Om erbjudandet

Erbjudande 602 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 602 Mkr
Teckningskurs 86 SEK (84 - 88)
Sista teckningsdag 2019-12-11
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (1.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fastpartner D-aktie
VD Sven-Olof Johansson
Styrelseordförande Peter Carlsson
Omsättning 1601 Mkr
Antal anställda 72
Börsvärde efter notering 602 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7 miljoner
Hemsida fastpartner.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
- - -

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.