Lundin Gold vänder till vinst i tredje kvartalet

Gruvbolaget Lundin Gold redovisar ett positivt resultat i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Omsättningen uppgick till 118,9 miljoner dollar (0). Under kvartalet har bolaget återstartat guldgruvan Fruta del Norte som fick stängas ned i det andra kvartalet på grund av covid-19.

Resultatet efter skatt blev 27,8 miljoner dollar (-39,7), och per aktie 0,12 dollar (-0,18).

Kassan uppgår till 68,8 miljoner dollar, att jämföra med 75,7 miljoner vid årsskiftet.

Guldproduktionen i det tredje kvartalet uppgick till 94 250 uns, och 106 000 uns för de första tre kvartalen av 2020.

Bolaget spår för det fjärde kvartalet en guldproduktion på 60 000 till 75 000 uns av guld vid Fruta del Norte. För helåret spås den totala guldproduktionen bli på mellan 200 000 och 220 000 uns.

Lundin Gold, MUSD Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 118,9 0
Nettoresultat 27,8 -39,7
Resultat per aktie, USD 0,12 -0,18