Dustin ökade rörelseresultatet i linje med förväntningarna

It-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet, september till november 2020. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Nettoomsättningen steg 5,4% till 3 696 miljoner kronor (3 508). Utfallet var 2,5% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 3 605 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 8,0% (6,1).

Bruttomarginalen uppgick till 15,6% (16,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 170,5 miljoner kronor (156,4), motsvarande en justerat ebita-marginal på 4,6% (4,5).

Rörelseresultatet blev 131,7 miljoner kronor (118,3), vilket är 1,7% lägre än de förväntade rörelseresultatet på 134 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 3,6% (3,4).

Jämförelsestörande poster uppgick till -13,9 miljoner kronor (-14,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 145,6 miljoner kronor (132,5), med en justerad rörelsemarginal på 4,0% (3,8).

Resultatet före skatt var 117,1 miljoner kronor (105,8).

Resultatet efter skatt blev 90,1 miljoner kronor (85,7), vilket är 5,2% lägre än analytikerkonsensus som låg på 95 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (0,97).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 miljoner kronor (225).

”Coronapandemins andra våg påverkar vår verksamhet och våra marknader både på kort och på längre sikt. Viser trots detta tydliga tecken på fortsatt god efterfrågan i samtliga kundsegment, menmarknadsutvecklingen och risken för störningar i leveranskedjorna är fortfarande svårbedömd i det korta perspektivet. Långsiktigt gynnas vi av en stark digitaliseringstrend med ökande onlinehandel och efterfrågan på mobilitet, molntjänster och säkerhet. Vår bedömning är att vi kommer att se en återgång till ett mer normaliserat marknadsläge under mitten av 2021”, kommenterar VD Thomas Ekman i delårsrapporten.

Dustin, Mkr Q1-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 3 696 3 605 2,5% 3 508 5,4%
EBITA, justerat 170,5 156,4 9,0%
Rörelseresultat 131,7 134 -1,7% 118,3 11,3%
Rörelsemarginal 3,6% 3,7% 3,4%
Rörelseresultat, justerat 146 132,5 10,2%
Rörelsemarginal, justerad 4,0% 3,8%
Resultat före skatt 117,1 105,8 10,7%
Nettoresultat 90,1 95 -5,2% 85,7 5,1%
Resultat per aktie, kronor 1,02 0,97 5,2%

Konsensusdata från Factset