Avanza toppar förväntningarna

Nätbanken Avanza redovisar ett nettoresultat på 138 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. Väntat var 128 miljoner kronor, enligt Bloomberg News.

De totala intäkterna uppgick till 313 miljoner kronor. Där låg analytikersnittet på 300 miljoner inför rapporten.

Rörelsens intäkter ökade med 17 procent i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Bland intäktsposterna noteras att courtagenettot blev 126 miljoner kronor (111), fondprovisioner uppgick till 86 miljoner kronor (81) och räntenettot var 53 miljoner kronor (31).

Rörelsekostnaderna ökade med 10 procent mot föregående år, främst på grund av högre personalkostnader, skriver Avanza.

Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent, vilket är i linje med vad Avanza bedömt tidigare.

Rörelseresultatet blev 163 miljoner kronor, jämfört med 132 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

”Rörelseresultatet var rekordhögt och det beror inte bara på säsongsmässigt låga rörelsekostnader i kvartalet, utan även på att rörelseintäkterna var på rekordnivå”, uppger vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

”För niomånadersperioden ligger vi på en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt. Om inget oförutsett händer är jag trygg i att vi ska nå det målet även för helåret 2019”, fortsätter Avanza-chefen.

Det är andra kvartalet i rad som bolagets intäkter ökade mer än kostnaderna.

Det är nu klart att det så kallade bruttosoliditetskravet hamnar på 3 procent och blir ett absolut regelkrav i juni 2021.

”Vi ligger nu på 3,5 procent. Bruttosoliditeten kommer framöver att vara en viktig del i styrningen av Avanzas kapitalisering”, skriver Rikard Josefson i delårsrapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.