Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Underskattat säkerhetsbolag

2018-11-21 18:00
Foto: Securitas, vakt

Securitas erbjuder stabilitet, god organisk tillväxt och lönsamhetspotential på sikt. Affärsvärlden lockas av den alltjämt låga prislappen.

Säkerhetskoncernen Securitas lyftes fram som en köpvärd defensiv aktie i början av februari, i nummer 6/2018. Sedan dess har aktien stigit nära 8 procent på en närmast oförändrad Stockholmsbörs.

Affärsvärldens riktkurs på 171 kronor har inte uppnåtts, utan aktien har handlats i drygt 163 kronor som mest. Trots en fin niomånadersrapport handlas aktien nu kring 150 kronor.

Såväl under årets nio första månader som under tredje kvartalet var den organiska tillväxten god vid 6 procent. Vidare har lönsamheten stärkts med 0,1 procentenheter i båda tidsperspektiven.

Securitas ser dock ut att, för sjätte året i rad, gå mot en ebita-marginal före engångsposter i det snäva intervallet 5,0–5,2 procent. Över tid borde emellertid den ökade andelen elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar, och en minskad andel traditionell bevakning, lyfta Securitas lönsamhet.

Säkerhetskoncernen har nämligen fortsatt att växa via flera mindre förvärv i bland annat Frankrike, Nederländerna och USA, huvudsakligen inom elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar. Detta strategiskt viktiga tillväxtområde står nu för 20 procent av omsättningen, upp från 18 procent under 2017 och upp från bara 6 procent 2012.

Branschförändringen som borde resultera i ett mer lönsamt Securitas längre fram innebär även risker. Skulle omställningen gå för snabbt är risken att Securitas dominerande, personalintensiva verksamhet inom traditionell bevakning pressas. Och kanske skulle något snabbfotat teknikföretag lyckas utmana Securitas om den globala ledarpositionen.

Ännu syns dock inte mycket av detta. Securitas bevakningsverksamhet växer och koncernen ställer successivt om för att möta en framtid som ställer andra krav.

Få börsbolag är så stabila som Securitas, som bara redovisat negativ organisk tillväxt ett år, 2009 (–1 procent), under de senaste 15 åren. Lägg därtill bra tillväxtmomentum i det korta perspektivet och marginalpotential på sikt. Trots detta handlas Securitas till knappt 14 respektive knappt 13 gånger justerad vinst per aktie för 2019 och 2020. Visst, bolagets nettoskuld/ebitda ligger på 2,5, men den är inget problem givet stabiliteten.

Affärsvärlden upprepar köp-rekommendationen och höjer riktkursen i ettårsperspektivet till 185 kronor.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom