Analyshusen gillade H&M:s rapport

ABG Sundal Collier, SEB Equities och Carnegie var alla positivt överraskade av H&M:s första kvartal som resultatmässigt slog marknadens förväntningar med råge.

Åsikterna om klädjättens framtid går dock isär där de två förstnämnda upprepar sina köprekommendationer medan Carnegie håller fast vid behåll.

ABG Sundal Collier

* H&M:s utveckling i det första kvartalet visar att det finns en tydlig efterfrågan för H&M-varumärket och dess kollektioner och att bolaget framgångsrikt förvandlats till en omni-spelare med rejäl digital närvaro.

* ABG väntar sig att H&M:s bruttomarginal sjunker med drygt 3 procentenheter under 2020 som en följd av högre reavolymer, minskad operativ hävstång och valutamotvindar. Resultatmässigt spås H&M leverera en förlust på 0,3 miljarder kronor 2020. Vidare kan höjda lagernivåer komma att sätta press på bruttomarginalen även under 2021.

“Covid-19 ökar pressen på mindre kapitalstarka modebolag och vi räknar med att få se ett stort antal konkurser under de kommande kvartalen. I det perspektivet tror vi att H&M kan stå ännu starkare när vi väl kommit ut ur pandemin”, skriver ABG.

* ABG:s nya riktkurs är 185 kronor (215).

SEB Equities

* Enligt SEB visar de senaste kvartalen att H&M är i god form, att lagerflexibiliteten förbättrats och att bolagets goda finansiella ställning kommer att innebära en stark position efter denna tuffa covid-19-tid då konkurrenter kan komma att gå i konkurs.

* I förra veckans delårsrapport uppgav H&M att varulagernivån, tack vare kraftiga åtgärder och snabba revideringar av varuinköpen, bedömdes återigen normaliseras i takt med att efterfrågan återkommer.

“Även om detta är svårt att verifiera skulle det kunna tyda på att H&M är mycket mer snabbfotad än vad marknaden hade trott”, skriver SEB.

* SEB:s nya riktkurs är 200 kronor (225).

Carnegie

* Carnegie ser det som en viktig signal att H&M dragit ner på sin orderläggning redan tidig under covid-19-utbrottet och minskat kostnaderna med 20-25 procent. Investmentbanken pekar även på att H&M-ledningen i samband med rapporten tonade ner risken för stora reor.

“Efter flera år med stora investeringar och stigande lagernivå har detaljhandelsjätten plötsligt blivit överraskande snabbfotad”, skriver Carnegie.

* Carnegie ser dock en begränsad uppsida i aktien på lång sikt och pekar på att återhämtningen i H&M:s försäljning innan covid-19 var långt ifrån tillräckligt för att bolagets marginaler skulle komma tillbaka till tvåsiffriga nivåer.

“Kostnadsbesparingar kan fortsätta att ge stöd åt marginalen på medellång sikt, men de är ingen långsiktig vinstdrivare”, skriver Carnegie.

* Carnegies nya riktkurs är 125 kronor (100).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.