Sobis nettoresultat i linje med förväntningarna

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Nettoresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Bolaget upprepar utsikter för 2021.
Omsättningen sjönk 21,1% till 3 661 miljoner kronor (4 639). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 933.

Ebita-resultatet uppgick till 1 484 miljoner kronor (2 173), med en ebita-marginal på 40,5% (46,8).

Resultatet efter skatt blev 696 miljoner kronor (1 182), analytikerkonsensus 686.

Resultat per aktie hamnade på 2,36 kronor (4,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet var 1 699 miljoner (1 886).

Bolaget håller fast vid tidigare lämnade utsikter för 2021: Intäkter i intervallet 14 000-15 000 miljoner kronor och ebita-marginal som förväntas ligga i intervallet 30-35% av intäkterna.

”Covid-19-pandemin med påföljande restriktioner och nedstängningar har fortsatt att påverka våra marknader och verksamheter. Jag tror att vi kommer att kunna återhämta många av de negativa effekterna av covid-19 över tiden. Vi fortsätter att strategiskt utveckla vår kärnportfölj. Vi har avancerade nyckelprodukter, såsom pegcetacoplan och efanesoctocog alfa i vår FoU-portfölj, och vi undersöker nya möjligheter för anakinra för behandling av hyperinflammation relaterad till covid-19”, säger VD Guido Oelkers i en kommentar i rapporten.

Sobi, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 661 3 933 -6,9% 4 639 -21,1%
EBITA 1 484 2 173 -31,7%
EBITA-marginal 40,5% 46,8%
EBITA, justerat 1 484 2 173 -31,7%
Nettoresultat 696 686 1,5% 1 182 -41,1%
Resultat per aktie, kronor 2,36 4,02 -41,3%

Konsensusdata från Factset