Storföretagens varning: Kommer ta tid tills vi når ett normalläge

De flesta av bolagen tror att det blir fortsatt ett sämre konjunkturläge än normalt om sex månader. I några av de hårdast drabbade branscherna, så som rese- och hotellnäringen, ser man ett normalläge ta vid först om två år.

Inom andra sektorer så som industri noteras ”gröna skott” från Asien kombinerat med oro för en ”double dip” i form av en andra coronavåg.

Inom bygg upplevs konjunkturen vara fortsatt god men nu med inslag av tveksamma kunder och en minskad orderingång.

Dagligvaror och e-handel lyfter både vad gäller omsättning och såld volym. Här ökar också rekryteringarna och investeringar i logistik tidigareläggs.

Vad gäller finansiering anses det att banker favoriserar de bolag som redan har pengar.

”Företag med hög skuldsättning och/eller svag lönsamhet har däremot akuta bekymmer med finansieringen. Det har blivit både svårare och dyrare att finansiera sig via värdepappersmarknaderna och flera menar nu att även större företag kan komma att behöva få riktade stöd”, skriver Riksbanken.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här