Bure ökade substansvärdet

Investmentbolaget Bure ökade såväl resultatet som substansvärdet i det andra kvartalet.
Henrik Blomquist.
Rörelseresultatet blev 3 937 miljoner kronor (3 484,5).

Nettoresultatet blev 3 938,1 miljoner kronor (3 486,1).

Resultatet per aktie blev 53,05 kronor (50,01).

Substansvärdet var 287 kronor per aktie, upp från 239,60 kronor vid årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 19,8%.

”Portföljbolagen rapporterade överlag bra resultat för årets andra kvartal. Det är dock viktigt att komma ihåg att för merparten av bolagen är jämförelsetalen från förra året väldigt låga. Särskilt bra var att de två portföljbolag som drabbades hårdast av Covid, Vitrolife och Mercuri, nu åter är tillbaka på pre-Covid nivåer”, skriver VD Henrik Blomquist i rapporten.

Bure, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Rörelseresultat 3 937 3 484,5 13,0%
Nettoresultat 3 938,1 3 486,1 13,0%
Resultat per aktie, kronor 53,05 50,01 6,1%