C-Rad ökar omsättning och resultat – rekord för ett första kvartal

Medicinteknikbolaget C-Rad redovisar ökande omsättning och resultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
C-Rad
På bilden syns C-Rads takhängda positioneringsprodukter Catalyst+ som används tillsammans med linacs från Elekta och Varian Medical Systems.
”Vi inleder 2021 med ytterligare ett starkt kvartal som jag är mycket tillfreds med. Omsättningstillväxten i kombination med endast en marginell ökning av kostnaderna genererar ett rekordhögt resultat för ett första kvartal för bolaget. Tillväxt i orderingången på nästan 50% i konstanta valutor signalerar även en stark start på året. COVID-19 påverkar fortfarande vår verksamhet, men det är mycket uppmuntrande att se att kunderna fokuserar på att uppgradera sina cancercentra med ytskanning på vägen mot att etablera tekniken som vårdstandard”, säger VD Tim Thurn i rapporten.

Orderingången landade på 66,3 miljoner kronor (47,7), en ökning med 39,0% mot föregående år. I konstanta valutor var ökningen 49%.

Omsättningen steg 15,8% till 60,0 miljoner kronor (51,8). I konstanta valutor var ökningen 23%.

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (1,0), med en rörelsemarginal på 10,3% (1,9).

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor (0,4), en ökning med 700,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,09 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 800,0% mot föregående år.

”Vi förväntar oss att produktförsäljningen fortsätter att växa under överskådlig framtid i betydligt högre takt än den totala marknaden för strålbehandling. Den snabba utvecklingen inom serviceverksamheten under de senaste åren visar en fortsatt positiv utveckling. Det är vår förväntan att service kommer att fortsätta växa och över tid utgöra en större andel av våra intäkter”, skriver C-Rad-chefen.

C-Rad, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 66,3 47,7 39,0%
Nettoomsättning 60,0 51,8 15,8%
Rörelseresultat 6,2 1,0 520,0%
Rörelsemarginal 10,3% 1,9%
Nettoresultat 3,2 0,4 700,0%
Resultat per aktie, kronor 0,09 0,01 800,0%