SEB ökade rörelseresultatet mer än väntat

Storbanken SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Banken bekräftar också att det inte blir någon utdelning för 2019.
SEB
Foto: Helena Landstedt/TT

De totala intäkterna uppgick till 12 563 miljoner kronor (11 942), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 336 miljoner kronor (5 983), väntat 6 253 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 301 miljoner kronor (4 693), väntat var 4 425 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 1 754 miljoner kronor (1 196), konsensus 1 586 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till -5 547 miljoner kronor (-5 589).

”Rörelsekostnaderna minskade med 3% jämfört med förra kvartalet men var i princip oförändrade jämfört med motsvarande kvartal förra året. Kostnaderna fortsatte att utvecklas enligt våra förväntningar och målet för 2021 kvarstår oförändrat. Det motsvarar 23,2 miljarder kronor vid slutet av det tredje kvartalet”, skriver bolagets VD Mats Torgeby i rapporten.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 016 miljoner kronor (6 353), väntat var 6 691 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 1 098 miljoner kronor (489), väntat var -948.

”Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på SEB:s kreditkvalitet”, säger Torgeby.

Rörelseresultatet blev 5 916 miljoner kronor (5 864), väntat var 5 765 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 766 miljoner kronor (4 772).

Styrelsen har utvärderat det aktuella läget och bekräftar sitt tidigare beslut att inte föreslå någon utdelning under 2020.

Mats Torgeby kommenterar också det nya normala i coronapandemins spår.

”Om vi ser tillbaka till det mest negativa scenariot som SEB målade upp i början av krisen kan vi idag konstatera att det inte har förverkligats – och det verkar också mindre troligt att det blir så, både på kort och medellång sikt. Den ekonomiska återhämtningen är dock fortfarande skör, med många osäkerheter. Vi återgår sakta men säkert till mer normaliserade nivåer av ekonomisk aktivitet, men vad det nya normala innebär kan ingen vara säker på.”

SEB, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Intäkter 12 563 12 386 1,4% 11 942
Räntenetto 6 336 6 253 1,3% 5 983
Provisionsnetto 4 301 4 425 -2,8% 4 693
Tradingnetto 1 754 1 586 10,6% 1 196
Rörelsekostnader -5 547 -5 589
Rörelseresultat före kreditförluster 7 016 6 691 4,9% 6 353
Kreditförluster -1 098 -948 -489
Rörelseresultat 5 916 5 765 2,6% 5 864
Nettoresultat 4 766 4 772

Konsensusdata från Factset