Inflationen högre än väntat

Inflationen som KPIF ökade med 2,4% i årstakt i augusti. Det skriver SCB. Väntat, enligt Bloomberg analytikerkonsensus, var en ökning på 1,9%. Riksbankens prognos låg på 1,4%.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

I juli låg inflationstakten på 1,7%. Månadsförändringen från juli till augusti var 0,5%. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 0,1%.

Månadsförändringen påverkades främst av prisökningar på el och drivmedel. Dessutom steg priserna för inventarier och hushållsvaror där det främsta bidraget kom från möbler. En säsongsnormal prisökning på kläder och skor, och ökande priser på diverse varor och tjänster noterades också.

”Inflationstakten ökar i augusti vilket förklaras av prisökningar på ett flertal varor och tjänster, exempelvis drivmedel samt kläder och skor”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Nordeas Torbjörn Isaksson skriver i en kommentar att det fanns många överraskningar på uppsidan. Nordeas prognos för KPIF var en årstakt på 2,1%.

” Sammanfattat var augusti-inflationen hög. Vi ser vidare att KPIF-inflationen kommer att stiga ytterligare under de kommande månaderna. Inte minst har elpriserna fortsatt att stiga”, skriver han och pekar på att detta, parat med den starka ekonomin kan betyda att en exit för Riksbankens stödåtgärder kan ske tidigare än väntat.

KPI steg 0,5% jämfört med föregående månad, och 2,1% jämfört med samma månad 2020. Väntat enligt Bloomberg analytikerkonsensus var en ökning på 1,6% på årsbasis.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,4% i augusti, jämfört med 0,5% i juli.