Om erbjudandet

Erbjudande 80 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 88%
Börsvärde efter notering 212 Mkr
Teckningskurs 11 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-29
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 70 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.5 Mkr (9.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioworks
VD Mats Johnson
Styrelseordförande Thomas Pollare
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 21
Börsvärde efter notering 212 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.37 miljoner aktier (7.1%)
Antal aktier efter notering 19.32 miljoner
Hemsida www.bio-works.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Almi Invest 5 Mkr 2.4%
Andrew Bright 3.9 Mkr 1.9%
Inovata 3.8 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Amicogen Ingen uppgift Ingen uppgift
Ålandsbanken Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 70 Mkr 87.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.