Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gula lampor i verkstan

2019-08-21 18:00

Börsens verkstadsjättar gav sena konjunktursignaler inför tvär finanskris 2008/2009. I senare års högkonjunktur har de dock hunnit blinka gult.

Den amerikanske författaren Mark Twains citat att ”historien aldrig upprepar sig” följs inte sällan av ”men den rimmar”. Tillägget ligger det någonting i – i synnerhet för cykliska ekonomiska förlopp där flera krafter samverkar i en kraftig pendel mellan hausse och baisse.

I tabellen synar Affärsvärlden ett antal aktivitetssignaler i fem av verkstadens stora: Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF och Trelleborg. Hur väl förutspådde de den globala finanskrisen 2008/2009, och vad signalerar de om dagens långt gångna högkonjunktur?

År för år listas när ett antal nyckel- och värderingstal toppade (grönt), började vända ned (gult) och bottnade (rött). Det jämförs med hur aktien totalavkastade efter respektive aktivitetsnivå, mätt ett kvartal efter siffran och 12 månader framåt. Inför finanskrisen hade varken årliga stegvis order- eller omsättningssignaler (gult) hunnit rädda besparingar från verkstaden, eller föregått konjunkturen. De stora aktienedgångarna (rött) följde i stället direkt efter tillväxttoppen (grönt) i Volvo, Atlas, Sandvik och SKF. Intressant nog är dock varningssignaler (gul) om stegvis tillväxtförsvagning i dag mer eller mindre utlösta i alla bolagen (tydligast i Volvo, vars ordertillväxt toppade 2017).

En signal som däremot fungerade skapligt, om än subtilt, inför finanskrisen var lätt uppbyggnad i bolagens lager (DOH) och/eller kundfordringar (DSO).

Trelleborg är specialfallet där aktiekursen var framåtblickande inför finanskrisen: kraftigt ned långt innan fundamentan vek (till gul samt röd) och kraftigt upp innan fundamentan bottnat klart.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom