.

Om erbjudandet

Erbjudande 37 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 127 Mkr
Teckningskurs 9.65 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-10-01
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 27 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.9 Mkr (7.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Prostatype Genomics
VD Fredrik Persson
Styrelseordförande Anders Lundberg
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 127 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.01 miljoner aktier (7.6%)
Antal aktier efter notering 13.19 miljoner
Hemsida www.prostatypegenomics.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Creathor Venture 29.2 Mkr 22.9%
ID Invest 9.4 Mkr 7.4%
Anders Liljeblad via bolag 6.5 Mkr 5.1%
Staffan Ek 5.2 Mkr 4.1%
Chunde Li 5 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creator Venture 2.9 Mkr 7.6%
Håkan Englund via bolag 2.4 Mkr 6.3%
La Familia Svensson 2 Mkr 5.3%
Anders Liljeblad via bolag 1.1 Mkr 2.8%
Gerhard Dal 0.9 Mkr 2.4%
Med flera
Totalt åtagande: 27.3 Mkr 72.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.