Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Överdriven Gnosjö-premie

2017-12-06 18:00
Foto: Thomas Johansson/TT

Garo har tappat en tredjedel av börsvärdet från toppen. Mer värderingsluft lär dock pysa ut innan aktien bottnat.

Sälj. I en analys i nr 12/2017 valde vi att avvakta med den heta börsnykomlingen Garo som under första året på börsen stigit från introduktionskursen på 73 kronor till 260 kronor. Det Gnosjö-baserade bolaget växte snabbt och uppvisade en fin lönsamhetstrend, men p/e-talet på över 30 speglade inte alls Garos cykliska verksamhet och stora beroende av framför allt den svenska byggkonjunkturen.

Med facit i hand var det väl fegt med en vänta-rekommendation. Sedan analysen har ­aktien tappat ungefär 30 procent. Vid sidan av oron kring den svenska bostadsmarknaden, som sänkt det mesta med kopplingar dit, var Garos senaste rapport en besvikelse.

Även om tillväxten under tredje kvartalet var fina 24 procent, varav 14 procent organiskt, så föll rörelseresultatet något beroende på högre kostnader. På rullande tolv månader hamnar rörelseresultatet på knappt 98 miljoner kronor. Det resultatet åsätter investerarna för närvarande en ev/ebit-multipel på 19.

På mer normaliserade siffror blir värderingen ännu mer ansträngd. Garo är cykliskt och har varvat riktigt goda år med betydligt sämre. Nuvarande ­rörelsemarginalen på nära 13 procent är långt över tioårssnittet på knappt 8 procent. Över tid har tillväxten varit mer måttliga 7 procent per år.

En del av Garos höga värdering är sannolikt kopplad till förhoppningar om att affärsområdet Ladd, som tillverkar laddstolpar, ska bli en vinnare på en kommande elbilsboom. Noterbart är dock att Ladd, som i fjol växte med nära 90 procent, har fått se tillväxttakten falla till 13 procent under årets nio första månader.

I början av september tillträdde Garos nye vd Carl-Johan Dahlin och den 16 november invigdes Garos utbyggda fabrik i Polen. I det korta perspektivet ger den ett välkommet kapacitetstillskott givet fortsatt god efterfrågan. Blir molnen än mörkare över den svenska bostadsmarknaden kan det ta tid att fylla ­kapaciteten.

Sammantaget är Garo ett välskött bolag som för närvarande presterar på topp. Det stora beroendet av framför allt svensk byggmarknad gör dock verksamheten cyklisk och det reflekteras inte alls i värderingen av aktien. Den dagen efterfrågan viker kommer Garos vinst att falla och värderingsmultipeln likaså. Och då lär aktien handlas på klart lägre nivåer än i dag. Sälj.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom