Om erbjudandet

Erbjudande 31 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 115 Mkr
Teckningskurs 7.7 DKK (2 TO per 5 aktier)
Sista teckningsdag 2021-08-31
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.7 Mkr (12.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag CS Medica
VD Lone Henriksen
Styrelseordförande Jørgen Flemming Ladefoged
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 115 Mkr
Nyckelpersoners ägande 8 miljoner aktier (73.4%)
Antal aktier efter notering 10.9 miljoner
Hemsida www.cs-medica.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lone Henriksen 42.2 Mkr 36.7%
Gitte Henriksen 42.2 Mkr 36.7%
Finn-Ove Henriksen and Nina Henriksen 3.8 Mkr 3.3%
Ylber Rexhep 2.7 Mkr 2.3%
Tonoy Sayeed 1.7 Mkr 1.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Finn-Ove Henriksen and Nina Henriksen 3.8 Mkr 12.5%
Ylber Rexhep 2.7 Mkr 8.7%
Tonoy Sayeed 1.7 Mkr 5.5%
Kent Eklund 1.2 Mkr 3.9%
Taulant Bara 1.2 Mkr 3.9%
Med flera
Totalt åtagande: 18.4 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.