Wiman, m.fl., Oliver Molse, m.fl. 95.8% Max Berger Per Grunewald Uppgift saknas Pegroco Invest, Henrik Wiman, m.fl., Industrifonden, Allba Mikrobolag Läs 0 -90% -47.59% www.mantex.se Aqurat, Lindahl
Compare IT 2017-05-03 Spotlight InWest Corp. 46 Mkr 2 st 6.7 kr 10 Mkr 100% Christian Berger, m.fl., Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal 47.8% Kerstin Lindqvist Toms Jeanette Andersson Uppgift saknas Jimmy Björkman, Martin Strandqvist, Extrico, Jelifa, Poqvint Mikrobolag Läs 99.5 -75% -7.46% www.compare-it.se Aktieinvest
XMReality 2017-04-26 First North Redeye 200 Mkr 3 st 13.7 kr 60 Mkr 100% AMF Fonder, Handelsbanken Fonder, C World Wide, Industrial Development, Sverker Martin-Löf 63.3% Johan Castevall Claes Nylander Uppgift saknas Almi, Rambas, Per Carleberg Småbolag - 0 -52% 6.2% xmreality.se Aktieinvest, Ramberg Advokater
Acucort 2017-04-24 Spotlight InWest Corp. 48 Mkr 3 st 6.9 kr 15 Mkr 100% Christian Berger, m.fl., Oliver Molse, m.fl., Gerhard Dal, Rune Löderup, Fyrstad Företagsfin. 42.2% Mats Lindfors Sten Sörensen Uppgift saknas P.U.L.S, Sparbanksstifelsen Skåne, BE Participation Mikrobolag Läs 0 -5% -30.43% acucort.se Aktieinvest
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Redeye 102 Mkr 6 st 16.5 kr 54 Mkr 100% LMK, Mikael Lönn, Dividend, Oliver Molse, m.fl., Rune Löderup 91.9% Annette Colin Lövgren Philip Siberg Uppgift saknas Mikael Lönn, Frostskog, Skogsmöllan Mikrobolag - 0 -88% -40.12% www.annexinpharma.com/sv Aqurat, Lindahl
Sonetel 2017-04-12 First North G&W FK 100 Mkr 4 st 29.6 kr 26 Mkr 100% Rune Löderup, Oliver Molse, m.fl., Henrik Wiman, m.fl., LMK, Dividend Rune Löderup, Oliver Molse, m.fl., Henrik Wiman, m.fl., LMK, Dividend 90.6% Henrik Thomé Mats Sommarström Uppgift saknas Henrik Thomé, Almi, Tim Hansen Mikrobolag - 0 -61% -4.19% sonetel.com/sv
FM Mattsson 2017-04-10 Nasdaq Small Swedbank 914 Mkr 0 st 68 kr 136 Mkr 100% Svolder 50% Fredrik Skarp Johnny Alvarsson Uppgift saknas Tibia Konsult, LK Finans, Mats Mattsson Miljardbolag Läs 0 27% 38.24% www.fmm-mora.com/sv Baker McKenzie
Actic 2017-04-07 Nasdaq Small SEB, Carnegie 803 Mkr 1 st 50.5 kr 435 Mkr 62% Athanese Industrial, Swedbank Robur, AP4 35.6% Christer Zaar Erik Lautmann Uppgift saknas Actic International, Athanese Industrial, Swedbank Robur Actic International Miljardbolag Läs 34.7 -32% 0.99% www.acticgroup.se DNB, Vinge, White & Case
Intervacc 2017-04-07 First North Remium 161 Mkr 3 st 10 kr 50 Mkr 100% Rothesay, Humle, LMK, Per Vasilis, Per Nilsson 85% Jan-Ingmar Flock Rune Bergman Uppgift saknas K Janzon Holding, Lyftet Holding, N.R. Bergman Småbolag - 0 6% -21% intervacc.se Aktieinvest, Lindahl
Tangiamo Touch 2017-04-06 First North Göteborg Corp. 97 Mkr 6 st 5 kr 24 Mkr 100% Ospecifierat Ospecifierat 80.9% Mats Nordahl Jan Bengtsson Uppgift saknas Glenn Mörk, G&W FK, Niclas Löwgren, Gerhard Dal Mikrobolag - 100 -84% -24.2% www.tangiamo.com Aqurat
