First Venture: Nytt investmentbolag mot börsen

Efter en succéinvestering i börsnoterade Humble Group planerar First Venture en egen notering och vill ta in 245 Mkr i nytt investeringskapital. Ska man teckna?
Grundarduon bakom First Venture. TIll vänster Peter Werme (styrelseordförande) och till höger Rune Nordlander (VD).
First Venture Juni 2021
VD: Rune Nordlander
Styrelseordförande: Peter Werme
Antal anställda: 1
Nyckelpersoners ägande: Cirka 3%
Lista: First North
Teckningskurs: 9,75 kr
Antal aktier: 37,5 miljoner
Börsvärde: 366 Mkr
Nettokassa: 234 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -4 Mkr (Q1 2021 x 4)
Källa: Affärsvärlden / Bolaget

First Ventures (teckningskurs 9,75 kr) är ett riskkapitalbolag startat 2017 i Stockholm. Bakom bolaget står Rune Nordlander (VD) och Peter Werme (styrelseordförande). Duon har investerat tillsammans under längre tid – bland annat inom ramen för ett bolag kallat Första Entreprenörsfonden. Men numera sker aktiviteterna genom First Venture.

Bolaget har en portfölj med 13 innehav. Ägarandelarna varierar mellan 2,3% och 80% men är i medeltal 24%. Marknadsvärdet är drygt 150 Mkr. Det klart största innehavet är det börsnoterade hälsokostbolaget Humble Group. Här äger First Venture 2,3% av aktierna vilket är en post värd cirka 100 Mkr. Förutom en post i Sprint Bioscience är övriga portföljen onoterad.

Företaget söker sig nu till börsen och vill ta in 245 Mkr i nytt kapital. Detta för att fortsätta investera i sin nisch. Det är närmare bestämt bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet som befinner sig nära eller i en kommersialiseringsfas. First Venture uppger sig ha flera affärsmöjligheter och dessutom finns ett kapitalbehov i den befintliga portföljen.

DISCLAIMER

Afv skriver analyser på nästan alla bolag som ska notera sig. I fallet First Venture har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att bolaget också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen är inte på något sätt betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Läs om andra aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE First Venture Sweden
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 1
Teckningskurs 9,75 kr
Rådgivare Naventus Corp.
Storlek på erbjudande 245 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 366 Mkr
Emissionskostnad Cirka 19 Mkr (7,7% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 76%
Investerare som ska teckna i IPO Rutger Arnhult via M2 Asset Management, WMG Advisors, Movenio Fastigheter, Tham Special Investment, Dafo Brand , m.fl. (76% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-06-23
Beräknad första handelsdag 2021-07-02 (9 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 333 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i First Venture Sweden

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

First Venture har ett avtal med dess största ägare före IPO:n (Första Entreprenörsfonden) om förvaltning av investeringsportföljen för en kostnad om 2 procent av substansvärdet. Första Entreprenörsfondens har därmed ekonomiskt incitament att få First Ventures kapital under förvaltning att växa. IPO-guiden uppskattar att förvaltningsavgiften genom aktuell IPO ökar från runt 3,2 Mkr till 7,7 Mkr per år. Det kan sättas i relation till Första Entreprenörsfondens ägande i First Venture som uppgår till cirka 13 Mkr. De två ägarna till Första Entreprenörsfonden har två av fem stolar i First Ventures styrelse. IPO-guiden hissar en flagga.

# Storaffär inför IPO

Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en flagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.

First Ventures största portföljbolag utgörs av First North noterade Humble Group. Humble Group har under det senaste året genomfört ett stort antal affärer som fått verksamheten att mångdubblas i storlek. Affärerna har resulterat i att aktiekursen i Humble Group under det sista året stigit 500-600 procent. Utan storaffärerna och uppvärderingen i Humble Group är det möjligt att First Venture inte skulle kunna noteras nu. IPO-guiden hissar ingen flagga för detta.

Avsikten är att bidra till företagsutvecklingen från styrelseplats och att skapa värde för ägarna genom att avyttra bolag och skapa substansvärdetillväxt. Det ambitiösa målet är att nå minst 2 miljarder kr i substansvärde inom tre år. Bolaget avser inte betala aktieutdelningar de närmaste åren.

