Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kvalitet klår konjunktur

2019-02-06 18:00
Atlas Copco verkar inom affärsområdena kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik samt energiteknik.

Atlas Copco är finverkstad i ordets rätta bemärkelse. Även om konjunkturen kan tynga kortsiktigt är det köpläge på lång sikt.

KÖP Atlas Copcos bokslut i förra veckan var bättre än befarat och aktien handlades upp något på rapportdagen. Farhågorna som verkstadsbolaget hade flaggat för i rapporten för det tredje kvartalet i oktober, om en svaghet inom halvledarindustrin, kom till viss del på skam då affärsområdet Vakuumteknik redovisade överraskande starka siffror.

Bolaget bedömer att efterfrågan på kort sikt kommer att bli något lägre. Guidningen föregicks enligt vd Mats Rahmström av en intern debatt kring huruvida den i stället skulle vara oförändrad efterfrågan. Efter att ha beaktat risker som tullar och Brexit och den svaga utvecklingen som noterats i bland annat Tyskland och Kina, landade Atlas Copco dock i något lägre efterfrågan. Ingen särskild sektor pekades ut som orsak. I det tredje kvartalet hade som sagt halvledarsektorn tillsammans fordonsindustrin pekats ut som svaga områden.

För Affärsvärldens ettåriga rekommendationshorisont är konjunkturutvecklingen inte oväsentlig, inte minst då den påverkar vinstutvecklingen på kort sikt och därmed marknadens prissättning av aktien. Att vara alltför brydd om konjunkturen vid en investering i Atlas Copco är dock att missa poängen. Bolaget har en finansiell historik som är minst sagt imponerande stabil, eller vad sägs om 14,3 procent som bottennotering för rörelsemarginalen de senaste 15 åren?

Flera orsaker ligger bakom den stabiliteten. Bolagets berömt decentraliserade struktur och kapitalsnåla affärsmodell är två av dem. En hög andel serviceintäkter samt omsorgen som läggs ned på att välja ut vilka nischer bolaget ska verka inom är två andra.

Det sägs att om ett bra bolag går upp mot en dålig bransch, så vinner branschen. Bra bolag väljer dock sina strider så att yttre förutsättningar aldrig riskerar att rycka segern ur händerna. I Atlas fall innebär det viljan att vara ledande inom sina nischer, vilket förutsätter förmågan att kunna spendera mer pengar än konkurrenterna på forskning och utveckling. Pengar satsade på utveckling korrelerar väl med framgång, säger vd Rahmström.

Dessutom ska produkten vara kritisk för kundens process, vilket i praktiken innebär skillnaden mellan att hjälpa kundens ingenjörer att hitta effektiviseringar mot att träffa kundens inköpare för en årlig prisförhandling (nedåt). Lägg på det servicepotential, vilket utöver lönsamma och stabila servicekontrakt ger nöjdare kunder, enligt bolagets egen statistik.

Den här modellen har tjänat Atlas Copco väl under lång tid och kommer sannolikt fortsätta att göra det under många år framöver. På några års sikt bedömer Affärsvärlden dessutom tillväxtutsikterna som goda, inte minst eftersom bolaget visat sig vara skickligt på att fånga upp och tillvarata de många mindre trender och omställningar som hela tiden pågår inom industrin. Nya fästelement inom fordonsindustrin är ett av de senaste årens exempel.

På ett års sikt kommer dock konjunkturen att överskugga all sådan utveckling; enligt Factsets analytikerkonsensus kommer rörelseresultatet att minska 2019 jämfört med 2018. Aktien handlas nu skuldjusterat till runt 13,5 gånger rörelsevinsten, ev/ebit, på både 2018 års utfall samt 2019 års prognos. Det är under aktiens snittvärdering de senaste tio åren.

För en investerare med lång tidshorisont är Atlas Copcos aktie klart köpvärd på dagens nivåer. På ett års sikt är dock utfallet mer av en chansning, eftersom konjunktursignalerna kraftigt kan påverka hur marknaden prissätter verkstadssektorn som helhet. Rekommendationen landar alltjämt i köp, om än med en konjunkturell brasklapp medskickad.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom