Astra Zeneca ökar rörelseresultatet

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.
Foto: Astra Zeneca

Omsättningen steg 11,2% till 7 410 miljoner dollar (6 664). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 718. Över hälften av omsättningen kom från ”snabbt växande” läkemedel.

Rörelseresultatet blev 1 487 miljoner dollar (577). Rörelsemarginalen var 20,1% (8,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,78 dollar (0,24). Justerat resultat per aktie blev 1,07 dollar (0,89), vilket är 2,7% sämre än analytikerkonsensus som låg på 1,10.

I utdelning föreslås 2,80 dollar (2,80), väntat 2,80.

Bolaget spår att intäkterna under 2021 ökar med låga tiotals procent och att kärn-resultat per aktie landar mellan 4,75-5,00 dollar.

”Förra årets resultat visar att Astra Zeneca tagit betydande steg framåt. Trots betydande påverkan från pandemin har vi levererat en tvåsiffrig försäljningstillväxt med en hävstångseffekt för lönsamhet och ökat kassaflöde. De konsekventa framstegen i forskningsportföljen, verksamhetens ökande prestanda och utvecklingen av COVID-19-vaccinet visade vad vi kan åstadkomma”, kommenterar VD:n Pascal Soriot.

Astra Zeneca estimerar att valutakurseffekter kan ha en låg ensiffrig positiv påverkan på intäkter och kärn-EPS. Detta om de är samma över helåret som det varit under januari.

Astra Zeneca, MUSD Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 7 410 7 718 -4,0% 6 664 11,2%
Rörelseresultat 1 487 577 157,7%
Rörelsemarginal 20,1% 8,7%
Resultat per aktie, USD 0,78 0,24 225,0%
Resultat per aktie, justerat, USD 1,07 1,10 -2,7% 0,89 20,2%
Utdelning per aktie, USD 2,80 2,80 0,0% 2,80 0,0%

Konsensusdata från Factset