Riksbanken gör avsättning på 5 miljarder kronor för att stärka riskbufferten

Riksbanken stärker riskbufferten genom att avsätta 5 miljarder kronor. De finansiella riskerna för Riksbankens balansräkning har ökat, bland annat efter de penningpolitiska åtgärderna som under förra året genomfördes för att mildra effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi.
Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT, Anders Wiklund/TT
Avsättningen ska stärka motståndskraften mot framtida eventuella förluster och är en långsiktig åtgärd som minskar risken för att Riksbankens eget kapital blir för lågt eller negativt.

Under 2020 har Riksbanken satt in en rad åtgärder som inkluderar köp av statsobligationer och statsskuldsväxlar, kommunobligationer, säkerställda obligationer samt obligationer och certifikat utgivna av icke-finansiella företag, samt olika låneprogram.

Över tid beräknas Riksbankens riskbuffert behöva förstärkas med åtminstone 15 miljarder kronor.