Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stora Enso om hemliga textilsatsningen: "Kan bli banbrytande"

2019-02-11 09:44

Stora Enso gick nyligen in som fjärde delägare i ett av Sveriges hemligaste textilbolag. Förhoppningarna är stora på tekniken, som utlovar en mer hållbar produktion av textilfiber.

Lomma-baserade Tree to Textile bildades 2014 med tre delägare: kemisten Lars Stigsson, som grundade biodieselbolaget Sunpine, Ikea och H&M. I december gick Stora Enso in som den fjärde ägaren. Ingen av dem har velat gå in i någon närmare detalj om vad arbetet i bolaget egentligen går ut på, men alla verkar ha stora förhoppningar på tekniken.

Men i en intervju med Ny Teknik i samband med Stockholms modevecka berättade Stora Enso lite mer om projektet, och varför man anser att det har stor potential att göra produktionen av textilfiber mer hållbar.

– Vi tror att den här tekniken kan bli banbrytande. Produktionen kräver mindre energi, det är en annan typ av kemikalier som används som inte är giftiga och som kan återvinnas inom processen, så det finns många fördelar. Tillverkningen blir mer hållbar samtidigt som den är kostnadseffektiv, säger Stora Ensos kommunikationsdirektör Ulrika Lilja till Ny Teknik.

Ikea har berättat att Tree to Textile ska utveckla och industrialisera en "ny innovativ cellulosabaserad fiberteknologi" och erbjuda hållbara textilier "till många", vilket nog kan tolkas som massmarknaden.

H&M har lyft fram att tekniken möjliggör ett minskat behov av kemikalier och vatten vid produktion samt användning och återanvändning av material och textilfibrer.

För Ny Teknik har Lars Stigsson nyligen berättat att Tree to Textile har eliminerat behovet av skadliga kemikalier och att bolaget har en "annan typ av process för fibergenerering".

Vi vet att Tree to Textiles tog en demonstrationsanläggning i drift senhösten 2015, för spinning av textilfiber från cellulosa. Året därpå började bolaget göra en "konceptuell studie" av en fullskalig fabrik för textilproduktion med den nya processen, vilken avslutades 2017. Tree to Textile har under 2017 tagit fram bäddlinne och t-shirts. Allt detta kan utläsas i bolagets årsredovisningar.

Den senaste delägaren Stora Ensos roll blir att stötta Tree to Textile i industrialiseringsprocessen.

– Vi är i ett tidigt skede nu, men vi ska starta en demoanläggning i anslutning till något av våra bruk. Det är inte klart vilket ännu, säger Ulrika Lilja till Ny Teknik, utan att ge någon angivelse för när detta kan ske.

Hon förklarar dock att fler inom branschen ska kunna ta del av Tree to Textiles hållbara fiber, som ska kunna användas i konventionella leverantörskedjor. Den är inte bara tänkt för Ikea och H&M.

Ulrika Lilja berättar också att ambitionen för Tree to Textile är att bolaget i ett senare skede ska använda sig av återvunna material i sina processer, som återvunnen cellulosa och textilavfall.

– Det här är ingenting vi gör för en sluten grupp av deltagare utan tekniken ska kunna nyttjas av hela textilbranschen. I dag måste man tänka återvinning i all produktutveckling och det gäller oavsett om vi utvecklar nya kartonglösningar eller är en del av värdekedjan för textilier, säger Ulrika Lilja.

Ania Obminska

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom