JM:s resultat något bättre än väntat

Bostadsutvecklaren JM redovisar intäkter och resultat som var något bättre än analytikernas förväntningar i första kvartalet 2020.

Nettoomsättningen steg 4,0 procent till 3 814 miljoner kronor (3 669). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 659 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 483 miljoner kronor (313), väntat rörelseresultat var 472 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 12,7 procent (8,5).

Resultatet före skatt var 462 miljoner kronor (291).

Resultatet efter skatt blev 364 miljoner kronor (285), analytikerkonsensus låg på 355 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 5,20 kronor (3,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 188 miljoner kronor (468).

Antal sålda bostäder ökade till 805 (667) och produktionsstarterna ökade till 637 (406) i första kvartalet. Antal bostäder i pågående produktion var 7 583 (7 842) per den 31 mars.

– Vi har haft en fortsatt stabil utveckling av bostadsaffären i såväl Sverige som Norge och Finland under det första kvartalet med fortsatt god försäljning och produktionsstartsnivå. Utbudet av nyproducerade bostäder på marknaden har minskat under första kvartalet 2020 i både Stockholm och övriga Sverige. Transaktionsvolymen på totala bostadsmarknaden i Sverige har fortsatt att öka under det första kvartalet, kommenterar vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

– Sedan slutet av mars har en försiktighet inträtt hos kunderna hänförligt till covid-19. Denna försiktighet bedöms råda under en period, där varaktigheten inte går att överblicka, varvid vi förväntar en minskad efterfrågan. Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i de projekt som avslutas under 2020 på samtliga våra marknader. Detta ger förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde även under en period med svagare efterfrågan förutsatt fortsatt stabilitet i bemanning och leverantörskedjor, fortsätter Johan Skoglund.

“Vi har sett en fortsatt god efterfrågan för JMs bostäder från kunder i Stockholm under kvartalet där dock amorteringskrav fortsatt påverkar. Inte minst har vi haft mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion”, skriver bolaget.

Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisade god lönsamhetsnivå med god försäljning och nivå produktionsstarter under kvartalet. Inför det andra kvartalet ser JM en försiktighet hänförligt till covid-19, även från bolagets kunder i övriga Sverige, som förväntas minska efterfrågan under en period.

I Norge har aktiviteten på bostadsmarknaden varit god under kvartalet men marknaden har blivit mer avvaktande mot slutet av kvartalet. I Finland har bostadsmarknaden varit stabil intill dess covid-19 problematiken accentuerades vid kvartalsskiftet. Den restriktiva hanteringen av covid-19 i Norge och Finland förväntas minska efterfrågan för bostäder under en period.

– Vi har haft ett bra första kvartal där JM:s strategi för att överbrygga den akuta covid-19 perioden är att värna kassaflöden och produktionskapaciteten, sammanfattar Johan Skoglund.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här