SSM Holding 2017-04-06 Nasdaq Mid ABG Sundal Collier, SEB 2316 Mkr 4 st 59 kr 579 Mkr 93% Länsförsäkringar, Malmegårds Fastighet, Grandholm Fastighet 31.1% Mattias Roos Anders Janson Uppgift saknas Eurodevelopment Holding, Länsförsäkringar, Malmegårds Fastighet Eurodevelopment Holding Miljardbolag Läs 41.06 -85% -0.85% www.ssmlivinggroup.com Gernandt & Danielsson, Hammarskiöld
Isofol Medical 2017-04-04 First North Pareto 917 Mkr 1 st 29 kr 430 Mkr 100% Handelsbanken Fonder, AFA Försäkring 50% Anders Rabbe Jan-Eric Österlund Uppgift saknas Biofol, Yield Life Science, Recipharm Venture Miljardbolag Läs 0 -11% -6.9% isofol.se Pareto, Vinge
Ambea 2017-03-31 Nasdaq Mid Carnegie, Nordea 5071 Mkr 0 st 75 kr 1992 Mkr 10% Fidelity, Öresund, Didner Gerge, Carve Capital, Catella 47.7% Fredrik Gren Lena Hofsberger Uppgift saknas Actor SCA, Öresund, Fidelity, Didner Gerge, Catella Actor SCA Miljardbolag Läs 100.05 6% 10% www.ambea.se Vinge, Latham & Watkins, Danske Bank
Prolight 2017-03-31 NGM SME G&W FK 39 Mkr 10 st 0.75 kr 23 Mkr 100% G&W-kunder 90% Maria Holmlund Mats Persson Uppgift saknas Ingemar Kihlström, MK Capital, G&W FK Mikrobolag - 14.23 57% -37.33% prolight.se
Biovica 2017-03-29 First North Vator 220 Mkr 1 st 12.5 kr 60 Mkr 100% A.Rylander, Ålandsbanken 83.3% Anders Rylander Göran Brorsson Uppgift saknas Rylander*, Leif Glantz, Kristina Gronowitz Småbolag - 0 -3% -4.4% biovica.com Eminova, Baker McKenzie
Unibap 2017-03-27 First North Mangold FK 97 Mkr 1 st 20 kr 23 Mkr 100% Mangold FK, Per Vasilis, Gerhard Dal, Rune Löderup, Per Nilsson 60.9% Fredrik Bruhn Gunnar Bergstedt Uppgift saknas Rothesay Limited, Fredrik Bruhn, Per Vasilis Mikrobolag - 0 19% 40% unibap.com Delphi
Eatgood 2017-03-27 Spotlight InWest Corp. 44 Mkr 4 st 5.9 kr 12 Mkr 100% Christian Berger, m.fl. 25.4% Henrik Önnermark Per Johan Swartling Uppgift saknas Henrik Önnermark, Bengt Andersson, TSP Förvaltning, Almi, Karl Johan Blank Mikrobolag Läs 33.9 -43% -34.07% eatgood.se Aktieinvest
Mips 2017-03-23 Nasdaq Small ABG Sundal Collier, Handelsbanken 1164 Mkr 0 st 46 kr 570 Mkr 26% Swedbank Robur, AP3, Handelsbanken Fonder, Lannebo, LMK 60.5% Johan Thiel Bengt Baron Uppgift saknas BTA, Healthcap, KTH-Chalmers Capital, Almi, Bengt Baron BTA, Healthcap, KTH-Chalmers Capital, Almi Miljardbolag Läs 100 160% 11.96% mipsprotection.com Cederquist, Hammarskiöld
Chromogenics 2017-03-23 First North G&W FK 197 Mkr 4 st 8.5 kr 117 Mkr 100% Henrik Wiman, m.fl., LMK, Per Vasilis, Sverker Martin-Löf, G&W FK Henrik Wiman, m.fl., LMK, Per Vasilis, Sverker Martin-Löf 81.8% Thomas Almesjö Anders Brännström Uppgift saknas K-Svets Venture, New Energy Solutions, Volvo Venture Capital Småbolag - 7.93 -90% -25.05% www.chromogenics.com Aktieinvest, Erik Penser Bank
