Tele2 ökade rörelseresultatet mer än väntat

Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.
tele2
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Omsättningen sjönk 3,1% till 6 639 miljoner kronor (6 852). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 6 663.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 2 821 miljoner kronor (2 783), väntat 2 779, med en justerad ebitda-marginal på 42,5% (40,6).

Underliggande ebitdaal uppgick till 2 510 miljoner kronor (2 467), väntat 2 469 miljoner.

Rörelseresultatet blev 1 573 miljoner kronor (1 367), väntat rörelseresultat var 1 392. Rörelsemarginalen var 23,7% (20,0).

Resultatet före skatt var 1 446 miljoner kronor (1 265).

Operativt kassaflöde var 1 855 miljoner kronor (1 962).

Bolaget lämnar följande utsikter för 2020:

– Underliggande EBITDAaL på ungefär samma nivå som 2019 (upprepning)
– Capex exklusive spektrum och leasing om 2,5–3,0 miljarder kronor (upprepning)
– Guidningen för 2020 antar en negativ påverkan på underliggande EBITDAaL om 70-90 miljoner kronor från pandemin under fjärde kvartalet (i förra rapporten angav bolaget siffran 100-120 miljoner per kvartal under resten av året)

Tele2 upprepar guidningen på medellång sikt:

– Låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund
– Medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL
– Årlig capex exklusive spektrum och leasing om 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnaden av 5G och Remote-PHY

Tele2, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 639 6 663 -0,4% 6 852 -3,1%
EBITDA, justerat 2 821 2 779 1,5% 2 783 1,4%
EBITDA-marginal, justerad 42,5% 41,7% 40,6%
Rörelseresultat 1 573 1 392 13,0% 1 367 15,1%
Rörelsemarginal 23,7% 20,9% 20,0%
Resultat före skatt 1 446 1 265 14,3%