Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Spännande resa väntar

2018-01-10 18:00
Robert Puskaric, vd för Doro. Foto: Erik Ardelius

Förändringens vindar blåser hos Doro som står inför en högintressant transformation. Väldigt lite ligger i kursen.

KÖP Seniormobiltillverkaren Doro har varit en mångårig Affärsvärlden-favorit, med bra resultat. Senaste köprekommendationen i början av ­oktober 2016 föll dock platt. Aktien har fallit från 63 till 44 kronor på en börs som fortsatt uppåt. Under det dryga år som passerat har mycket förändrats hos Doro.

År 2016 avslutades med ord­förande- och vd-byte, omstruktureringar och en sänkt vinstprognos. Fransmannen Jérôme Arnaud fick lämna vd-posten till förmån för Robert Puskaric, som kom från rollen som ­senior vice president på Ericsson. Han tillträdde den 1 februari i fjol och presenterade i höstas Doros nya finansiella mål och strategi på en kapitalmarknadsdag. På ägarsidan har bland andra ­finansmannen Peter Lindell dykt upp, såväl privat som via ­investeringsbolaget Rite Ventures. Vidare har två framgångsrika hedgefondförvaltare, Accendo Capital och Origo Fonder, ökat sitt ägande.

Under Arnauts ledning genomgick Doro en lyckad turn­around när krisbolaget gick ifrån analoga telefoner, med tuff konkurrens och vikande omsättning, till att bli en nischaktör inom mobiltelefoner riktade till äldre, seniormobiler.

Tillväxten var urstark under flera år och aktien steg kraftigt, men det tycktes hela tiden ­finnas en underliggande skepsis mot aktien. En förklaring var att lönsamheten aldrig lyfte på allvar, utan marginalen rörde sig kring 5–8 procent. En annan förklaring var att Doro alltjämt var ett hårdvarufokuserat konsumentvarubolag i en bransch med korta produktlivscykler. Doro hämtar ungefär 70 procent av omsättningen från klassiska mobiltelefoner till seniorer, 16 procent från smarta telefoner till seniorer, 5 procent från ­hårdvara inom Care-segmentet och 9 procent från tjänster inom Care.

Framöver är det tydligt att den nya ledningens ambition är att föra samman Doros ledande position inom seniormobiler med bolagets växande Care-verksamhet. De digitala trygghetslarm som Doro kom över med förvärvet av Care Tech är bara början. Noterbart är att penetrationsnivåerna för trygghetslarm är låga runt om i Europa, så bara där lär det finnas god tillväxtpotential. Storbritannien och Irland ligger högst med en penetration på 15–20 procent av 65-plussarna, Norden ligger kring 10 procent och flera andra europeiska länder på låga ensiffriga nivåer.

Trygghetslarm och tillhörande kringtjänster borde gå en ljus framtid till mötes givet att världens befolkning stadigt blir äldre. Kör vi på i samma hjulspår kommer vårdnotan att öka dramatiskt. Larm och andra vårdtjänster via digitala lösningar lär vara ett kostnadseffektivt sätt att öka tryggheten.

Ett av Doros nya finansiella mål är att serviceintäkterna på sikt ska nå en andel på 30 procent ­eller mer. Lyckas Doro med det så lär bolaget gå ifrån att betraktas som lågmarginalspelare inom konsumentelektronik till ett teknikbolag/programvarubolag inom hälsovård. It-tjänster som säljs på abonnemangsbasis till en växande målgrupp lär innebära såväl ökad stabilitet som goda tillväxtmöjligheter och klart bättre lönsamhets­potential. Och därmed lär Doro kunna värderas klart högre.

Den här resan är naturligtvis en utmaning, där det inte saknas konkurrens. Det finns alltifrån etablerade spelare inom trygghetslarm, som brittiska Tunstall, till allehanda vård- och hälsoappar till smartphones. Doros styrka inom senior­mobiler i kombination med trygghetslarmsverksamheten gör emellertid Doros position unik. Bolaget har dessutom en stark balansräkning som ger möjlighet till nya förvärv inom Care-området.

Även med försiktiga tillväxt- och marginalprognoser för 2018 och 2019, långt under bolagets nya mål om minst 10 procents årlig tillväxt och minst 8 procents rörelsemarginal (ebit), sticker aktien ut som väldigt pressad med ev/ebit-multiplar kring 8–9. Kortsiktigt möter ­bolaget en del motvind i bland annat Nordamerika, men för den som lyfter blicken ser Doro riktigt spännande ut. Lång­siktigt köpläge.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom