Granbarksborre tynger Bergs Timbers marginal

Sågverksbolaget Bergs Timbers omsättning ökade rejält i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Ökningen hänger samman med förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum.

Rörelseresultatet minskade dock till 38 miljoner kronor (55) och rörelsemarginalen föll därmed till 4,2 procent (7,7).

“Konsumtionen av sågade trävaror är fortsatt på en hög nivå. Trots detta har priset fortsatt att sjunka under andra kvartalet, främst till följd av ökad produktion från de granbarkborreskadade skogarna i Centraleuropa”, konstaterar vd Peter Nilsson i delårsrapporten.

Det skadade timret resulterar i produkter av låg kvalitet, för vilka stora prissänkningar har skett. Priserna för högkvalitativt virke är mer stabila, även om också dessa drabbats av prissänkningar, framför allt i länder som Storbritannien och USA, uppger Peter Nilsson vidare.

Marginalerna vid sågverken minskade “påtagligt” under det gångna kvartalet, medan marginalerna för vidareförädlingsverksamheten var stabila eller rentav ökande.

Inför det andra halvåret är utsikterna för sågat grantimmer fortsatt osäkra, medan andra segment ser mer lovande ut.

“Vi förväntar oss en mindre utsatt marknad för furuprodukter än för granprodukter, vilket även gäller för våra biprodukter”, uppger Peter Nilsson, som ser ytterligare konsolidering i branschen framför sig.

Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 28 miljoner kronor för det andra kvartalet (42). Resultatet före skatt blev 30 miljoner kronor (52). Nettoomsättningen uppgick till 913 miljoner kronor (711).

Aktien backade något på Stockholmsbörsen efter rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här