JM överklagar FI-beslut

Bostadsutvecklaren JM kommer att överklaga Finansinspektionens beslut om konsolidering av bostadsrättsföreningar.
“JM delar inte FIs bedömning och även om en förändrad redovisning inte påverkar JMs segmentsredovisning, projektstyrning eller riskprofil finner JM det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom rättslig prövning i domstol och kommer därför att överklaga FIs beslut”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I förra veckan meddelade FI att JM får en erinran som förelägger företaget att rätta i kommande finansiella rapporter och då konsolidera bostadsrättsföreningar under produktionsfasen.

JM anser dock att segmentsredovisningen, med successiv vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den ekonomiska innebörden i bolagets affär.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här