Acosense 2017-03-20 Spotlight InWest Corp. 37 Mkr 2 st 8.6 kr 12 Mkr 100% Almi, Per Nilsson 60.3% Per Hellman Ingvar Andersson Uppgift saknas Chalmers Ventures, Divergensia, Almi Mikrobolag Läs 0 -67% 18.6% www.acosense.com Aktieinvest
Initiator Pharma 2017-03-16 Spotlight Sedermera Corporate Finance 48 Mkr 3 st 5.5 kr 20 Mkr 100% Sedermera-kunder, Leif Peters, Claus Oleses, Ulf Simonsen, Torgeir Vaage 58% Claus Olesen Magnus Persson 23.07% Dan Peters, Ulf Simonsen, Mikael Thomsen, Claus Elsborg Olesen Mikrobolag - 0 -23% 5.45% initiatorpharma.com Aqurat
Samtrygg 2017-03-15 NGM SME Eminova 53 Mkr 8 st 7 kr 5 Mkr 100% Abelco, R.Näsström 63.6% Marcus Lindström Barbro Engman Uppgift saknas Marcus Lindström, Jakob Tivell, Cantiagona Mikrobolag - 100 -40% -39.43% www.samtrygg.se
Hemcheck 2017-03-15 First North Corpura 63 Mkr 2 st 6 kr 28 Mkr 100% Almi, LMK, Per Nilsson, Per Vasilis 53.2% Annelie Brolinson Fredrik Sjövall Uppgift saknas Stockholm Karlstad Invest, Almi, LMK Mikrobolag - 100 41% 15.73% hemcheck.com Aktieinvest, Fredersen Advokat
Chordate 2017-03-08 NGM SME Mangold FK 69 Mkr 3 st 19 kr 20 Mkr 100% GoMobile, Mangold FK, Oliver Molse, m.fl., Vilhelm Sundström, Lage Jonason 73% Fredrik Henckel Henrik Rammer Uppgift saknas Henrik Rammer, Tiven GmbH, Vilhelm Sundström Mikrobolag - 0 -94% -26.32% www.chordate.com Hamilton
Spintso 2017-03-03 NGM SME Eminova 30 Mkr 5 st 4.8 kr 6 Mkr 100% A.Lagerberg 60% Peter Evertsson Frank Teneberg Uppgift saknas Monotarg, Mark Baljeu Mikrobolag - 0 -51% -38.13% www.spintso.se
IRLAB 2017-02-28 First North Stockholm Corp. 420 Mkr 4 st 60 kr 116 Mkr 100% Daniel Johnsson, Vätterleden, FV Group, Baretten Konsult 78.4% Nicholas Waters Anders Vedin Uppgift saknas Sivert Larsson Foundation, FV Group, Nicholas Waters Småbolag Läs 0 427% -1.67% www.irlab.se Aqurat, Delphi, Hjalmarsons och Partners, Investigum, Avanza Bank
Oncopeptides 2017-02-22 Nasdaq Mid ABG Sundal Collier, Carnegie 1786 Mkr 2 st 46 kr 650 Mkr 100% Gladiator, SEB-stiftelsen, Carnegie, Industrifonden, Healthcap 36.3% Jakob Lindberg Alan Hulme Uppgift saknas Industrifonden, Healthcap, Alan Humle Miljardbolag Läs 46.15 165% -6.52% www.oncopeptides.se DNB, Setterwalls, White & Case
Aerowash 2017-02-17 Spotlight Partner FK 44 Mkr 8 st 20 kr 6 Mkr 100% G.Månsson, Nordic Emotion, R.Näsström, G.Jansson 100% Niklas Adler Jan Nilsson 61.03% Nordic Ground, New Equity Venture, Joakim Adler, Niklas Adler, Richard Näsström Mikrobolag - 0 -14% -28% aerowash.com
Menucard 2017-02-06 Spotlight Eminova 42 Mkr 5 st 4.5 kr 20 Mkr 100% 1CT Equity, Artha Formue Nord 75.5% Kim Lykke Sommer Christian Peytz Uppgift saknas 1CT Equity, Creative Organisations, Artha Gruppen Mikrobolag Läs 0 -97% -9.78% menucard.dk
Acousort 2017-01-09 Spotlight Sedermera Corporate Finance 41 Mkr 3 st 5.5 kr 11 Mkr 100% Sedermera-kunder 41.2% Torsten Freltoft Martin Linde Uppgift saknas Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft Mikrobolag Läs 0 55% 58.18% acousort.com Aqurat