Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 12%
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-03
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 4 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.3 Mkr (11% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing, Shark Communication

Bolagsfakta vid notering

Bolag Odinwell
VD Klas Arildsson
Styrelseordförande Susanne Olauson
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.45 miljoner aktier (12.2%)
Antal aktier efter notering 20.06 miljoner
Hemsida odinwell.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Patrik Byhmer via bolag 11.9 Mkr 11.9%
Swedbank Fonder 4.7 Mkr 4.6%
Nordea Fonder 4.3 Mkr 4.3%
Discover Capital 3.8 Mkr 3.7%
OstVast Capital Management 3.6 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Patrik Byhmer via bolag 3.6 Mkr 11.9%
Totalt åtagande: 3.6 Mkr 11.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.