Om erbjudandet

Erbjudande 55 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Teckningskurs 5.9 SEK (1 TO per 6 aktier)
Sista teckningsdag 2021-07-29
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 33 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.1 Mkr (12.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ectin Research
VD Anna Sjöblom-Hallén
Styrelseordförande Fredrik Sjövall
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.16 miljoner aktier (15%)
Antal aktier efter notering 14.39 miljoner
Hemsida www.ectinresearch.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christer Edlund via Uronauten 3.2 Mkr 3.8%
Ivarsson Medical Research 3.2 Mkr 3.8%
Peter Falk 3.2 Mkr 3.8%
Råsunda Förvaltning 3 Mkr 3.5%
Gerhard Dal 3 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Råsunda Förvaltning 3 Mkr 5.5%
Gerhard Dal 3 Mkr 5.5%
Formue Nord 2.4 Mkr 4.4%
Polynom Investment 1.4 Mkr 2.6%
Kent Eklund 1.2 Mkr 2.2%
Med flera
Totalt åtagande: 33.3 Mkr 60.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.