Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Låt nischbanken bottna ut

2019-02-20 18:00
Storägande styrelse-ordföranden Lena Apler.

Collector-aktien har rasat utför de tre senaste åren. Är det läge för bottenfiske?

VÄNTA Senast Affärsvärlden synade nischbanken Collector var i september 2015. Aktien hade då rusat med över 40 procent under bolagets första tre månader på börsen och kursen stod i 77 kronor. Det bedömdes vara väl tilltaget även för ett bolag med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 30 procent, och rådet då blev att vänta med Collector.

Trots att aktien hade lite mer att ge under den följande 12-månadersperioden (kursen toppade på 145 kronor i slutet av november samma år) så har vänta-rådet fallit väl ut i det långa loppet. Aktien har obönhörligt rasat utför de tre senaste åren och handlas i dag på nivåer kring 50 kronor, lägre än introduktionskursen på 55 kronor.

Är det då läge att plocka upp Collector? Flera saker pekar på det.

I förra veckans bokslutskommuniké stod det klart att 2018 års tillväxt, där en tredjedel kommer från förvärv, landade på 20 procent. Vinsten, efter en extra IFRS-reservering på 36 miljoner kronor, kom in på 566 miljoner, vilket är en 10-procentig ökning från 2017. Förbättringarna följer det besparingsprogram som sjösattes efter flera kvartal med sjunkande lönsamhet.

Programmet aviserades i samband med att vd Liza Nyberg sparkades efter bara sju månader på posten. Samtidigt lämnade finanschefen Maria Lykken-Ljungdahl efter nio månader i bolaget. I augusti blev Handelsbankens före detta tradingchef Martin Nossman ny vd med uppdraget att börja skära i kostnaderna. Magnus Erkander har varit tillförordnad finanschef under perioden, men i förra veckan stod det klart att även han nu ska lämna sin post.

Nossman och Erkander verkar så här långt ha hanterat städuppdraget väl. I det fjärde kvartalet 2017 låg Collectors kostnad genom intäkter (k/i) på 0,52, eller klart över målet på 0,4. Den nya ledningen har dock lyckats tvinga ned det viktiga k/i-talet till närmare 0,46 för helåret 2018. Men det är fortfarande högre än till exempel Swedbank på 0,38 eller nischbankkollegan TF Bank på 0,39.

Dessutom har avkastningen på eget kapital haft en nedåtgående trend de senaste fem åren. Martin Nossman vill inte svara på frågor kring om eller när bolaget kan återgå till nivåer runt 20 procent.

Collectors verksamhet är uppdelad på privat- respektive företagssegment. Företagssegmentet växer snabbast, och stod för 51 procent av den totala kreditstocken 2018. Räntenettomarginalerna är dock inte lika höga hos företagskunder som privatpersoner, vilket är ett bekymmer för Collector. En lösning på det problemet skulle kunna vara att ta andelar på den snabbt växande bolånemarknaden.

Collector är sedan tidigare exponerade mot bolån genom en mindre investering i den digitala bolåneaktören Enkla. Efter flera turer med Finansinspektionen har Enkla dock fortfarande inte kunnat ge ut ett enda lån. Collector lanserade i början av förra året ett eget digitalt bolån, men det är fortfarande på teststadiet och kommer fortsatt dröja en tid innan man har ett slutgiltigt erbjudande, sa vd:n vid bokslutspresentationen. Om Collector får snurr på bolånprojektet så kommer man ändå ha förlorat marknadsandelar till mer snabbfotade konkurrenter.

Så vad göra med Collector-aktien? Det som lockar till köp är såklart värderingen. I dag handlas aktien till ett p/e-tal på 9, att jämföra med Avanza på över 30 eller TF Bank på 10,5. De låga multiplarna i kombination med en taggad vd stöttad av den erfarna styrelsen med Lena Apler och finansmannen Erik Selin, ser bra ut på papperet. Men det är ännu för tidigt att ana några triggers som skulle kunna få aktien att vända upp.

Avtagande lönsamhet i kombination med den snabbt snurrande chefskarusellen och uteblivna bolånerbjudanden gör att en investering i Collector ter sig alltför riskfylld i nuläget. Affärsvärlden avstår aktien.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom