Nobina ökar vinsten

Bussoperatören Nobina redovisar en ökad omsättning och vinst i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Nobina
Foto: Nobina
Omsättningen steg 3,3% till 2 854 miljoner kronor (2 763). Organiska tillväxten var 5,1%.

”Utvecklingen av nettoomsättningen förklaras framförallt av Samtrans positiva utveckling med teststationer för covid-19, positiv kontraktsmigrering genom under året uppstartade kontrakt inom det svenska segmentet, samt ökad extratrafik i Norge”, skriver bolaget.

Ebitda-resultat blev 603 miljoner kronor (538), med en ebitda-marginal på 21,1% (19,5).

Rörelseresultatet blev 288 miljoner kronor (225), med en rörelsemarginal på 10,1% (8,1).

Resultatet före skatt var 251 miljoner kronor (191).

Resultatet efter skatt blev 199 miljoner kronor (148), och per aktie 2,25 kronor (1,66).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 458 miljoner kronor (318).

I VD-ordet lyfter Magnus Rosén fram vikten av förvärv för att bredda och växa verksamheten i Norden. Bolaget har på kort tid aviserat två köp, KE Buss och Göteborgs Buss AB.

”Med förvärvet av KE Buss AB stärker vi vår position i Västsverige och breddar kontraktsportföljen, med nya synergier mellan befintliga kontrakt, kommande anbud och satsningar inom ersättningstrafiken. Framför allt ser vi möjlighet att bygga en plattform för ökad konkurrenskraft i mindre kontrakt”, säger VD Magnus Rosén.

”Även vårt andra förvärv Göteborgs Buss AB har verksamhet i Västsverige med en stark position inom servicetrafik och omsorgsresor. Detta innebär att vi expanderar vår befintliga affär inom området, idag i Stockholmsregionen genom Samtrans och i danska Faxe kommun genom Örslev, och dessutom till en ny geografisk marknad. De båda förvärven omfattar sammanlagt 320 medarbetare och 270 fordon”, fortsätter Rosén.

Nobina, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 854 2 763 3,3%
EBITDA 603 538 12,1%
EBITDA-marginal 21,1% 19,5%
Rörelseresultat 288 225 28,0%
Rörelsemarginal 10,1% 8,1%
Resultat före skatt 251 191 31,4%
Nettoresultat 199 148 34,5%
Resultat per aktie, kronor 2,25 1,66 35,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 458 318 44,0%