Daniel Zetterberg

Skriver aktieanalyser för Affärsvärlden.

Har en förkärlek för rimligt värderade tillväxtbolag, men försöker samtidigt undvika misstaget att stirra för mycket på en akties värdering här och nu. Tror långsiktighet är en av småspararkollektivets allra viktigaste konkurrensfördelar på marknaden.

Skriver också lite extra om bland annat fastighetsbolag och preferensaktier.


Artiklar av skribenten