Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förvaltaren: Så investerar du med ABCD-modellen

2019-10-09 18:00
Niklas Larsson förvaltar Robur Småbolagsfond Global. Foto: Tobias Ohls

Niklas Larsson förvaltar Robur Småbolagsfond Global. För Affärsvärlden berättar han om bekymret med saas-bolagen, risker och Einsteins åttonde underverk.

Du förvaltar Robur Små- bolagsfond Global. Hur ser din investeringsstrategi ut?

– Jag tittar på defensiva tillväxtbolag med förutsägbar intjäning och återinvesteringsmöjligheter. Jag vill åt de aktierna som man kallar för compounders, alltså ränta-på-ränta-effekt, det som Einstein kallade det åttonde underverket. Jag tänker på bolagets kassaflöden som en slags ränta man får – ju högre och ju mer förutsägbar, desto större möjlighet att återinvestera den till en hög avkastning. Jämfört med andra förvaltare skulle jag nog säga att jag fokuserar mer på återinvesteringsmöjligheter än värderingsmultiplar.

Hur hittar man sådana bolag?

– Jag har fyra investeringskrav som jag kallar för ABCD. Om vi börjar med C:et så står det för compounding, vilket i mitt fall översätts till återkommande intäkter. Jag vill gärna ha bolag som har prenumerationsintäkter eller säljer stapelvaror som folk alltid kommer behöva köpa. D står för bolag som dominerar en nisch, som klarar av att hålla konkurrensen på avstånd och behålla sina marginaler. Men vinsterna får inte fastna i investeringar i bolaget – därför ska de vara asset light, alltså A. Slutligen står B:et för bolt-on acquisitions, det vill säga att man hela tiden gör förvärv och har en plattform och systematik kring förvärven.

Kan du ge ett exempel på ett innehav som är ett typiskt ABCD-bolag.

– Fondens största innehav, Upland Software, är ett bra exempel. Det är ett amerikanskt mjukvarubolag som förvärvar saas-bolag, som har just de återkommande intäkterna som jag vill åt. Upland har hittat olika vertikaler där mjukvaran är så integrerad i kundernas processer att det blir komplicerat för kunderna att byta ut den, vilket skapar en typ av stickiness. Produktionen kostar i princip ingenting för saas-bolagen, så de har ofta bruttomarginaler runt 80 procent. Slutligen har Upland utvecklat sin operativa plattform, och de har blivit väldigt duktiga på att köpa och integrera nya bolag som kommer från venture capital. De gör ungefär fyra förvärv om året. Bolagen ligger ofta runt break-even, men när Upland får flytta in dessa på sin plattform och effektivisera organisationen så kan bolagen gå till en 30-procentig vinstmarginal.

Saas-bolagen är onekligen i ropet just nu. Finns det någon risk med att investera i sådana bolag?

– Den stora frågan är ju värderingen. Vilka förväntningar är redan inbakade i priset? Det har ju blivit någon form av standard att värdera bolag med 15–20 procents tillväxt till tio gånger försäljningen, vilket ju såklart är väldigt högt och såklart kan ifrågasättas. Men det skiljer sig från case till case. Jag tycker att man gör det lite enkelt för sig när man bara tittar på nästa års försäljning eller vinst för att avgöra om en aktie är billig eller dyr. Man kan ju ställa sig frågan: Vad var rätt multipel att köpa Amazon på för tio år sedan?

Det känns som fonden blir ganska tech-tung när man investerar efter ABCD-modellen. Hur ser fondens sektorfördelning ut?

– Det blir mycket tech, men också en hel del annat. När jag ställer upp mina kriterier är det många branscher som faller bort. Alla typer av råvarubolag försvinner för att de är för cykliska. De allra flesta måste dessutom återinvestera sina kassaflöden för att behålla sin produktion. Jag är inte så förtjust i banker, då det är väldigt få som kan och tillåts ha en dominerande ställning. Jag har också svårt för konsumentbolag som säljer produkter av diskretionär karaktär som exempelvis H&M. Kraftbolag faller bort för att de är för kapitalintensiva och sällan tillåts tjäna för mycket pengar. Däremot äger jag bolag inom telekommunikation och väldigt många distributörsmodeller. Nyckeln i en distributörsmodell är att det inte krävs så stora investeringar – egentligen bara en stor låda där produkter flödar in och ut. Har du dessutom en väldigt fragmenterad leverantörs- och kundbas kan du bidra med väldigt mycket värde genom att vara aktören i mitten.

Niklas Larsson

Förvaltar: Robur Småbolagsfond Global.

Förvaltat kapital: 6,7 miljarder kronor.

Utveckling i år: +24,7 procent.

De senaste tre åren: +49,9 procent.

Avgift: 1,25 procent.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom