Husqvarna över förväntan – aviserar engångskostnader på 880 miljoner kronor

Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna redovisar en rapport för tredje kvartalet som slår prognoserna på samtliga punkter. Bolaget aviserar också nya initiativ som kommer medföra 880 miljoner kronor i engångskostnader, varav majoriteten kommer realiseras i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 13,5% till 9 570 miljoner kronor (8 429). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 283.

Rörelseresultatet blev 997 miljoner kronor (414), väntat rörelseresultat var 863. Rörelsemarginalen var 10,4% (4,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 997 miljoner kronor (414), väntat var 863, med en justerad rörelsemarginal på 10,4% (4,9).

Resultatet efter skatt blev 657 miljoner kronor (269), analytikerkonsensus 597.

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,47).

”Utvecklingen stärktes av stanna-hemma-trenden och bra väderförhållanden, vilket förlängde trädgårdssäsongen../../..Vår tillväxt var särskilt stark inom kategorierna robot, batteri och bevattning vilket drev divisionerna Husqvarna och Gardenas tillväxt till 27% respektive 26%”, säger vd Henric Andersson i rapporten.

Bolaget aviserar strategiska tillväxtinitiativ och en förstärkning av konkurrenskraften i leveranskedjan genom effektiviseringar. mindre fasta kostnader inom komponenttillverkningen, ökad automatisering i fabriker och flytt av produktionsvolymer mellan fabriker för att ha slutmonteringen närmare kunderna.

Åtgärderna berör 350 tjänster globalt och resulterar i årliga besparingar på cirka 500 miljoner kronor med full effekt 2023. 250 miljoner kronor kommer att återinvesteras i de accelererade tillväxtinitiativen. Det resulterar sammantaget i en årlig nettobesparing på 250 miljoner kronor.

Tillhörande engångskostnader beräknas till 880 miljoner kronor, varav 500 miljoner är kassaflödespåverkande. Majoriteten av engångskostnaderna kommer belasta fjärde kvartalet 2020.

Husqvarna, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 9 570 9 283 3,1% 8 429 13,5%
Rörelseresultat 997 863 15,5% 414 140,8%
Rörelsemarginal 10,4% 9,3% 4,9%
Rörelseresultat, justerat 997 863 15,5% 414 140,8%
Rörelsemarginal, justerad 10,4% 9,3% 4,9%
Nettoresultat 657 597 10,1% 269 144,2%
Resultat per aktie, kronor 1,14 0,47 142,6%

Konsensusdata från Factset