Personer & Incitament

Nyckelpersonerna i bolaget är grundarduon Nordlander och Werme. De äger 8,1% av kapitalet inför IPO och knappt 43% av rösterna. Ägarandelen faller till 3% efter nyemissionen. De är enda innehavare av röststarka A-aktier. Nordlander och Werme har jobbat med riskkapital i 15 år på den svenska marknaden och ska sköta First Ventures investeringar inom ramen för ett förvaltningsavtal.

Avtalet ger dem rätt till ett belopp motsvarande 2% av substansvärdet årligen. Exakt vilka kostnader som detta ska täcka framgår inte. På en direkt fråga svarar bolaget att den totala förvaltningskostnaden blir 3-5% av substansvärdet de närmaste två åren.

Båda grundarna sitter i styrelsen som också har tre oberoende ledamöter: Karl Brodin (f.d. teknikchef på Climeon), Elise Fahlén (jobbar med riskkapital inom H&M) och Jan Petersson (portföljförvaltare 4:e AP-fonden).

Förutom styrelsen finns också ett så kallat Advisory Board till bolagets förfogande. Detta organ ska bidra med potentiella investeringsobjekt och erfarenheter. Där sitter Håkan Roos, Johan Permert, Lars Birging och Monika Orski.

Håkan Roos är kanske mest namnkunnig och känd som tidig investerare i Izettle samt storägare i Addlife. Roos är också den kapitalmässigt största ägaren i First Venture (21% innan IPO)I riskkapitalsammanhang har Håkan Roos varit aktuell då han köpte in sig i NTF Ventures 2019.

Portföljen

Portföljen har byggts upp sedan 2018 men First Venture övertog vissa investeringar som Första Entreprenörsfonden gjort innan dess. En av dessa var posten i Humble Group. Humble Group hette tidigare Bayn och noterades 2014 och redan då var Första Entreprenörsfonden investerad.

Det uppges att det totalt investerats 78 Mkr i portföljen som idag alltså är värd 151 Mkr. Nedan finns en tabell med innehaven och deras värdering per 31 mars. Börsnoterade innehav avser kurs per 7/6.

https://www.affarsvarlden.se/analys/humble-group-ett-hallbart-forvarvsbygge

Som framgår väger Humble tungt i den befintliga portföljen, 60% av portföljvärdet. Afv hade nyligen en analys av Humble som den särskilt intresserade kan läsa. Slutsatsen blev ett neutralt råd för aktien. Vad Afv kan utröna är detta enda bolag i portföljen som har större intäkter och svarta siffror. Applied Nano Surface omsätter visserligen 12 Mkr men gör en förlust i samma storleksordning.

Humble är den investering som bolaget självt lyfter fram som ett bevis på sin förmåga att hitta och utveckla intressanta bolag. First Ventures Peter Werme har varit styrelseordförande i Humble under fem år. Bolaget har under det senaste året skruvat om sin strategi och gjort företagsköp för inte mindre än 1,1 miljarder kr. Aktien har gått upp 620% bara under det senaste året.

Några ord om de andra större innehaven

  • Det näst största innehavet är Kiliaro. Detta är en bilddelningstjänst med 10 000 användare. Bolaget lockar med obegränsad lagring för 19 kr per månad och möjlighet att dela bilder och video med vänner utan kvalitetsförlust eller risk för integritetsproblem. En reklamfilm finns här. Under 2019 var omsättningen 0,9 Mkr och resultatet -0,3 Mkr, enligt allabolag.se. Bolaget fick nyligen en ny VD och planerar en notering på First North i år. First Venture har deltagit i en bryggfinansiering inför noteringen och äger 34%.
  • Det tredje största innehavet Speedment sysslar med innovationer inom databasutveckling. Bolaget finns i Göteborg och Silicon Valley. Under 2019 var omsättningen 0,3 Mkr och förlusten 1,9 Mkr enligt allabolag.se. First Ventures äger 24% av bolaget. Bolaget har fått en del positiv press och var med på tidningen Ny Teknik lista över unga lovande teknikbolag 2015. Det har varit tystare om Speedment på senare tid. Bolaget har nyligen utökat sin säljkår. På kundlistan finns namn som Ericsson, IBM och SJ. Produkterna har 100 000 användare men en del av detta avser troligen gratisversioner.
  • Sprint Bioscience är det fjärde innehavet som står för mer än 5% av substansen. Detta är ett börsnoterat bolag inom läkemedelsforskning. First Venture deltog nyligen i en finansiering och äger idag 7% av aktierna. Kursen är oförändrad det senaste året men ned 43% de senaste tre åren.

Värderingen

Som investerare köper man in sig i befintlig portfölj till en rabatt på 20%. Det är samma värdering som gällde när First Venture gjorde sin senaste nyemission, på 10 Mkr, i våras. Eftersom detta är en portfölj som till 70% består av noterade innehav så framstår detta som en okej rabatt. Låt vara att man kan diskutera hur ödmjuk Humbles värdering är i sin tur.

Ser vi till värderingen av bolaget efter kapitaltillskottet så är rabatten cirka 5%. Det avser alltså börsvärde efter IPO vid teckningskurs 9,75 kr jämfört med substansvärde efter nyemission. Något som sänker rabatt en smula är en relativt hög emissionskostnad på knappt 19 Mkr som minskar substansvärdet.

En rabatt på några procent känns varken direkt hög eller låg för ett investeringsbolag där kassan är huvudattraktionen. Kassan blir 60% av substansen efter IPO. Många av investmentbolagen handlas numera till premie. Men bland något mindre bolag med onoterad substans är det fortsatt rabatterat. NAXS (700 Mkr substans), VEF (3,5 mdr) och VNV (11,6 mdr) värderas 10-15% under substansen.

I jämförelsen med andra investmentbolag nedan kan noteras att First Venture är mycket mindre och alltså har en stor andel av sina tillgångar i kassa.

Reflektion & Slutsats

  • Mindre investmentbolag med inriktning på omogna bolag har historiskt inte varit någon jättebra investering på börsen. Vi minns Affärsstrategerna, Ledstiernan och Novestra. Ett problem är att förvaltningskostnaden blir hög i mindre bolag och avsaknaden av eget kassaflöde kan tvinga fram dåliga affärer när riskkapitalet sinar. Båda dessa aspekter kan vara relevanta för First Venture.
  • Det finns bara en riktig stjärninvestering, Humble. Utan den är det tveksamt om portföljen ökat i värde alls. Och det tog många år efter börsnoteringen av Humble (hette då Bayn) 2014 till att aktien blev en succé. Det krävde att ägarna bytte spår och gjorde bolaget till serieförvärvare. Att klara det var skickligt vilket First Venture bidrog till. Men just denna väg till framgång känns inte så replikerbar för merparten för den övriga portföljen. Kanske för nya investeringar?
  • Substansen består mestadels av kassa. Avgörande för First Venture blir hur man förvaltar denna. Det återstår att se. Allmänintrycket är att detta är säljarens marknad, inte köparens. Konkurrensen om objekt är hög. Det finns dock personer runt bolaget som lyckats mycket väl med investeringar. Att Håkan Roos är involverad är ett plus.
  • Rabatt finns i erbjudandet men inte inte så det direkt lockar oss. Den befintliga portföljens värde domineras av en tillgång som är högt värderad, Humble Group. Det kan ses som en risk. Å andra sidan kan First Venture sälja posten relativt lätt.
  • Det finns teckningsåtaganden på 175 Mkr av nyemission. Mest från Rutger Arnhults bolag M2, 75 Mkr. Bland teckningsåtagarna finns flera personer som Afv uppfattar som skickliga investerare.

Det finns lovande inslag i First Venture men historiken inspirerar inte nog för att chansa på att teckna IPO:n. Om bolaget gör intressanta investeringar och kanske får till en bra börsnotering av Kiliaro kan bilden bli en annan. Men rådet här och nu blir teckna ej.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser