Sectra ökar resultatet rejält

Medicinteknikbolaget Sectra levererar kraftigt ökad orderingång och resultat under årets andra kvartal.
Torbjörn Kronander.
”Motsvarande period förra året redovisade vi historiskt hög orderingång. Trenden har hållit i sig och nu gör vi det igen. Efter att ha återhämtat en svag inledning på verksamhetsåret, redovisar vi en positiv finansiell utveckling under andra kvartalet”, skriver VD Torbjörn Kronander.

Orderingången landade på 752,1 miljoner kronor (425,7), en ökning med 76,7% mot föregående år. Av summan har 13% intäktsförts under kvartalet och ytterligare 22-32% uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Omsättningen steg 13,7% till 413,2 miljoner kronor (363,3). I oförändrade valutakurser var ökningen 18,8%.

Rörelseresultatet blev 89,6 miljoner kronor (42,7), med en rörelsemarginal på 21,7% (11,8).

Resultatet före skatt var 92,5 miljoner kronor (44,9).

Resultatet efter skatt blev 72,7 miljoner kronor (34,9), en ökning med 108,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,89 kronor (0,91), vilket innebär en ökning med 107,7% mot föregående år.

Sectra-chefen uppger att restriktionerna i samhället begränsar möjligheterna att åka ut till kunder vilket kommer att få effekt på leveransplaner i vissa projekt den närmsta tiden.

”Att långsiktiga säljaktiviteter som mässor och fysiska möten med kunder påverkas leder till minskade kostnader på kort sikt, men kan få effekter på orderingången på längre sikt. Detta gäller inte bara oss, utan också andra aktörer inom våra branscher”, skriver Torbjörn Kronander.

Han pekar på att osäkerheten är större än normalt på kort och medellång sikt på grund av pandemin. Det är något som kan ge betydande variationer mellan kvartalen den närmaste tiden i orderingång, resultat och kassaflöde.

Sectra, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Orderingång 752,1 425,7 76,7%
Nettoomsättning 413,2 363,3 13,7%
Rörelseresultat 89,6 42,7 109,8%
Rörelsemarginal 21,7% 11,8%
Resultat före skatt 92,5 44,9 106,0%
Nettoresultat 72,7 34,9 108,3%
Resultat per aktie, kronor 1,89 0,91 107,7%