Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starka case på toppsvag börs

2019-05-29 18:00

Nordiska Värdeportföljen återtar sitt indexförsprång för 2019 så här långt. Till ungefär hälften tack vare ”hemmabryggda” portföljval, och till ungefär hälften tack vare att börsens cykliska återhämtningsrally tappat formen.

Vid förra uppdateringen i magasinet låg Nordiska Värdeportföljen hela 9 procentenheter efter Stockholmsbörsens cykliska återhämtningsrally sedan årsskiftet. En månad senare har ställningen skiftats till mindre indexledning i år. Överavkastningen sedan starten för 1,5 år sedan är nu 15 procentenheter och den värdeinriktade Affärsvärlden Analys+ modellportföljen går mot att stänga maj på ny rekordnivå.

Börjar vi med det kursmässigt negativa mottogs senaste stålbadsrapporten från största innehavet Pandora (16 procents portföljvikt) först lätt positivt. Sedan pressade en nervös börs ned aktien till nya flerårslägsta. Nordiska Värdeportföljen ser börsen ta ut ett totalhaveri i förskott, med möjlig flerdubblaruppsida om smyckesjättens nytändning lyckas.

På pluskontot ses ett helt knippe portföljcase. Nu fjärde största innehavet Ratos (13 procent) rusade, då senare års städningsgrepp har börjat stadga upp konglomeratets löpande resultat. Affärsvärlden ser mer uppsida och har utfärdat nytt köpråd.

Oriflames (5 procent) grundarfamilj af Jochnick har som största ägarkonstellation lagt vad vi bedömer är ett opportunistiskt snålbud på hela bolaget. Budet värderar ett lågbelånat Oriflame i en svacka till låga 7 gånger rörelseresultatet för 2019–2021, ev/ebit, utifrån vad säljsidans analytikerkår ser framför sig enligt Factset.

Portföljens minsta bolag Allgon (13 procent) har svällt till tredje största position efter rapportbesked som svarade mot det ökade intresset för caset.

Eolus Vind (12 procent) är vindkraftsvinnaren som fortsätter att ge och ge. Även här drivs uppvärderingen av att fler upptäcker småbolagscaset, här billigt kassaflöde och stor projektpotential utanför balansräkningen.

Den senaste månadens affärer innefattar försäljningar av det mindre försäkringsinnehavet Insr, med vinst, samt bevakningsposten i gymkedjan Actic Group, till mindre förlust. Båda casens vändningar till höjd lönsamhet visar tecken på att kunna bli mer utdragna än vad vi har tålamod med, inte minst mot potentialen i andra värdecase. Därtill har bevakningsposten i telekomkoncernen Telenor sålts med vinst efter strukturaffärer. Portföljens kassandel har ökat till 8 procent.

Börsen som helhet rekylerar lägre efter att det uppskjutna tullbråket mellan framför allt USA och Kina visat sig ha varit just uppskjutet, snarare än nära en lösning. När USA nu går hårt åt Kinas telekomjätte Huawei får det störnings- och avkylningseffekter på den globalt sammanlänkade tekniksektor som – näst nollräntepolitiken – varit huvuddrivare i börsrallyt globalt på senare år. Nordiska Värdeportföljen har här klarat sig bättre genom att strategiskt undvika höga tillväxtvärderingar.

Därtill ökar försämrat globalt handelsklimat risker för cykliska högbelånade bolag, då en länge uppskjuten normal konjunkturnedgång står och väntar i farstun. Här har Nordiska Värdeportföljen varit taktiskt överviktad mot defensiva sektorer samt underviktad mot cykliska, högbelånade börsbolag med högre risk att behöva ta in nytt kapital till pressade villkor om efterfrågan viker.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom