Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 54%
Börsvärde efter notering 66 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-04
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag MoveByBike
VD Lisette Hallström
Styrelseordförande Bedad Ansari
Omsättning 26 Mkr
Antal anställda 44
Börsvärde efter notering 66 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.95 miljoner aktier (56.1%)
Antal aktier efter notering 8.82 miljoner
Hemsida movebybike.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jan Barchan via Briban Invest 10.8 Mkr 16.3%
Behdad Ansari via Dams Nordic 10.6 Mkr 16%
Johan Vedin 6.9 Mkr 10.4%
Nils Vedin 4.8 Mkr 7.3%
Anders Holm via Aqilles Invest Venture 4 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Eber Holding 1 Mkr 4.7%
Mikael Blihagen 0.5 Mkr 2.4%
Strategic Wisdom 0.4 Mkr 1.9%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.4%
Stefan Lundgren 0.3 Mkr 1.4%
Med flera
Totalt åtagande: 11.6 Mkr 54.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.