Om erbjudandet

Erbjudande 245 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 76%
Börsvärde efter notering 366 Mkr
Teckningskurs 9.75 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 185 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 19 Mkr (7.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Naventus Corp.
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Delphi, Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag First Venture Sweden
VD Rune Nordlander
Styrelseordförande Peter Werme
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 366 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.39 miljoner aktier (3.7%)
Antal aktier efter notering 37.52 miljoner
Hemsida first-venture.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 75 Mkr 20.5%
RoosGruppen 30.7 Mkr 8.4%
Tham Special Investment 21.2 Mkr 5.8%
WMG Advisors 20 Mkr 5.5%
Peter Werme och Rune Nordlander via Första Entreprenörsfonden 12.9 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 75 Mkr 30.6%
WMG Advisors 20 Mkr 8.2%
Movenio Fastigheter 13 Mkr 5.3%
Tham Special Investment 12 Mkr 4.9%
Dafo Brand 10 Mkr 4.1%
Med flera
Totalt åtagande: 185 Mkr 75.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.